http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

קיימות וסביבה

 

דמותו של ישוב

כיצד נפתח ישוב נטוע בסביבתו ומטפח אותה

המרחב המשגבי עובר פיתוח מואץ, שכונות חדשות מוקמות ואוכלוסיית הישובים גדלה באופן משמעותי. הפיתוח המואץ מתרחש במקביל לשני תהליכים חברתיים מרכזיים: התבגרות האוכלוסיה ושינוי אורחות החיים. הישובים שהוקמו כקיבוצים, מושבים וישובים קהילתיים נמצאים בתהליך של שינוי חברתי ופיזי בד בבד עם גדילתם.

הצורך במתן התייחסות חדשה ורעננה לדמותו הפיזית של הישוב נובע משני טעמים.

ראשית, הרחבת הישובים היא ההשפעה הסביבתית המשמעותית ביותר בתחומי המועצה האזורית. מרחב בנוי מחליף שטח פתוח ולכך מגוון השפעות על בתי הגידול, על משק המים ועל מערכות תומכות החיים בכלל. הגיעה העת לבחון כיצד ממתנים את השפעת הישוב על הסביבה וכיצד בונים ישוב באופן שהוא שזור בתוך סביבתו ומעודד קשרים חזקים של התושבים עם סביבתם הטבעית המקיפה אותם.

שנית, השינוי החברתי והתבגרות האוכלוסיה מדגיש את הצורך במתן פתרונות לבני הגיל השלישי ויצירת מבנה פיזי המחזק את הקהילה ומאפשר מפגש בלתי פורמלי במרחב הישובי הפתוח, בעיקר באמצעות יצירת נגישות גבוהה להליכה רגלית, רכיבה על אופניים וקלנועיות.   

הרעיון המרכזי שתורמת הקיימות לדמותו של הישוב הוא הקשר החשוב בין התכנון הפיזי לבין המטרות החברתיות. עמוד התווך של תפיסה זו הוא תכנון מוטה הליכה רגלית היוצר מרחב ישובי כפרי הנטוע בסביבתו וקיום אורח חיים בלתי פורמלי בתוך הישוב וקשרים חברתיים "כפריים".  

הטמעת התפיסה הזו בתכנון ובהקמת השכונות במרחב הכפרי איננה משימה קלה, משום שבבסיסה של התפיסה עומדת ההתייחסות היחודית לכל תא שטח ולכל ישוב ומציאת פתרונות תכנוניים פרטניים לכל ישוב מתוך התבוננות בצרכיו, ביעדיו ובסביבתו הפיזית. משכך, קביעת הנחיות קשיחות יכול שלא תתאים למגוון התנאים הסביבתיים והקהילתיים. יחד עם זאת, מסמכים, מחקרים והנחיות תכנון שנכתבו בשנים האחרונות לא הביאו לשינוי המיוחל, קרי שינוי בתפיסת התכנון להרחבת הישובים. כלומר, הרעיונות השונים עלו על הכתב אך טרם נמצאה הדרך להטמעתם בתהליך הפיתוח.

אם כן, האתגר מונח לפנינו. עלינו לומר מהן שכונות בנות קיימא וכיצד קביעות אלה אינן תלויות באויר, אלא ממוסדות בתהליך התכנון, הביצוע והרישוי. הפורום לתכנון ירוק התכנס בראשית השנה ולאחריו נערכו מספר פגישות של צוות היגוי מצומצם. עתה, אנחנו ממשיכים את התהליך:

1.    התחלנו בניסוח הקווים המנחים והכללים כדי להביאם לדיון מקצועי וציבורי. בכוונתנו להגדיר מהם הנושאים העיקריים, לצד הצעה לקביעת הנחיות מחייבות בכמה תחומים. לשם הטמעת תפיסה זו נחוץ מהלך רחב על ידי המועצה האזורית ובגיבוי של מוסדות התכנון. הקו המנחה הוא ציון הנושאים החשובים וקביעת דרישות חובה שתומכות בקיומם.

2.    קידום השיח התכנוני והציבורי בדבר דמותם הפיזית של הישובים במשגב. ב - 19 באוקטובר נתחיל בתכנית של חמישה מפגשים שתעסוק בפירוט בפיתוח מכבד סביבה, בבניה ירוקה, בהשתלבות בסביבה הטבעית, בשימור נגר עילי, בתכנון הצמחיה ובטבע עירוני. כל אלה תוך הצגת רעיונות וכלים חדשים משדה התכנון.

אני מזמין אתכם לשלוח אליי תמונות של מקומות טובים המוצאים חן בעיניכם ומבטאים את ישום העקרונות של שכונה בת קיימא במשגב

 

גלעד אוסטרובסקי

ראש אף קיימות

מועצה אזורית משגב

 

 

 

 

 

 

חמישה מפגשים למתכננים ולבעלי תפקידים בישובים ובמועצה

מפגש ראשון 22 באוקטובר בשעה 18:00

 

המפגשים הם נדבך בתהליך לפיתוח כלים וכללים לתכנון ירוק המכבד את הסביבה ומעצים את הקשר של התושבים עם סביבת חייהם

 

בשנים האחרונות חלה התפתחות משמעותית בתפיסות התכנון ובתקינה ונוצרו כלים מקצועיים חדשים שיוצגו למשתתפים

  • הכרות והשראה למקבלי החלטות ואנשי מקצוע

  • העשרה מקצועית למתכננים, הכרת פרויקטים וכלים חדשים

  • יצירת מסד לקווים מנחים לתכנון בר קיימא ולבניה ירוקה

  • שיח עמיתים

     

רשמו ביומנים

פרטים נוספים בהמשך

גלעד אוסטרובסקי, מנהל אגף קיימות

04-9902010; gilad@misgav.org.il