http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

קיימות וסביבה

הצוות מאחד נציגים מארגונים רבים ומגוונים, שידונו יחד בשאלה-

כיצד לתכנן ולבנות שכונות המשתלבות בסביבה ויוצרות מרחב תומך קהילה


יישובי משגב נמצאים בתנופת פיתוח משמעותית, הם הולכים ומתרחבים, קולטים תושבים חדשים ומשנים בהדרגה דפוסי חיים. השאלה, שעולה ביתר שאת עם גידול הישובים, היא מהי דמותם הפיזית של הישובים, וכיצד התכנון הפיזי תומך ומשתלב בחזון של השתלבות בסביבה, חיזוק המקומיות, ויצירת חיי קהילה משמעותיים.

מחשבות אלה הניעו את צוות העבודה החדש להתגבש יחד עם מרכז המועצות האזוריות ושותפים נוספים, כדי להניח קווים מנחים למתכננים, בבואם לתכנן הרחבות ושכונות חדשות. השותפים רבים ומגוונים: מנהל התכנון, משרד החקלאות, משרד השיכון, מהנדסי ועדות מקומיות, ועמיתים מכמה מועצות אזוריות. 

לפני כשבועיים נערכה פגישה ראשונה של ועדת ההיגוי ולשמחת המארגנים לא נותר כסא אחד ריק. משרדי הממשלה ואנשי המועצות האזוריות, התנועה הקיבוצית, כולם רואים חשיבות רבה בהתייחסות לנושא זה. 

בפגישה הובעה מורת רוח ודאגה מכך שהחזון הקהילתי של הישובים לא מקבל ביטוי מספק בתכנון ואם לא נזדרז, יאבדו הישובים את הייחוד שלהם. במקום ליצור מרחב פתוח המאפשר מפגשים אנושיים, נקבל קירות והפרדות הקוטעים את המרחב הציבורי. במקום ליצור מרחב המעודד תנועה רגלית, התכנון מתבסס על תנועה רכובה. במקום ליצור רחובות עתירי צמחיה מצלה, נסללים כבישים רחבי ידיים דלי צמחיה. 

היו שאמרו כי זו רוח התקופה וכך רוצים האנשים. אך רובם הסכימו שחובתנו לפעול על מנת לשמר את האיכויות של הישובים במרחב הכפרי ושזוהי משימה חשובה במיוחד נוכח לחצי הבינוי והגדלת היצע הדיור בארץ. יחודו של הישוב הקהילתי והעובדה שהוא דגם השונה מהישוב העירוני ומשכונה פרברית, מהווה הצדקה לקיומו ולהתפתחותו. 

גלעד אוסטרובסקי, מנהל אגף קיימות במועצה ונציג משגב בפורום: "המשימה שלקחנו על עצמנו היא לנסח מהם המרכיבים העיקריים שעושים את הישוב הכפרי לאיכותי וקהילתי ולקבוע הנחיות מעשיות ליישום הרעיונות האלה. זו משימה מאתגרת שהשלמתה תארך זמן, אבל יש בה שליחות וחשיבות. אמשיך לעדכן אתכם על המשך העבודה והתפתחותה."

הצוות מאחד נציגים מארגונים רבים ומגוונים, שידונו יחד בשאלה-

כיצד לתכנן ולבנות שכונות המשתלבות בסביבה ויוצרות מרחב תומך קהילה


יישובי משגב נמצאים בתנופת פיתוח משמעותית, הם הולכים ומתרחבים, קולטים תושבים חדשים ומשנים בהדרגה דפוסי חיים. השאלה, שעולה ביתר שאת עם גידול הישובים, היא מהי דמותם הפיזית של הישובים, וכיצד התכנון הפיזי תומך ומשתלב בחזון של השתלבות בסביבה, חיזוק המקומיות, ויצירת חיי קהילה משמעותיים.

מחשבות אלה הניעו את צוות העבודה החדש להתגבש יחד עם מרכז המועצות האזוריות ושותפים נוספים, כדי להניח קווים מנחים למתכננים, בבואם לתכנן הרחבות ושכונות חדשות. השותפים רבים ומגוונים: מנהל התכנון, משרד החקלאות, משרד השיכון, מהנדסי ועדות מקומיות, ועמיתים מכמה מועצות אזוריות. 

לפני כשבועיים נערכה פגישה ראשונה של ועדת ההיגוי ולשמחת המארגנים לא נותר כסא אחד ריק. משרדי הממשלה ואנשי המועצות האזוריות, התנועה הקיבוצית, כולם רואים חשיבות רבה בהתייחסות לנושא זה. 

בפגישה הובעה מורת רוח ודאגה מכך שהחזון הקהילתי של הישובים לא מקבל ביטוי מספק בתכנון ואם לא נזדרז, יאבדו הישובים את הייחוד שלהם. במקום ליצור מרחב פתוח המאפשר מפגשים אנושיים, נקבל קירות והפרדות הקוטעים את המרחב הציבורי. במקום ליצור מרחב המעודד תנועה רגלית, התכנון מתבסס על תנועה רכובה. במקום ליצור רחובות עתירי צמחיה מצלה, נסללים כבישים רחבי ידיים דלי צמחיה. 

היו שאמרו כי זו רוח התקופה וכך רוצים האנשים. אך רובם הסכימו שחובתנו לפעול על מנת לשמר את האיכויות של הישובים במרחב הכפרי ושזוהי משימה חשובה במיוחד נוכח לחצי הבינוי והגדלת היצע הדיור בארץ. יחודו של הישוב הקהילתי והעובדה שהוא דגם השונה מהישוב העירוני ומשכונה פרברית, מהווה הצדקה לקיומו ולהתפתחותו. 

גלעד אוסטרובסקי, מנהל אגף קיימות במועצה ונציג משגב בפורום: "המשימה שלקחנו על עצמנו היא לנסח מהם המרכיבים העיקריים שעושים את הישוב הכפרי לאיכותי וקהילתי ולקבוע הנחיות מעשיות ליישום הרעיונות האלה. זו משימה מאתגרת שהשלמתה תארך זמן, אבל יש בה שליחות וחשיבות. אמשיך לעדכן אתכם על המשך העבודה והתפתחותה."

הצוות מאחד נציגים מארגונים רבים ומגוונים, שידונו יחד בשאלה-

כיצד לתכנן ולבנות שכונות המשתלבות בסביבה ויוצרות מרחב תומך קהילה


יישובי משגב נמצאים בתנופת פיתוח משמעותית, הם הולכים ומתרחבים, קולטים תושבים חדשים ומשנים בהדרגה דפוסי חיים. השאלה, שעולה ביתר שאת עם גידול הישובים, היא מהי דמותם הפיזית של הישובים, וכיצד התכנון הפיזי תומך ומשתלב בחזון של השתלבות בסביבה, חיזוק המקומיות, ויצירת חיי קהילה משמעותיים.

מחשבות אלה הניעו את צוות העבודה החדש להתגבש יחד עם מרכז המועצות האזוריות ושותפים נוספים, כדי להניח קווים מנחים למתכננים, בבואם לתכנן הרחבות ושכונות חדשות. השותפים רבים ומגוונים: מנהל התכנון, משרד החקלאות, משרד השיכון, מהנדסי ועדות מקומיות, ועמיתים מכמה מועצות אזוריות. 

לפני כשבועיים נערכה פגישה ראשונה של ועדת ההיגוי ולשמחת המארגנים לא נותר כסא אחד ריק. משרדי הממשלה ואנשי המועצות האזוריות, התנועה הקיבוצית, כולם רואים חשיבות רבה בהתייחסות לנושא זה. 

בפגישה הובעה מורת רוח ודאגה מכך שהחזון הקהילתי של הישובים לא מקבל ביטוי מספק בתכנון ואם לא נזדרז, יאבדו הישובים את הייחוד שלהם. במקום ליצור מרחב פתוח המאפשר מפגשים אנושיים, נקבל קירות והפרדות הקוטעים את המרחב הציבורי. במקום ליצור מרחב המעודד תנועה רגלית, התכנון מתבסס על תנועה רכובה. במקום ליצור רחובות עתירי צמחיה מצלה, נסללים כבישים רחבי ידיים דלי צמחיה. 

היו שאמרו כי זו רוח התקופה וכך רוצים האנשים. אך רובם הסכימו שחובתנו לפעול על מנת לשמר את האיכויות של הישובים במרחב הכפרי ושזוהי משימה חשובה במיוחד נוכח לחצי הבינוי והגדלת היצע הדיור בארץ. יחודו של הישוב הקהילתי והעובדה שהוא דגם השונה מהישוב העירוני ומשכונה פרברית, מהווה הצדקה לקיומו ולהתפתחותו. 

גלעד אוסטרובסקי, מנהל אגף קיימות במועצה ונציג משגב בפורום: "המשימה שלקחנו על עצמנו היא לנסח מהם המרכיבים העיקריים שעושים את הישוב הכפרי לאיכותי וקהילתי ולקבוע הנחיות מעשיות ליישום הרעיונות האלה. זו משימה מאתגרת שהשלמתה תארך זמן, אבל יש בה שליחות וחשיבות. אמשיך לעדכן אתכם על המשך העבודה והתפתחותה."

 

 

קורס ועדות איכות סביבה ופיתוח מנהיגות סביבתית בישובים

מבוא

הקורס הינו חלק ממערך פיתוח מנהיגות סביבתית אזורית לקהילות משגב שבתחומי המועצה. הקורס יכלול מפגשי למידה וסיורים בנושא קיימות וקהילה בדגש על הובלת שינוי במרחב לב הגליל. נחשף לצדדים נוספים בתחום הקיימות בדגש מקומי, נכיר דרכים ודוגמאות לעשייה באזור, נתמודד עם קשיים העולים מתוך העשייה בישובים, נקבל כלים להנהגה ונלמד כיצד להוביל עשייה בת קיימא.

הכשרת נציגים מיישובי משגב כמנהיגים תאפשר המשך מיסוד רשת מנהיגות סביבתית אזורית במועצה וכפועל יוצא, תחזק את ההון החברתי והקשרים שבין ובתוך הקהילות.

מטרות

  • הקמה וטיפוח גרעין פעילים ומנהיגים שיעורר שינוי וקידום הפעולה הסביבתית במשגב.
  • פיתוח פרויקטים בתחומי הישוב ובאזור.
  • העצמה ומתן כלים לפעילים.

תכנית הקורס

התכנית כוללת 10 מפגשים בהם יכירו המשתתפים צדדים שונים של קיימות ומקומיות. כמו כן יערכו שני סיורים להשראה וללמידה פעילה בנושאים אלו. בנוסף, כל משתתף יפתח משימה אישית במהלך הקורס. 

נושאים עיקריים שילמדו במפגשים

מקבוצה לקהילה. התקבצות, עבודה ביחד ולבד; שחקנים וסוגי הון בקהילה.

מגמות בקיימות. מאיכות סביבה לאקולוגיה חברתית; סוגיות בקיימות

ופיתוח בר קיימא ביישובים קהילתיים.

משאבים ואתגרים מקומיים. קשרים ויחסי גומלין בגליל.

זהות קהילתית וקיימות. יצירת רשתות חברתיות והעצמה של הזהות הקהילתית

 

 

 

 

 

 

תכנית המפגשים

 

סמסטר אביב הסתיים בסוף חודש מאי 2016  השתתפו 15-20 פעילים ביישובים  (בנוכחות משתנה).

סמסטר סתיו 2016

זהות מקומית וחוסן קהילתי

יום ד'

14.9 שעה 18:00

זהות מקומית, קהילתית, רב- דורית.

למידת עמיתים: מהם מאפייני הקהילה ביישובים המשתתפים

נירית קורן-לורנס- "שדמות"

 

שותפים לעשייה

יום ד'

28.9 שעה 18:00

מחזור כמקרה מבחן לשיתוף פעולה.

הפורום האזרחי הפועל בבקעת בית הכרם.

ישוב לדורות

 

דובי רייטמן - רכז פסולת ותברואה במשגב

ברוך קומפנו- עמותת הסביבה

נציג המועצה- יישוב לדורות

דני עברי !  

סיור:

המגוון שבקיימות

יום שישי  28.10

8:30-14:00

קיימות עירונית: היכרות עם פרויקטים בחיפה

בבדיקה.

שטחים פתוחים

יום ד'

9.11 שעה 18:00

שטחים פתוחים והיבטים של שימור ופיתוח אקולוגי

היבטים שונים של קיימות ופיתוח בר - קיימא במשגב. (*בדגש שטחים פתוחים- מעורבות הציבור)

 יעל - אקולוגית איגוד ערים

גליל מערבי

צור אבלס- רכז איכות סביבה

מפגש סיום

יום ד'

23.11 שעה 18:00

סיכום-

מפגש חוויתי בגן הקיימות ומחשבות על העתיד

הצגת פרויקטים יישוביים

אלה מרגלית

נירית קרן