http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

קיימות וסביבה

חזון אפס פסולת מתממש בהדרגה לנגד עיננו, נכון שהמרחק עדיין גדול והמשימה שלקחנו על עצמנו קשה ומורכבת, אך תוצאות כמו השנה מצביעים בפירוש על מגמה חיובית.

ככל שיותר אנשים נשים ונוער יניחו את הקרטון בכלוב הקרטון, כך יותר חומר גלם ינוצל, ככל שנטרח להפריד את הפלסטיק, הנייר והגזם מכל פסולת אחרת, כך נעשה צעד נוסף בחזון נשגב זה.

להלן הנתונים המסכמים את שנת 2008:

סה"כ פסולת וחומרי גלם למיחזור: 8369 טון

סה"כ פסולת שהוטמנה: 5083 טון.

סה"כ חומרי גלם למיחזור: 3,286 טון, שהם 39.3% מסך הפסולת. מתוכם:

גזם נקי: 2000 טון.

קרטון: 130 טון

נייר עיתון: 198 טון

נייר לבן: 10 טון

פלסטיק מכל הסוגים: 200 טון.

חומר אורגני: 700 טון, בקומפוסטרים וקומפוסט ישובי.

פסולת אלקטרונית: 36 טון

מתכת: 10 טון

סוללות 1.5 טון (לא למיחזור)

זכוכית: 0.5 טון

 

בהזדמנות זו ראוי להזכיר כי המיחזור הינו השלב השלישי בטיפול הנכון בפסולת.

בשלב הראשון נמצאת הצריכה הנכונה שגורמת לייצור של פחות פסולת.

בשלב השני רצוי לעשות שימוש חוזר למוצרים וחומרים ככל שניתן, כולל רכישה מיד שניה.

בשלב השלישי נמצא המיחזור שהצלחתו תלויה כמובן בשיתוף הפעולה של התושב המפריד את חומר הגלם, אבל תלויה מאד גם בקיום פתרון קצה ובהיתכנות כלכלית של המיחזור מול יתר כוחות השוק.

מאחל לכולנו שנגיע בשנת 2009 ל: 44% מיחזור.

 

ימים טובים

 

ברוך

 

תגובה אחרונה ב-30/03/2009 11:53:01

תושבי משגב מפרידים בצורה וולונטרית חומרי גלם למיחזור משנת 1990, עם השנים גברה המודעות עד שהגענו בשנת 2008 ל-39% מיחזור מכלל הפסולת הביתית כולל גזם.

חזון המועצה שגובש במסגרת תוכנית האב לקיימות מציברף גבוה של "אפס פסולת"

בחינת כמויות החומרים שמופרדים מראה שעדיין דרך ארוכה לפנינו עד שנתקרב למימוש החזון.

אנחנו מפרידים כ-200 טון פלסטיק בשנה. כמות הפלסטיק המיוצרת ביישובי משגב המחושבת על פי ממוצע ארצי הינה כ- 600 טון, כך שמופרד למיחזור  33% מהפלסטיק.

אנחנו מפרידים כ-130 טון קרטון בשנה, כמות הקרטון הנזרקת למכולות האשפה הינה כ- 400 טון.

בנייר עיתון היחס קצת יותר טוב, 200 טון לעומת 350 טון שמיוצרים בפועל.

הקומפוסטר שתרומתו לאיכות הסביבה היא הגבוהה ביותר הגיע ל- 35% מהמשפחות במועצה.

גם איכות ההפרדה אינה מספיק טובה מאחר ולא כולנו מקפידים להפריד את חומרי הגלם וכתוצאה מכך כלובי הקרטון מתמלאים בחומרים שאינם קרטון.

לאחר 20 שנים של פעילות וולונטרית אנחנו מעלים לדיון את חוק העזר למיחזור שנועד להוות צעד משלים לפעילות הוולונטרית ולקחת אותנו צעד קדימה לעבר החזון.

להלן מידע כללי לגבי חוק העזר הנדון ולאחר מכן מספר שאלות להכוונת ההתייחסות.

1. חוק העזר נשען על חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור תשנ"ג-1993.

2.בחוק הארצי יש התייחסות להפרדת הפסולת , מצב הפסולת, אחריות לכלי האיסוף, הקטנת נפח, קביעת עבירות קנס, מרכזי מיחזור, ועוד.

התיחסותכם מתבקשת לסוגיות הבאות:

1. האם כדאי ורצוי לחוקק חוק עזר למיחזור, והאם הוא יתרום להגדלת כמות הממחזרים?

2. האם רצוי וכדאי לקבוע אגרת פסולת שממנה יקבל התושב הנחות על פי השתתפותו במאמצי ההפרדה. לדוגמא 50% הנחה למשפחה שמשתמשת בקומפוסטר ביתי? (כך זה עובד באירופה ובארצות מתקדמות נוספות)

3. האם רצוי לקבוע כי במידה ויושג חיסכון יחסית לברירת המחדל של ההטמנה יחולק חלקו לישוב או לתושב ?

4. האם רצוי לחייב את הרכישה והשימוש בקומפוסטר, ואם כן איזו מערכת תמיכה וגיבוי צריכה להיות בחוק מצד המועצה לתפעול הקומפוסטרים ?

5. החוק יחייב את המועצה לדרוש רק הפרדת פסולת שיש לה פתרון קצה, ולפעול על מנת לפתח את פתרונות הקצה שאינם קיימים ?

6. בהנחה שלכל בית יש קומפוסטר האם רצוי לחייב מרכז מחזור אחד או עד שלושה מרכזי מחזור בכל ישוב ?

דיון זה הוא המבחן הראשון של יומן קיימות וסביבה ואני מקווה שהיומן יעמוד במשימה, כל אחד מכם יוכל לעזור אם יעביר את המידע על ההצטרפות ליומן לתושבים נוספים. כולם יראו את התגובות של כולם ויוכלו להגיב עליהן ולדון עם המגיבים.

בהצלחה

 

 

תגובה אחרונה ב-25/04/2009 20:44:05