http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

עושים עסקים

לפרוייקט הכנת מארזים ליולדות העשויים מגופיות (שבגילגול הבא הופכות לתיק!)

נודה לכל מי שיעביר ל"משהו משהו" גופיות במצב טוב!

המון תודה

צוות ההיגוי של חבילת ההולדה-

גליה גינרמן, זיווה צברי, אורית הראל, איריס אופק ,

עיצוב –רינה לב

יועצת-ענבר בזק

יפעת רגולר- מקדמת עסקים במשגב-