http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

מדברים אמונה

לדעתי אין כל הצדקה להקמת מועצה דתית ומועצות דתיות.

מפני שמועצה דתית זה כבר פוליטיקה .... ולמה לנו לחבר מין בשאינו מינו?

 

למה לחבר דת  נקיה טהורה זכה וברה עם פ-ו-ל-י-ט-ק-ה?  

 

כזכור המועצות הדתיות הוקמו ע"י המפד"ל כזרוע פוליטית ארוכה ואח"כ נכבשו ע"י תנועת ש"ס  ואפילו הגיעו להסכמה שבמשרד הדתות לא יכהן שר אלא 2 סגני שרים אחד מהמפד"ל ואחד מש"ס ...

בסופו של דבר לאחר שמשרד הדתות עבר גילגולים שונים שבהם כיהן שר מטעם מפלגת העבודה הפרופ' שמעון שיטרית ואח"כ יוסי בילין  ואח"כ יצחק רבין המנוח ואח"כ פורק המשרד  בהחלטת ממשלה ומחלקותיו פוזרו בין משרדי המשלה השונים (למשל מחלקת בינוי מבני דת עברה למשרד השיכון)

 

נכון הוא שיש מחיר לדבר הזה בדמות תקציבים ......

 

לאורך שנים  משרד הדתות לוחץ עלינו להקים מועצה דתית במשגב.

שר הדתות מר יצחק כהן שביקר במשגב במרץ 2008 אף אמר זאת מפורשות ואף אמר שידיו כבולות מלהעביר תקציבים מפני שאין מועצה דתית במשגב ואם תרצו כסף אז תקימו מועצה דתית....

 

ידידי תושבי משגב מה דעתם? האם כדאי להקים מועצה דתית במשגב ולקבל תקציבים?

תגובה אחרונה ב-11/03/2009 16:58:27

לפני שנתחיל לקרוא ב"הקדמה לספר הזוהר", עלינו ללמוד כמה מונחים שהם חיוניים ביותר להבנת כל חכמת הקבלה.

כפי שלמדנו בשיעור הקודם, הרצון לקבל הוא ההשתוקקות עבור השפע שה' רוצה להעניק לנבראיו. השתוקקות זו נקראת בלשון הקבלה בשם "כלי"; השפע שה' רוצה לתת לנו נקרא בשם "אור".

הנה הגדרות "אור", "כלי", "השפעה", ו"קבלה" מתורגמות מ"In the Shadow of Ladder" (מרק כהן, ידידה כהן).

 

אור

התפשטות ישירה מעצמותו יתברך. האור המתפשט "יש מיש", כלומר, אינו נברא אלא קיים בנצחיות. יש לאור רק רצון אחד, והוא להיטיב. רצונו זה אינו משתנה לעולם. לכן, כשנאמר על האור שהוא במנוחה מוחלטת, הכוונה היא שרצון האור לעולם לא משתנה אלא תמיד הוא רצון להיטיב, כמו שכתוב, "אֲנִי הויה ֹלא שָׁנִיתִי" (מלאכי ג, ו).

כלי

הכלי לקבלת האור הוא הרצון לקבל. רצון זה אינו כלול בעצמותו של הבורא, ולכן הוא "חומר חדש", חומר הבריאה, "יש מאין". מהותו היא חסרון או השתוקקות ותכונתו היא קבלה.

נתינה (השפעה)

רצונו של האור הוא לתת, להשפיע, להטיב. הרב אשלג זצ"ל משתמש במילה "השפעה" במובן של "לתת שפע", ולא במובן היומיומי של להשפיע על הזולת ולשכנע אותו.

קבלה

תכונת הכלי היא לקבל. כאשר הכלי ריק הוא מרגיש חסרון ומשתוקק לקבל את האור שימלא את חסרונו. זה נקרא "הרצון לקבל".

נחזור לאות ו' ב"הקדמה לספר הזוהר":

 

הקדמה לספר הזוהר

ו) וכבר הורונו חכמינו ז"ל, שלא ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, אלא בכדי לֽהַנּוֹת לנבראיו. וכאן אנו צריכים לשים את עינינו וכל מחשבותינו, כי הוא סוף הכוונה והמעשה של בריאת העולם. ויש להתבונן, כיון שמחשבת הבריאה היתה בכדי לֽהַנּוֹת לנבראיו, הרי הכרח הוא, שברא בנשמות מידת רצון גדולה עד מאד לקבל את אשר חשב לתת להן. שהרי מידת גדלו של כל תענוג וכל הנאה מדודה במידת גדלו של הרצון לקבל אותו, עד שככל שהרצון לקבל גדול יותר, הנה בשיעור הזה מידת התענוג גדולה ביותר. וככל שהרצון לקבל את התענוג פחות יותר, הרי באותה המידה נפחת שיעור התענוג מהקבלה.

הרי שמחשבת הבריאה בעצמה מחייבת בהכרח לברוא בנשמות רצון לקבל בשיעור מופרז ביותר, המתאים למידת התענוג הגדול שכל יכולתו (הבורא) חשב לענג את הנשמות. כי התענוג הגדול והרצון לקבל הגדול עולים בקנה אחד.

 

הבחירה והחרות בישראל

הבחירה במילואה לישראל היא נתונה. מראשית היצירה, מתחתית מדרגותיה עד רומה, הולכים האופיים ומתבדלים זה מזה בהתוכן של חופש עצמותם, שהוא חופש רצונם. מפלאות תמים דעים הוא, שכל בריה הרי היא נגאלת ממאסר העבדות, כלומר מכבלי ההכרח והעדר החופש הבחירי. לפי ערך השיווי הפנימי שלו, בחוג האנושי, נתרחבה אותה התכונה של החופש ביותר, אבל לא בכל מילואה. עדיין אין חירות אמיתית בעולם, אין העולם גאול עדיין מכבליו העבדותיים, אבל מדרגות מדרגות יש, עד כמה כל אישיות קונה לה בטוב נטייתה, במעשיה ושאיפותיה, את בחירתה וחופשה העליון.

ישראל נתנשאו לחירות ביציאת מצרים. זאת היא חירות עליונה, שחרור הרצון, חופש האופי. והיא היא התכונה היותר עליונה הראויה להיות מתממת את כל העולם באור החירות העליון, שהוא צריך להיות הולך ונקנה. עד שבאה התכונה העליונה מכל שאיפה שבחירות, שהיא היא המבוטאה בהעבדות האלהית של ד' אלהי ישראל, עבדי הם אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים, לא ימכרו ממכרת עבד.

המצה היא לחם עוני ולחם חירות. באותו הזמן שנגלה עלינו מלך מלכי המלכים וגאלנו גאולת עולמים, נוצרה בנשמתנו תכונת החופש, חירות הרצון, המוכשר לשעבוד מלכות שמים בצורתו האידיאלית. ורז עולם הוא שיש בסגולת המצה, לתן כח חפשי בחירות הקודש. וכשהוא בא בפרק זה, שהנשמה הכללית והאישית שבה עוד הפעם להתחדש, כל נקודה ונקודה מעצמיות חייה אין שיעור לערכה. החמץ עושה כח צביוני במיוחד, משולל כבר החופש הגמור. והאוכל חמץ בזה הפרק של התחדשות נשמתו ונשמת כנסת ישראל נוטל הוא חייו מן העולם, הכרת תכרת הנפש ההוא. והמצה היא נהמא דאסותא, רפואת הנשמה המשוחררת, חירות עלינו, בגאולה שלמה.

[סוף ציטוט]

ההבדל בין עבד ובן-חורין נעוץ בתודעה. יכול להיות עבד הנמצא בבית סוהר, אך רוחו הוא רוח משוחררת, ויכול להיות אדם המתהלך חופשי, אך הוא עבד ל...

אשמח לשמוע את דעתכם על ההבדלים הקיימים בין עבד לבן-חורין, שכן חג הפסח מציין את החירות מצד אחד ואת הסדר (ליל הסדר) מהצד השני. כיצד זה יתכן שאותו חג, יש בו פן של סדר ופן של חירות?

 

 

 

תגובה אחרונה ב-17/05/2009 12:23:26