http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

מדברים אמונה

 

 

קריאת מגילה בישובי משגב

 

 

 

שם הישוב

מוצאי שבת   11/3

יום ראשון 12/3

מקום

אשחר

18:45

ערבית וקריאת מגילה

שחרית 07:00

בית כנסת

יובלים

19:15

 

בית כנסת

 

 

 

 

מצפה אביב

19:00

 

במועדון

שגב

18:30

06:00  שחרית

 

מורשת

18:30

ערבית וקריאת מגילה

07:30

שחרית וקריאת מגילה

בית כנסת

קורנית/שכניה

19:00

 

 

רקפת

19:30

 

 

בבית הכנסת ברקפת 

יודפת

18:30

 

 

טל אל

19:00

06:30, 13:00    

בית הכנסת

שורשים

18:45

 

בית הכנסת

הר חלוץ

17:30

 

מועדון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שמחת פורים

 

בימים ההם

טעות היא לחשוב כי שמחת פורים היא ביטוי לרגשי הניצחון של היהודים על שונאיהם, וכל מגמתם היא לציין את מפלתם של אויבינו.

 

אין עם ישראל אוהב מלחמות ואין פניו לשדה הקרב. אדרבא, כל שאיפתה של האומה הישראלית היא לשלום, ואף שהיא קריבה למלחמה מצווים אנו לקרא תחילה לשלום, כמו שכתוב בתורה בספר דברים: "כי תקרב על עיר להלחם עליה וקראת אליה לשלום". בהכרזת מלחמה משתמש עם ישראל כאמצעי האחרון לקיומו בבחינת "הקם להורגך השכם להורגו".

 

כשנתבונן מעט בפסוקי המגילה נגלה יסוד חשוב ועמוק על מהותו של חג הפורים: "נקהלו ועמוד על נפשם ונוח מאויביהם והרוג בשונאיהם ... ביום שלושה עשר, ונוח בארבעה עשר ... ועשה אותו יום משתה ושמחה ..."  "ויכתוב מרדכי את הדברים האלה וישלח הדברים ביד הרצים ... להיות עושים את ימי הפורים האלה כימים אשר נחו היהודים משונאיהם ... לעשות אותם ימי משתה ושמחה".

 

הן בשושן הבירה והן בשאר המדינות מציינים היהודים כיום חגם את התאריך בונחו מאויביהם. המשתה והשמחה באים לסמל את המנוחה והשביתה ממעשי הקרב. שמחת היהודים באה כביטוי לרגשי התודה לאלוקים, שהנה שוב זוכה עמינו לימי שקט ושלווה. ימי שלום ורגיעה הם הימים אשר עמינו חפץ בהם, ואותם הוא בוחר כימי זכרון והנצחה.

 

בזמן הזה

ארבע מצוות מקיימים אנו בפורים:

   ·   מקרא מגילה.

   ·   משתה ושמחה.

   ·   משלוח מנות.

   ·   מתנות לאביונים.

 

מקרא מגילה:

   *   מנהג ישראל הוא לקרוא את מגילת אסתר פעם אחת בלילה ופעם אחת ביום.

   *   הקריאה צריכה להיעשות מתוך מגילה כשרה - עשויה קלף וכתובה ביד.

 

משתה ושמחה:

כיוון שהמפנה הגדול שנעשה לטובת עם ישראל בתקופה ההיא היה בעיצומו של משתה יין - נהוג בעם ישראל להיסב לסעודה כל משפחה ומשפחה, כאשר המוטיב המרכזי הוא היין.

 

משלוח מנות:

   *   מטרת משלוח המנות היא קירוב הלבבות שבדבר, ועל כן נהוג בעם ישראל לשלוח לפחות לאדם אחד שתי מנות.

   *   שתי המנות צריכות להיות משני מינים שונים כגון עוף ואורז.

 

מתנות לאביונים:

עיקר כוחו של עם ישראל נובע מקיום מצוות גמילות חסדים בין אדם לחברו, ועל כן נהוג לתת לפחות לשני אנשים נזקקים שתי מתנות, ובכך להדגיש ולחזק בקרבנו את האחדות הנצרכת כל כך בין כל שכבות האוכלוסיה.

 

חג פורים שמח וכשר!