http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

קיימות וסביבה

דמותם הפיזית של ישובי משגב
קורס למתכננים במשגב


אגף קיימות במועצה ואיגוד ערים גליל מערבי לאיכות הסביבה יזמו קורס יוצא דופן שמטרתו חשיבה מחודשת על דפוסי הפיתוח של ישובי משגב. זהו קורס מקצועי המיועד לקהילת המתכננים ולועדות הסביבה והבינוי בישובים.


אין זה סוד שההשפעה הסביבתית המשמעותית ביותר במרחב היא זו הנגרמת מפיתוח הישובים וגדילתם על חשבון השטח הפתוח. האתגר הגדול שלנו הוא לעשות זאת תוך השתלבות במרחב, מזעור הפגיעה בערכי טבע והכנסת הטבע לתוך הישוב. הרעיון המרכזי הוא שישוב בר קיימא הוא ישוב הנטוע במרחב, מעריך את סביבתו והקהילה מחוברת למקום ושומרת על הערכים הטבעיים שלו. אנו חוששים מיצירת "בועות ישוביות" המנותקות מסביבתן, דבר המשפיע גם על אופי הקהילה והלכידות שלה.

 

תכנון בר קיימא בא להעמיד כלים כדי ליצור ישובים נטועים בסביבתם. 


המפגש הראשון עסק בתפיסת הקיימות בנוגע לפיתוח הישובים. המרצה, ד"ר נעם אוסטרליץ, הציג את האתגר של בניית שכונות חדשות מתוך זיקה למקום, בהתבסס על ניתוח מעמיק של השטח והשתלבות באיכויות המקומיות שלו.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------
המפגש השני עסק בבניה ירוקה של שכונות ובניינים. המרצה מיכל ויטל, הראתה כיצד היצמדות לעקרונות בסיסיים יכולה לשפר מאד את ההתאמה האקלימית של המבנה. הפניית החזית לדרום, מיקום נכון של הפתחים ושימוש בחומרים מתאימים. כל אלה יכולים ליצור בית מודע סביבתית שאינו כרוך בהכרח בהוצאות עודפות.


המפגש השלישי עסק בטיפוח הטבע בישוב ובשוליו.
איתן רוזנברג הציג תפיסה הבנויה על חמישה שלבים לשימור וטיפוח הנוף בישוב. הוא המחיש לנו מהי תרומתם הגדולה של העצים לנוף הישוב נוסף על מעלותיהם האקולוגיות והרוחניות. הוא הראה כיצד ניתן לשמר עצים רבים כאשר ניתנת תשומת הלב הראויה כבר בזמן התכנון והדגיש את ההבדלים בין עצי בר לבין עצים שניטעו על ידי האדם, הן בעמידות בפגעי מזג אויר והן בתרומתם הנופית והאקולוגית.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------
עמיר בלבן מהחברה להגנת הטבע הציג לנו מקרים מעוררי השראה כיצד קהילות מטפחות את השכונה והמרחב הסמוך לבתי המגורים. הוא סיפר שמוסדות התכנון כבר מתחילים להכיר בשטחים הפתוחים ובמגוון הביולוגי כ"תשתית" לכל דבר ועל כן יש למפותה ולהכירה בשלבי התכנון המוקדמים. הוא הראה פרויקטים של טיפוח הטבע העירוני ששדרגו את סביבת המגורים והעלו את ערך הנכסים הסמוכים.

 

 

 

המפגש הרביעי יתקיים ביום ג' 15/12 בשעה 17:00
אתם מוזמנים להשתתף ולהשפיע

 

גלעד אוסטרובסקי
מנהל אגף קיימות