http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

קיימות וסביבה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בתקופה בה רב הרשויות מתלוננות על 'בור תקציבי' עקב התייקרות הטיפול באשפה,
ובעיקר עלויות ההטמנה (כולל ההיטל העצום), משגב מצליחה לא לחרוג מתקציב הטיפול באשפה הכולל שלה,
למרות הגידול במספר התושבים מ 21,500  ל- 27,000  (בשנים 2008- 20014) .
רון שני: "זה הישג מדהים לתושבי משגב ופרי של שיתוף פעולה נהדר בכל הקשור בצמצום אשפה ומיחזור.
תודה אישית לכל תושבי משגב ולאגף הקיימות שמנצח על התהליך הזה לאורך שנים"