http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

מדברים אמונה

הרב עוזיאל:

"נולדתי וגדלתי בירושלים. כאשר אני שומע את השם 'ירושלים', עולים לי זיכרונות המלווים בריחות וקולות משוק מחנה יהודה. אני זוכר את עצמי חוזר מבית הספר שבשכונת נחלאות, עובר בשוק וקונה לעצמי חבילה גדולה של לדר, שהספיקה לי בדיוק עד שהגעתי הביתה...

 

 "ירושלים שלי היא עיר שנעשו בה עשרה נסים. אני משתוקק לחוות את חוויית העלייה לרגל כפי שנעשתה בתקופת בית המקדש: למעלה משני מליון בני אדם ובעלי חיים הגיעו לירושלים, והירושלמים היו מסוגלים להכיל ולכלכל את עולי הרגל בהכנסת אורחים נפלאה.

 

אני נזכר בדברי רבותינו, בתיאורם את העלייה לרגל:

 תלמוד ירושלמי מסכת ביכורים פרק ג דף סה טור ב /מ"ג

הקרובים מביאין ביכורים וענבים והרחוקים מביאין גרוגרות וצימוקים והשור הולך לפניהן וקרניו מצופות זהב ועטרה של זית בראשו והחליל מכה לפניהן עד שהן מגיעי' קרוב לירושלם הגיעו קרוב לירושלם שלחו לפניהן ועיטרו את ביכוריהן הפחות והסגנים והגזברי' יוצאין לקראתן לפי כבוד הנכנסי' היו יוצאין כל בעלי אומניו' שבירושלם היו עומדין מפניהן ושואלין בשלומן ואו' אחינו אנשי מקום פלוני באתם בשלום

 

 

מהי ירושלים עבורכם?

מדוע, לדעתכם, ירושלים כל-כך מקודשת לעם היהודי?