http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

אומרים שהיה פה

סיפורים מתולדות משגב

 

מפגש הגרעין בניו-יורק

 

 

 שגב "ח" לפני העלייה ארצה. בתמונה מופיעה רוברטה בל-קליגלר, חברת מושב עד 1991 ועמוס גיתאי שלמד אדריכלות עם קריסטופר אלכסנדר בברקלי. עכשיו הוא במאי מפורסם.
 

 

 

תכנון הבנייה - 1981

 

 

 

הנחת אבן הפינה - קיץ 1984