http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

מדברים אמונה

בהתקרב אלינו חג הפורים נתבקשתי לעשות סדר בלוח הזמנים של המגילה אז הנה זה לפניכם :
בשנת 3 למלכות אחשורוש - משתה ונפילת ושתי. 

בשנת 7 למלכות אחשוורש - נבחרה אסתר. 

בשנת 12 למלכות אחשוורש בי"ג לחודש ניסן –הוטל הפור הוא הגורל . 
(מי"ג לחודש ניסן - שלושת ימי צום. )

בט"ו בניסן - אסתר מזמינה את אחשוורש והמן לסעודה הראשונה . 
בליל ט"ז בניסן - נדדה שנת המלך. 
ביום ט"ז בניסן - בבוקר "ככה יעשה לאיש"
ביום ט"ז בניסן - בצהרים הסעודה השניה ונפילת המן על המיטה של אסתר המלכה.
ביום ט"ז בניסן - אחר הצהרים נתלה המן. 

ביום כ"ג בסיון - בוטלו הגזרות. 

שנה אח"כ בשנת 13 למלכות אחשוורש בי"ג ובי"ד לחודש אדר - הכו היהודים באויביהם ונתלו עשרת בני המן. 

בי"ד לחודש אדר - נחו היהודים בכל המדינות מאויביהם. וכנגד זה פורים של פרזים. 
בט"ו לחודש אדר - נחו היהודים בשושן מאויביהם. וכנגד זה פורים של מוקפים.
בהתקרב אלינו חג הפורים נתבקשתי לעשות סדר בלוח הזמנים של המגילה אז הנה זה לפניכם :
בשנת 3 למלכות אחשורוש - משתה ונפילת ושתי. 

בשנת 7 למלכות אחשוורש - נבחרה אסתר. 

בשנת 12 למלכות אחשוורש בי"ג לחודש ניסן –הוטל הפור הוא הגורל . 
(מי"ג לחודש ניסן - שלושת ימי צום. )

בט"ו בניסן - אסתר מזמינה את אחשוורש והמן לסעודה הראשונה . 
בליל ט"ז בניסן - נדדה שנת המלך. 
ביום ט"ז בניסן - בבוקר "ככה יעשה לאיש"
ביום ט"ז בניסן - בצהרים הסעודה השניה ונפילת המן על המיטה של אסתר המלכה.
ביום ט"ז בניסן - אחר הצהרים נתלה המן. 

ביום כ"ג בסיון - בוטלו הגזרות. 

שנה אח"כ בשנת 13 למלכות אחשוורש בי"ג ובי"ד לחודש אדר - הכו היהודים באויביהם ונתלו עשרת בני המן. 

בי"ד לחודש אדר - נחו היהודים בכל המדינות מאויביהם. וכנגד זה פורים של פרזים. 
בט"ו לחודש אדר - נחו היהודים בשושן מאויביהם. וכנגד זה פורים של מוקפים.