http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

קיימות וסביבה

להרשמה: 

 

עמותת הסביבה – משגב

שמחה להזמינך לאסיפה השנתית 

מרצה אורח - פרופ' דני רבינוביץ'

לשעבר ראש בית ספר פורטר ללימודי סביבה, אונ' ת"א

שידבר על

שינוי אקלים – מסוגיה מדעית לפצצת זמן פוליטית

בסקירה זו יושם הדגש על ויכוח מטריד שעדיין נטוש. ומתודלק בידי האג'נדה הפוליטית של תאגידי האנרגיה, הרכב, התעופה ואחרים, ושל הממסדים הפוליטיים שקשורים אליהם. והוא כרוך בהפקה והפצה של עובדות אלטרנטיביות ובמלחמת שמד כנגד מדע ומדענים

 

לו"ז הכנס

18:00-18:30 התכנסות, מינגלינג, כיבוד קל

18:30-19:30 הרצאה של פרופ' דני רבינוביץ' 

19:30-20:00 דיון בהשתתפות הקהל

 

בתום הדיון חברי העמותה מוזמנים להשאר לאסיפה השנתית. אורחים מוזמנים להשאר. על הפרק:

20:00 סקירת פעילות 2016, דוחות כספיים ותקציב תכנון מול ביצוע

20:30 דוחות ועדת ביקורת, תכניות עבודה ואישורן. הצעת תקציב ואישורה.

האסיפה תתקיים ביום ג' 11/7 בין השעות 18:00 – 21:00 באולם אשכול פיס משגב

הכניסה אינה כרוכה בתשלום אך מחייבת ברישום מוקדם. נא לדייק, ההרצאה תחל בזמן.

להרשמה:  amutat.hasviva@gmail.com או במסרון אל הדס: 058-6620138