http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

קיימות וסביבה

 יישום והטמעה של תוכנית האב לקיימות - ינואר 2010

תוכנית האב לקיימות וסביבה שנערכה בשותפות עם הציבור בשנת 2006 ומוטמעת במועצה ובישובים החל משנת 2007, הפכה להיות למורה דרך של המועצה והישובים בתחום הקיימות ואיכות הסביבה. בהתאם לציפיות מהתוכנית היא מצליחה לשמור על רלוונטיות ורמת התעדכנות כזו שמאפשרים לה חיים גם היום 3 שנים לאחר התחלת ההטמעה. ועדת איכות סביבה של המועצה מלווה את התוכנית משלב התכנון ולאורך ההטמעה והיישום במהלך השנים.

להלן עדכון קצר וממצה לגבי הנקודות העיקריות שמתרחשות כיום ויימשכו בשנת 2010.

רכז קהילה וסביבה, גידי פרידמן, עוסק בהכשרת מנהיגות סביבתית שתהווה מכפיל כוח בחתכי אוכלוסייה שונים. לדוגמה הדרכת רכזי נוער יהודים ובדואים שתביא להפעלת הנוער גם בתחומי סביבה וקיימות, הדרך לליבם של רכזי הנוער היא באמצעות הפעלה בשטח בטיולים וסדנאות. בנוסף מתנהלים במקביל קורסי מנהיגות סביבתית ליהודים ולבדואים, אצל הבדואים ניתן דגש מיוחד כדי להגיע ללמוד את הדרך הנכונה בפיתוח מנהיגות בקרב האוכלוסייה.

ועדת איכות סביבה בישוב הינה ועדה חדשה יחסית, המועצה מלווה את המנהיגות הסביבתית שהתפתחה בישובים בשנים האחרונות ומסייעת לועדות איכות הסביבה לעצב את סדר היום, סדר העדיפות ושיטות הפעולה.

המועצה ותאגידיה: חל שיפור מתמשך בנושא ההתנהלות הסביבתית בקרב עובדי המועצה ותאגידיה. לדוגמה: מיחזור נייר קרטון, חומר אורגני, חיסכון בנייר, חיסכון באנרגיה. גם הפעילות המקצועית של מחלקות המועצה מושפעת לדוגמה: הועדה לתכנון בוחנת תוכניות גם מהיבטים סביבתיים, תוכניות מועברות לקבלת אישור והתייחסות של מחלקת קיימות וסביבה, קולחי משגב מקדם פתרונות ביוב לישובים הבדואים ומביא לחיסכון במים עקב מניעת פחת בישובים שבאחריותו, ועוד. הוקמו צוות מועצה ירוקה וצוות משאבים מקרב עובדי המועצה והתאגידים שנפגשים מספר פעמים בשנה ומקדמים עשייה סביבתית בארגון.

תגבור המיחזור: בשנת 2009 עברנו את משבר הפלסטיק, בימים אלה יצאנו ממנו באופן חלקי, כלובי פלסטיק חולקו בישובים בכלובים אלה יש להניח בקבוקים מיכלים ושקיות בלבד. להלן עדכון להנחיה קודמת בנושא השקיות: אפשר להשליך את השקיות ישירות לכלוב.

הפרדת החומר האורגני הינה הפעולה החשובה ביותר מבחינת המשרד להגנת הסביבה המועצה מסבסדת קומפוסטרים לתושבים ומקדמת 2 ניסויים בנושא קומפוסט יישובי , עדכון בנושא זה ייצא בנפרד במהלך 2010.

בימים אלה יוצא מכרז קרטון ונייר במטרה לייעל ולהוזיל את הפרדת הקרטון והנייר למיחזור.

מתכת: המועצה מפנה מתכת לקריית הפלדה, פיילוט לאיסוף מתכת שהתקיים ב-3 ישובים נכשל מאחר וקופסאות השימורים הכילו שאריות והצטברו למפגע. תושב שרוצה להפריד מתכת ביתית נקייה ויאגור 5 שקיות אשפה גדולות עם מתכת יוכל להודיע במוקד המועצה והמתכת תילקח מליד הבית תוך 3 ימי עבודה.

פסולת אלקטרונית : התושב מוסר הודעה במוקד והפסולת נאספת ע"י המועצה מליד הבית תוך 3 ימי עבודה.

טכסטיל: שקים עם בגדים ישנים נאספים ע"י המועצה מליד הבית תוך 3 ימי עבודה.

זכוכית: פיילוט בזכוכית לא הצליח מאחר ואין פתרון קצה מסודר, הפיילוט יימשך עד שיימצא פתרון קצה ולאחר מכן יאומץ ביתר הישובים.

חוק אריזות: המדינה החלה בהליך חקיקה של חוק אריזות שימנע השלכת אריזות מסוגים שונים לזרם הפסולת ויעודד את מיחזור החומרים השונים שמהן מייצרים את האריזות. מדובר בהליך של שנתיים לפחות מוניתי כחבר מטעם מרכז המועצות האזוריות בוועדה שמכינה את החוק.

השטחים הפתוחים: בהתאם לתוצרי הסדנא שעסקה בפיתוח כלים לניהול שטחים פתוחים בשיתוף כל בעלי העניין כולל הציבור, הטמענו בשנת 2009 את התיאום של הפיקוח והשימוש במוקד המועצה ככלי לשירות כלל הפקחים שבשטח. הפעילות בנושא עדיין בחיתוליה ויידרש זמן ונכונות של כל בעלי העניין כדי להביא לתיאום שיסייע בשיפור ניהול השטח. מתקיימות פגישות כל כ-3 חודשים של כלל הפקחים ומתחיל להיווצר תיאום טוב יותר בעקבות פגישות אלה.

שיתופי פעולה עם רשויות שכנות: חוסר התפקוד הבסיסי של חלק מהרשויות השכנות מהווה חלק משמעותי מההשפעה הסביבתית על השטחים הפתוחים. המועצה לא יכולה לפעול במקום רשות אחרת, נעשים מאמצים בכמה רמות כדי להשפיע לטובה על תפקוד אותן מועצות. לדוגמה: ניסיון לחבר  את יישובי שגור לאיגוד ערים לאיכות סביבה גליל מערבי, הדברה מונעת של יתושים בביוב אל שגור ורמה בשיתוף עם כרמיאל, שותפות בקואליציה להצלת נחל שגור, פעילות מול משרדי ממשלה וחברי כנסת, שת"פ והדרכה לראשי הרשויות ולעובדים המקצועיים שלהם. יצירת פרויקטים משותפים עם רשות שכנה כגון בקעת החילזון-סחנין. והשפעה על איכות הפתרונות לדוגמה לחץ לתכנון קו מאסף גרביטציוני ביישובי אל שגור כדי למנוע גלישת ביוב מתקלות בתחנות הסניקה.

בניה ירוקה : במועצה פועל צוות תיאום בנושא בניה ירוקה, יש התחלה של מודעות בנושא גם בישובים, עדיין הרבה עבודה לפנינו בתחום זה. התקיים יום עיון בנושא ונערכו 2 קורסים לתושבים בהם השתתפו כ- 70 איש. מדריך בניה ירוקה הופץ ע"י המשרד להגנת הסביבה ניתן לקבל במייל העתק של המדריך. אגף הנדסה מקדם בצורה הדרגתית נושאים שונים של בניה ירוקה.

ישוב ירוק/מקיים: להלן הקישור להסבר על התהליך שהחל לקרום עור וגידים בתקופה האחרונה. מומלץ  לקרוא ולהפנים כי מדובר בעתיד שלנו ושל האהובים עלינו מכל, וגם על עתיד יישובי משגב והקהילות החיות בהן.

 

דברים שלא הצלחנו לקדם :


פרויקט בקעת סחנין
: הפרויקט שמהווה אבן דרך בשיתוף פעולה בין משגב לסחנין בתחום איכות הסביבה, לא מתקדם מזה כשנתיים בגלל סיבות שונות , איני רואה אור כרגע בקצה המנהרה, נמשיך לפעול כדי להניע את הפרויקט ונעדכן בהמשך.

תב"ע לשיקום מחצבת שגב: נערכה ותוכננה תב"ע בשיתוף עם הציבור, מינהל מקרקעי ישראל בחן את התב"ע בחינה כלכלית ומצא שאינה כלכלית אך עדיין לא פסל את התוכנית. שינוי במדיניות של חברת אבן וסיד גרם להקפאת המשך התכנון עד שיסתיים בירור לגבי גמר החציבה בתוך גבולות המחצבה. גם בנושא זה נעדכן בהמשך לגבי ההתפתחויות.

מרכזי מיחזור: יש מספר רב של ישובים שהחליטו לקדם ביצוע של מרכזי הפרדה למיחזור. מסתבר שזמן התכנון וקבלת ההחלטות מתארך הרבה מעבר למוערך, וכתוצאה מכך בשנה האחרונה בוצעו שני מרכזי מיחזור, יש עוד 6 מרכזי מיחזור בתהליך תכנון או תהליך קבלת החלטות.

שלכם

ברוך קומפנו

בשעה טובה הוצבו כלובי הפלסטיק כמעט בכל הישובים, בתוך שבוע גילינו שהקופסאות שנועדו עבור השקיות מתמלאות בקצב גבוה, ביקשנו פתרון מהקבלן והוא הסכים שהשקיות תונחנה בכלוב יחד עם הבקבוקים.

 

לאור זאת אנחנו משנים את ההנחיות להפרדת הפלסטיק ומהיום אפשר לשים שקיות ישירות בתוך כלובי הפלסטיק. חשוב מאד שהשקיות תהיינה נקיות, שקית עם פסולת או שקית מלוכלכת יש לזרוק למכולה הרגילה.

 

ריבוי השקיות שבידי הציבור מביא גם צורך לחשוב על הפחתת הכמות באמצעות שימוש בסלים רב פעמיים, כדאי שבכל רכב יהיו 5 סלים כאלה לכל מקרה שנקבל בהפתעה התקף קניות וניאלץ לשחרר אותו באחת החנויות הקרובות.

 

יש תושבים שזורקים לכלוב הפלסטיק זבל בעיקר מסוגים של פלסטיק שאין להם מיחזור, אני מבין שיש כוונה טובה בהתנהלות זו, אך חשוב לדעת כי הפלסטיק הזה ממילא יגיע להטמנה ובהכנסתו לכלוב אנחנו גורמים לפגיעה באיכות הפלסטיק למיחזור ובהגדלת כמות האנרגיה שצריך להשקיע לאחר מכן כדי למיין את הפלסטיק.

 

כתזכורת אציין כי לכלוב הפלסטיק מכניסים רק בקבוקים, מיכלים ושקיות. לא מכניסים לכלוב קופסאות ואריזות מזון, גבינות מעדנים , עוגיות וכדומה,

 

מאחר ולא ניתן להסתפק רק בהסברה, המועצה תיאלץ לנקוט גם באמצעי אכיפה כדי לשכנע את אותם אנשים להקפיד יותר על איכות ההפרדה לפי ההנחיות.

 

המועצה תפרסם בעד-כאן  את שמות הישובים בהם יש בעיה ותבקש את עזרת הועד בהפצת המידע לתושבים כדי למקד את תשומת ליבם בנושא. בנוסף לכך יתבצע פיקוח מדגמי ואדם שיזרוק לכלוב פלסטיק לא לפי ההנחיות יהיה צפוי לקנס משמעותי.

 

כולנו צריכים להבין כי חוסר שיתוף הפעולה גורם נזק גדול למאמץ של כולם לעמוד בהנחיות. וכמובן גם מייקר מאד את פעולות המיחזור על חשבון הקופה הציבורית.

 

שלכם

ברוך קומפנו

תגובה אחרונה ב-02/05/2013 19:24:40