http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

מדברים אמונה

 

 

 

שם הישוב

יום רביעי   28/2

יום חמישי 1/3

מקום

אשחר

18:00

7:00

בית כנסת

יובלים

19:00

 

 

מצפה אביב

18:30

08:00

בית הכנסת

צורית

18:30

08:30

בית הכנסת

שגב

18:15

06:30

בית הכנסת

מורשת

18:00

7:45

בית הכנסת

קורנית/שכניה

19:00

----

בית הכנסת

יעד

18:00

----

בית הכנסת

יודפת

18:30

----

בית הכנסת

טל אל

18:00

6:30

בית הכנסת

שורשים

18:15

----

 

הר חלוץ

18:00

----

בספרייה/בית כנסת

אבטליון

18:00

-----

במועדון

מנוף

18:00

-----

בית הכנסת

מורן

18:30

 

בית הכנסת