http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

קיימות וסביבה

עדכון בנושא מתקן הפירוליזה

 

תקופה של מספר שנים (מאז חודש מאי 2009) מתקן הפירוליזה לא פעל כלל, בתקופה זו הבעלים התחלפו. הבעלים החדשים החליטו לחזור ולהפעיל את המתקן בשלב זה לצרכי הדגמה באותו פורמט שהיה בעבר.

 

בתאריך 17.4.12 התקיימה במשרד הגנת הסביבה פגישה של ועדת הליווי והמעקב אחרי מתקן הפירוליזה .

בפגישה השתתפו: דורית זיס מנהלת המחז ומרכזת הועדה ונציגים מקצועיים של המשרד. נציג עמותת הסביבה-משה רוט, נציגה של איגוד ערים גמ"ע- אורנה וולפסון, נציגים של מועצה מקומית עבלין , נציגי חברת EER : הסמנכ"ל ,המדען הראשי ומהנדסת איכות סביבה, יו"ר ועדת איכות סביבה של המועצה עידית בנאורי והחתום מטה.

 

 מתקן הפירוליזה בהפעלה מאי 2009פליטה מהארובה

 

להלן פרטי הפגישה:

 

  • 1. למתקן יש רישיון עסק עד סוף יולי 2012 , לא הוגשה בינתיים בקשה לחידוש רישיון העסק.
  • 2. החברה מבקשת לבצע הפעלת הדגמה אחת בת כ-10 ימים במהלך חודשים מאי יוני, בהדגמה זו תטופל במתקן פסולת יבשה לאחר הפרדת חומרים ברי מיחזור מתוכה. מדובר בעיקר בפלסטיק, עץ, זכוכית, טכסטיל, ושאריות של קרטון ונייר.
  • 3. תנאי רישיון העסק ברובם נשארו אותם תנאים כמו בהפעלות הקודמות. נוספו כמה דרישות נוספות בעניין הניטור והטיפול בגזים. נציגי המשרד להגנת הסביבה הסבירו את הדרישות מהמתקן ואת הבקרות שנועדו למנוע זיהום אוויר.
  • 4. הוצגה עמדת מועצה אזורית משגב שמתנגדת להמשך הפעלת המתקן ודרישה לשקיפות באשר לכוונות החברה לאחר ההדגמה ביוני.
  • 5. בתגובה לדרישה אמר סמנכ"ל החברה, יוסי הינדי, שאין בכוונת החברה לבקש לטפל בפסולת מזוהמת רדיואקטיבית, לעומת זאת יש אפשרות שתוגש בקשה לשינוי ייעוד כדי שהמתקן יוכל לטפל בפסולות מסוכנות אחרות כגון פסולת רפואית.
    (להערכתי הפעלת ההדגמה הינה מבחינתם מהלך אחרון לפני הגשת בקשה לשינוי ייעוד, מאחר והם רוצים לבדוק מבחינה סביבתית וכלכלית את הנתונים שיתקבלו מייצור אנרגיה ע"י חומר יבש שהוא בעל ערך אנרגטי גבוה יותר מחומר רטוב).
  • 6. הוצגה עמדת מועצה מקומית עבלין המתנגדת להפעלת המתקן. מועצה מקומית עבלין שהמתקן נמצא בתחומה היא המנפיקה את רישיון העסק של המתקן..
  • 7. עמדת משרד הגנת הסביבה כפי שהוצגה בפגישה: במידה ותוגש תוכנית המבקשת לשנות את ייעוד הקרקע, משרד הגנת הסביבה יטפל בה באופן מקצועי וידרוש את כל הדרישות המקצועיות שיש בהן צורך כדי לוודא שלמתקן לא תהיה השפעה מזיקה על תושבי האזור.
  • ליבת החום בעמודת הפירוליזההליבה מקרוב

 

התמונות המצורפות מהפעלת המתקן בחודש מאי 2009.

 

שלכם

ברוך קומפנו