http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

קיימות וסביבה

 

פורום תכנון ירוק במשגב

 

מתכננים יקרים,

אנחנו מתכבדים להזמין אתכם להשתתף בפורום תכנון ירוק במשגב שיתקיים במועצה ביום א', 7 בדצמבר 2014 בשעה 16:30.

 

למה תכנון ירוק? כי ההשפעה הסביבתית המשמעותית ביותר במרחב שלנו נגרמת מעבודות הפיתוח והבינוי, אולם עד עתה לא ניתנה לכך התייחסות מערכתית ומקצועית סדורה. הישובים גדלים ומתרחבים ועלינו מוטל לעצב תהליך זה תוך התחשבות בסביבה, צמצום הפגיעה בשטח הטבעי והעצמת המאפיינים היחודיים לכל ישוב.

 

מהו תכנון ירוק? תכנון המכבד את רוח המקום, מתחשב בטופוגרפיה הטבעית ובצומח הטבעי, מתאים לתנאי האקלים המקומיים, מעודד הליכה רגלית ומפגש קהילתי. תכנון המתייחס  לסובב, לתשתיות, לשטח הבנוי ולקשרים ביניהם וכן להיבטים החברתיים של חיי הקהילה.

 

מהי המשימה שלנו? לפתח "מודל משגבי" לתכנון מודע סביבה, שיבטא את המחויבות של המועצה לערכי הקיימות.  

 

מדוע  דווקא אתם? זה הרי ברור, אתם אנשי המקצוע, אתם חיים במשגב וחברים בקהילה. אתם מכירים את הצרכים והאילוצים מקרוב. כמתכננים, בידיכם הכלים המקצועיים לשם כך.

 

הגיעה העת לעשות מעשה, לתרום מיכולתכם ולהשפיע על דמותה של משגב.

 

מפגש ראשון: 7 בדצמבר 2014 בשעה 16:30 באולם המליאה שבבנין המועצה

 

 

גלעד אוסטרובסקי

מנהל אגף קיימות וסביבה