http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

מדברים אמונה

ט"ו בשבט

 רב המועצה הרב עוזיאל אליהו (פורסם בעיתון  א-לה גוש)

 

.

 

שירת הבריאה

מיוחד הוא חג זה מפני שהטבע טבוע בו. הטבע הוא טביעת האצבעות של יוצר העולם שנעלם ומסתתר בטבע  . ומתוך אותה  התבוננות בטבע יכול האדם להתאהב בנברא ובבורא בתוצר וביוצר. ולשיר את שירת הבריאה.

 

 

 

חג חקלאי

בימים עברו - בתקופת בית המקדש, התפרנסו רוב תושבי הארץ מעבודת האדמה, לפיכך ה"מסים" שהעלו האזרחים היו בצורה של תרומות ומעשרות. התורה קבעה מהו שיעור העלאת המסים, למי נותנים אותם ומתי. כאחד מן התנאים להפרשת תרומות ומעשרות נקבע יום 15 בשבט כיום הקובע. כלומר אסור להביא תרומות ומעשרות מפירות שחנטו שנה אחת על חשבון השנה שלאחריה -        כלומר לאחר 15 בשבט.

 

תחילת האביב

אבותינו שהיו עובדי אדמה, ומעורים בטבע הארץ, הרגישו בהתעוררות הצומח והחי בעונה זו של חודש שבט. התעוררות זו ניכרת באופן מיוחד בלבלוב העצים ובפריחתם, בדגש מיוחד על עץ השקד. כפי שמבואר בתלמוד הבבלי במסכת ראש השנה דף יד' עמ' א': "ולמה 15 בשבט? הואיל ויצאו רוב גשמי השנה ועלה השרף באילנות ונמצאו הפרות חונטים מעתה".

 

אמונה ותקוה

מתוקף היותו של חג ט"ו בשבט ראש השנה לאילן, חרדים היו האיכרים באותה תקופה לגורלם של העצים ולתנובת פריים. אשר על כן חיברו תפילות מיוחדות ליום זה, וכן נקבע סדר מיוחד - מעין "ליל הסדר" של ט"ו בשבט, הנוהג עד ימינו אלה באכילת מיני פרות שנשתבחה בהם ארץ ישראל.

 

חשיבות הנטיעות

עם תחילת שיבת עמנו לארצו, נוסף נופך חדש לחג ט"ו בשבט - נטיעת עצים בארץ ישראל. על חשיבות הנטיעות למדים אנו מדברי המדרש (ויקרא רבה פרשה כה'): "אחרי ה' אלוקיכם תלכו ... ובו תדבקו" וכי אפשר לו לאדם לעלות לשמים ולדבוק בקדוש ברוך הוא? אלא מתחילת ברייתו של עולם לא התעסק הקדוש ברוך הוא אלא בנטיעה, שנאמר "וייטע ה' אלוקים גן בעדן מקדם" אף אתם שתיכנסו לארץ ישראל התעסקו בנטיעה תחילה וזהו שנאמר "כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל".

 

ניגון העשבים / רבי נחמן מברסלב

 

דע כי כל רועה ורועה יש יש לו ניגון מיוחד,

לפי העשבים ולפי המקום שהוא רועה שם.

כי כל עשב ועשב יש לו שירה,

ומשירת העשבים נעשה ניגון של רועה.

 

אם הייתי זוכה לשמוע את קול השירות והתשבחות של העשבים, איך כל עשב ועשב אומר שירה לשם יתברך, בלי תמיהה ובלי שום מחשבות זרות, ואינם מצפים לשום גמול.

 

כמה יפה ונאה כששומעים השירה שלהם.

וטוב מאוד לעבוד את ה' ביראה ביניהם,

תיכף כשהאדם משתוקק ומתעורר לארץ ישראל, אזי,

כפי התעוררותו ותשוקתו, נמשכת עליו הארה מקדושת ארץ ישראל.

 

 

אקולוגיה הלכתית

טו' בשבט משמש הזדמנות חגיגית להגביר את הרגישות לעצים, לצמחים ולטבע בכלל. במדרש קהלת רבה מסופר: "בשעה שברא הקב"ה את האדם הראשון, נטלו והחזירו לפני כל אילני גן עדן ואמר לו: ראה מעשי, כמה משובחים המה! וכל מה שבראתי, בשבילך בראתי. תן דעתך, שלא תקלקל ותחריב את עולמי. שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך".

 

העולם נברא שלם  ובתוכו איזונים מדוייקים  להפליא  ותפקידנו לשמור על "שיווי המשקל"  העדין הקיים בו.

 

תגובה אחרונה ב-20/01/2013 12:08:16

בסדר ט"ו בשבט שהתקיים ביום חמישי  יג'  בשבט  בישוב מורשת, בבית הכנסת שקושט ועוצב לכבוד החג, התארחו כ 150 מתושבי משגב סביב שולחנות ערוכים בכל טוב פירות ארצינו.

סדר ט"ו בשבט הזה הוא המשך ישיר של סדר ט"ו בשבט של  המאה ה- 16, צפת של המקובלים- שולחנות ערוכים, מקושטים בפרחים ובענפי הדס, ועליהם שפע פירות ויין. המסובים לומדים על הפירות מתוך התורה, התלמוד וספר הזוהר, ואומרים תפילות מיוחדות לשלום האילנות.

500 שנים אחרי, מאה ה-21, משגב - שולחנות ערוכים, מקושטים בפרחים ובענפי הדס, ועליהם שפע פירות ויין. המסובים לומדים על הפירות מתוך טקסטים מהתורה והתלמוד, אומרים תפילות מיוחדות לשלום האילנות  ושרים יחד שירי ארץ ישראל עם "הבלוז הכנעני".

מסורת, כמו שאפשר למצוא רק בתרבות היהודית.

 ערב, שמזמין את עשרות משתתפיו, ללמידה משותפת, מחשבה, הבנה, הכלה.

יחד, דתיים וחילוניים, חולקים חוויות משותפות ויוצרים כאלו חדשות.

 

הרב עוזיאל אליהו  - רב המועצה, ציין כי חג ט"ו בשבט הוא חג המיוחד לאיכות הסביבה, שמדגיש ביתר שאת את הצורך לשמור על הטבע, על איכות החיים והסביבה, על החי, על הצומח, על האוויר הצח, על השקט והשלווה. ראש המועצה מר רון שני כיבד את הסדר בנוכחותו ובירך את הנוכחים. כמו כן נשא דברים רב הישוב מורשת הרב יצחק כהן  שברך את המשתתפים.

טו' בשבט משמש הזדמנות חגיגית להגביר את הרגישות לעצים, לצמחים ולטבע בכלל. במדרש קהלת רבה מסופר: "בשעה שברא הקב"ה את האדם הראשון, נטלו והחזירו לפני כל אילני גן עדן ואמר לו: ראה מעשי, כמה משובחים המה! וכל מה שבראתי, בשבילך בראתי. תן דעתך, שלא תקלקל ותחריב את עולמי. שאם קלקלת - אין מי שיתקן אחריך".

התודות והברכות ניתנו לטובה וארי סכר ממורשת שמארגנים ומנחים מידי שנה את הסדר האזורי, בהפקה משותפת של תושבי מורשת, שורשים- העמותה לחינוך ערכי ומחלקת תרבות מרכז קהילתי משגב.