http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

מדברים אמונה

זוכר אני כשהייתי ילד קטן והלכתי לשחק עם בן דודי. השכונת קרית משה בירושלים בזמן חופשת הפסח מבית הספר הייתי רואה את דודי (הרב הראשי לישראל והראשון לציון) טורח ועמל ומתאמץ מאוד בנקיון הבית בימים שלפני חג הפסח ובבדיקתו מחמץ ביום שלפני חג הפסח (לקח לו כ3 שעות לעבור על הבית בדירת 3 חדרים עם נר ונוצה ..)

תמיד תמהתי האם אבק זה  חמץ?

למה צריך לנקות את הבית? הרי אבק זה לא חמץ?

 

וכששאלתי אותו הוא השיב ואני מצטט את דבריו "יש אנשים  התמהים על נשות ישראל, אשר במהלך הניקיונות לפסח עמלות לסלק גם את כל האבק שבבית, ומנצלות את ההזדמנות להשלכת חפצים מיותרים וכדומה - והרי: "אבק זה לא חמץ"!

אבק הוא באמת אינו חמץ. וגם החמץ עצמו היה צריך להתבטל "בשישים" כמו כל איסור אחר. ובכל זאת אנו נזהרים ב"משהו" חמץ ומבערים אותו מביתנו, מה שאיננו עושים ביחס לשאר איסורים. מדוע? כי החמץ הוא מעין יצר הרע.

כאשר אנו מנקים את הבית מחמץ - אנו גם מטהרים אותו מכל הדברים הרעים והמזיקים שבו. לכן אנו אומרים ב"יהי רצון" של ביעור חמץ: "כשם שביערנו חמץ מביתנו - כן נזכה לבער יצר הרע מקרבנו". כדאי להשקיע בביעור החמץ ככל שניתן, כך נזכה לבער גם את יצר הרע מקרבנו בצורה המירבית.

 

ניקיון  מביא  הארה

 

בתלמוד במסכת נדרים (דף מט) מסופר שהנכריים היו תמהים, מדוע פניו של רבי יהודה היו מאירות כל כך? מסבירה הגמרא, שלרבי יהודה היו מספר מנהגים שבעטיים זכה והתקיים בו: "חָכְמַת אָדָם תָּאִיר פָּנָיו" (קהלת ח, א). אחד המנהגים היה, שהקפיד על טהרת גופו, ודאג שלא יצטרך לנקביו.

במסכת שבת (כה, ב) מובאת הנהגה נוספת של רבי יהודה:

כך היה מנהגו של רבי יהודה בר אלעאי: ערב שבת מביאים לו עריבה מלאה חמין, ורוחץ פניו ידיו ורגליו, ומתעטף ויושב בסדינין המצוייצין, ודומה למלאך ה' צבאות.

למרות שהרחצה היא ניקיון חיצוני - טהרת הגוף הזו מביאה גם טהרה לנשמה. לכן לאחריה דמה רבי יהודה ל"מלאך ה' צבאות".

ובודא שגם גברים צריכים להיות שותפים!! בנקיונות הבית וגם הילדים צריכים להיות שותפים. וכך נאמר במקום אחר בגמרא (מסכת שבת מט) מסופר על אלישע "בעל כנפיים", שגם אצלו השפיעה טהרת הגוף על טהרת הנשמה, והגמרא לומדת ממנו הדרכה לציבור: "תפילין צריכין גוף נקי, כאלישע 'בעל כנפיים'". כלומר, יש לנקות את הגוף גם מבפנים (להיפנות לנקביו) משום קדושתן של התפילין, כך שלא יצטרך לנקביו בשעה שהתפילין עליו.

הגמרא מסמיכה הלכה זו לאלישע "בעל כנפיים", שהיה גם איש נקי וגם איש קדוש, בעל מופת ובעל מסירות נפש על מצות תפילין. מכאן אנו לומדים שנקיות הגוף משפיעה על נקיות הנשמה.

גם הגברים שאינם טורחים כנשותיהם בעניין חשוב זה, צריכים לדעת את ערך הניקוי. עליהם ללמוד מהנשים איך לחבב את המצוה היקרה הזו, כיצד ראוי באמת להתכונן לפסח בטהרה ובקדושה.

כמו בגוף - כך גם בבית. טהרת הבית וניקיונו משפיעים על טהרת הנשמה. אנו מנקים את הרצפה והארונות ומכוונים על ניקוי מהמחשבות הרעות ומהיצרים הרעים, ניקוי מטומאה ומקלקולים שונים. מנקים את הבית מחמץ - ומבטלים את החמץ מהלב.

 

 

 

 

וכיון שערך הניקיון הוא גדול וחשוב, טוב וראוי לכוון לפני הניקיונות, ולומר כך:

 

הריני מנקה את הבית ומכוון / מכוונת בזה לקיים מצות עשׂה מן התורה להשבית שׂאור וחמץ. ואתה האל הגדול הגיבור והנורא, תעזרני לנקות את מחשבותי. לנקות את מעשי. לטהר את ביתי, שלא ייכנס בבית הזה היצר הרע והמחלוקת. שתשפיע על הבית הזה שפע של טהרה וקדושה. "

 

מכאן למדתי את ערך הניקיון שבעצם מביא לניקיון פנימי . ובכך ניתן להתחיל שנה חדשה ואביבית בהתחדשות ובעוצמה שיכולה להצמיח ולגרום לשמחה שתלווה אותנו עד האביב הבא.

 

 

 

ההגדה מקפלת בתוכה   עבר  הווה  ועתיד   . 

במסגרת העבר חייבים לספר לעצמנו ולילדים שלנו  את הסיפור של יציאת מצריים וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח

במסגרת ההווה  חייב אדם לראות את עצמו כיאולו הוא יצא ממצרים. לחוות את היציאה הפרטית שלך מעבדות לחירות 

ובמסגרת העתיד אנו מצפים ומייחלים לישועה עולמית. למציאות של שלום ושלווה .למציאות של שיר וניגון חדש בעולם. וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ...וכיתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה.

 

על מנת  שנצליח במשימה זו של ליל הסדר כתב הרמב"ם  " וצריך לעשות שינוי בלילה הזה כדי שיראו הבנים וישאלו ויאמרו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות עד שישיב להם ויאמר להם כך וכך אירע וכך וכך היה. "

 

השינויים  ו"חוסר הסדר" או "הסדר המופתי" שקיים חייב לעורר את הנוכחים לשאול : והמסקנה חייבת להיות בצורה של "אמירה" כדבריו של רבן גמליאל המופיעים בהגדה "  רַבָּן גַּמְלִיאֵל הָיָה אומֵר: כָּל שֶׁלּא אָמַר שְׁלשָׁה דְּבָרִים אֵלּוּ בַּפֶּסַח, לא יָצָא יְדֵי חובָתו, וְאֵלוּ הֵן: פֶּסַח, מַצָה, וּמָרור. "

 

מצ"ב רשימה של שאלות ואת התשובות שלאלות אלו כל אחד צריך להשיב לעצמו. 

 

 סימני הסדר הם 15  : קדש ורחץ כרפס יחץ מגיד רחצה מוציא מצה מרור כורך שולחן עורך צפון ברך הלל נרצה .

קדש- מוזגים כוס יין לכל המסובים מקדשים ושותים בהסבה על צד שמאל.

1) מה היא הגדרת קדושה עבורך?

2)איפה אתה פוגש קדושה בחייך ?

ורחץ- נוטלים את הידיים במים  ללא ברכה

1)כיצד אתה מרגיש עם קיום מצווה שטעמה אינו ברור לך מספיק?

2)האם חשוב לך להבין לפני שאתה עושה? האם זה בכל התחומים?

 

 

 

כרפס- טובלים כרפס במי לימון או מי מלח  מברכים ואוכלים  מעט.

1) איזו תשובה תיתן למי שישאל אותך למה אתה אוכל כרפס?

2)מה מזכיר לך הטעם של הכרפס?

 

יחץ-  עורך הסדר חותך את המצה האמצעית שנמצאת בקערה ומצפין את החלק הגדול לאפיקומן ואת החלק הקטן מניח חזרה בין 2 המצות שבקערה.

1)אחד ההסברים ל"יחץ"  הוא שהעני משאיר לו משהו ליום סגריר .ספר  על מקרה שנאלצת להשאיר משהו לימים טובים יותר?

2)כמה מחייך אתה סומך ובוטח   ש"יהיה בסדר"  וכמה מחייך אתה עמל  לחסוך ולהכין למחר?

מגיד - המצווה של ליל הסדר  היא סיפור יציאת מצרים שפעם היינו עם של עבדים וכעת אנו בני חורין.

1)במה אתה מרגיש שאתה עדיין עבד?כיצד תוכל לשנות?

2) במה אתה רוצה להיות בשנה הבאה בן חורין?

רחצה מוציא מצה מרוך כורך  .את סימני הסדר האלה מקיימים ברצף :

1)מה מסמלת אכילת המצה בעינך?

2)מה מר לך בחיים וכיצד אתה יכול להפוך מר למתוק?

שולחן עורך -  אוכלים סעודת חג

1)האם יש משמעות למקום שבו אתה יושב ליד השולחן ?ליד מי בחרת לשבת? למה?  האם תהיה מסוגל לשנות ממנהגך ולשבת ליד מישהו אחר?

צפון-  אחר הסעודה מקבל כל אחד מהמסובים  כזית (28 גרם) של מצה שייתה צפונה לאפיקומן וכולים אותה בהיסבה על צד שמאל

 

1)מה זה אפיקומן? למה קוראים לו כך?

2)האם תוכל להרגיש את הטעם שלו?

ברך-  מוזגים כוס שלישית ומברכים ברכת המזון

1) נסה להיזכר : מתי אמרת תודה על כל הטוב שיש לך?

2)האם אפשר לומר תודה בדרכים נוספות?

הלל - מוזגים את הכוס הרבעית וקוראים עליה את ההלל

 

1)הביטוי "לגמור עליו את ההלל" משמעותו לשבח ,לפרגן.האם אתה מזהה שאתה "גומר את ההלל" על ילדיך? על אשתך? מה יגרום לך לגמור את ההלל על עצמך?

2)ה"הלל" בנוי מפרקי תהילים . האם יש פרק מה"הלל" שמצא חן בעינך במיוחד? מדוע?מה יש בו? איזה נקודת חן מצאת בפרק הזה?

נרצה-  חסל סידור פסח כהלכתו -נקודת הסיום

1)כשהגעת לסיום הסדר .האם אתה משחרר אנחת רווחה האם אתה חש תחושת סיפוק ? ממה? למה?

2)מה אתה לוקח מליל הסדר הזה לשנה הבאה?

 

 

על מנת להרגיש גאול ובן חורין  יש צורך לעבור דרך השעבוד ועבדות ומשם לצאת לחירות .כפי שלא ניתן לקום אם לא הייתה נפילה לפני כן.

העבדות והשעבוד הם הכנה לחירות ולגאולה השלמה. במובן הפרטי ובמובן הלאומי.

 

 

חג פסח כשר ושמח!!