http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

יומן המועצה

נושאים על הפרק - משולחן המועצה

 

אחרי כ- 4 שנים של עבודה אינטנסיבית ומחושבת של החכ"ל, היישוב והמועצה, אנחנו יכולים לנשום לרווחה ולסכם את פרויקט ההרחבה בלוטם בהצלחה. כל המגרשים שווקו, היישוב בצמיחה והחששות ל'תקיעה של ההרחבה' התבדו.
לפני 4 שנים חששנו שהדברים יסתיימו אחרת. אני רוצה לנצל את העת הזאת כדי לנתח וללמוד יחד. פרוייקטי הרחבה הם אחת המשימות המורכבות והמאתגרות בחיי יישוב והמועצה רוצה לעמוד לימין היישובים כדי שהדברים יסתיימו בהצלחה.

עד לפני כ-10 שנים רוב הישובים בצעו את ההרחבות בכוחות עצמם, כאשר האגודה בישוב לקחה על עצמה את האחריות לביצוע התשתיות הציבוריות הנחוצות לשכונות ההרחבה. למעשה, כל ישוב התמודד בעצמו עם פרויקטים גדולים בהיקפים של מיליוני ₪, ולא נצבר ניסיון משותף בין הישובים.
הסיכון בהתנהלות כזאת נובע מכך שבשלב הקמת התשתיות הציבוריות עדיין לא כל המגרשים שווקו ולא ידוע מתי ההשקעה תחזור לידי הגוף המבצע.

כדי לצמצם את הסיכון שהישובים נטלו על עצמם בפרויקטים גדולים אלו, שינינו את מיקוד החברה הכלכלית למשגב (החכ"ל) והטלנו עליה את האחריות לביצוע התשתיות הציבוריות בישובים. החכ"ל בנתה לשם כך מנגנון קטן ויעיל לביצוע פרוייקטי הרחבה, תוך נטילת אחריות מלאה על כל פרויקט. מאז ועד היום החכ"ל פיתחה כ- 1,200 מגרשים לבנייה, שעל רובם כבר נבנו בתים ותושבים חדשים מתגוררים בהם.

בשנת 2009 לוטם הייתה בתחילת תהליך הרחבה. הקיבוץ העביר את ביצוע התשתיות הציבוריות ליזם פרטי, בהיקף של 88 יחידות. מסיבות שונות היזם הצליח לאכלס רק כמחצית מהמגרשים, והיה חשש להתקדמות הפרויקט.

לאחר דיונים ארוכים, תוך הבנת הסיכון והסיכוי, כשלנגד עינינו המטרה לעזור לתושבים החדשים בלוטם לקבל תשתיות ציבוריות מלאות, ולשחרר את החסם לקליטת משפחות נוספות, אך אנו מודעים גם לסיכון ולצורך לנהל אותו - החלטנו לקחת את כל האחריות עלינו: החכ"ל והמועצה.

החכ"ל הכינה תוכנית עסקית ללקיחת אחריות על כלל ההרחבה בלוטם, ובעקבותיה ערכנו משא ומתן עם היזם, שבסופו קנינו ממנו את התשתיות שהוא ביצע, תוך שהוא משלים את כל התשתיות שלא עשה, וזאת בסכום של מעל 8 מיליון ₪. לצורך זאת לקחנו הלוואה בנקאית, שתכננו להחזירה תוך כדי קליטת משפחות חדשות.

התכנון היה לסיים את השיווק תוך 4 שנים ולהחזיר את ההלוואה לבנק. בכך העברנו, למעשה, את הסיכון על קצב הקליטה והחזר ההלוואה לחכ"ל, תוך שהישוב מתפנה לעסוק בקליטה חברתית ובבניית החברה היישובית.

 בתוכנית היו מעורבים החכ"ל, אגפי המועצה (הנדסה, קליטה, ישובים), וועד הישוב. התוכנית כללה התייחסות לסיכונים האפשריים - אי הצלחה בשווק כל המגרשים, התמשכות השווק על פני יותר מארבע שנים, עלות הריבית בשנים הנוספות, ועליית הריבית הבנקאית בתקופה זו.

 לאחר בחינת כל התוכניות, הערכת הסיכונים ויעוץ משפטי, וקבלת אישורים ממשרדי הממשלה הרלוונטיים, החלטנו שהחכ"ל תקבל לידיה לסיים את הפרויקט, ושהמועצה תיתן ערבות לכך. ניהלנו מו"מ עם היזם, ובאמצע שנת 2010 יצאנו לדרך.

 התחלנו בקמפיין פרסום וירידי קליטה, פעלנו יחד עם ועד הישוב וועדת הקליטה שלו בקידום, אירוח ומשיכה של משפחות שהתעניינו במעבר לגליל. במקביל היזם השלים את כל התשתיות הציבוריות בפיקוח החכ"ל, ומסר אותן לאגף ההנדסה במועצה.

באמצע 2011 הסתיימה סלילת הכביש המרכזי בהרחבה, לרווחת התושבים שכבר התגוררו במקום ויכלו סוף סוף להגיע לבתיהם ללא בוץ, ולנוחות אלה שעוד היו התהליכי בנייה, ובתחילת 2012 הסתיים ביצוע התשתיות הציבוריות לכלל ההרחבה.

 במהלך כל השנים הללו עמדנו, המועצה, החכ"ל והישוב, בשווק וקליטת משפחות חדשות. אמנם בקצב נמוך מעט מהמתוכנן, אבל עדיין תוך עמידה בתוכנית העסקית וסיקול הסיכונים.

 רוב המגרשים שווקו, נבנו ואוכלסו, ומספר התושבים בלוטם צמח בהדרגה. נשארו עוד מגרשים בודדים, כאשר האחרון שבהם שווק לאחרונה, ובכך הסתיים הפרויקט בהצלחה.

 מה למדנו מהפרויקט?

 במהלך הדרך ישבנו להפיק לקחים מכל התהליך: בתחילתו, בביצועו ובסיומו. 

למדנו שביצוע תשתיות בהרחבת ישוב זה פרויקט גדול ומסובך, כאשר הדרישות הולכות ועולות, והאילוצים שהמדינה מציבה הולכים ומקשים. ישנם פרויקטים שמנוהלים היטב ומגיעים לסיום מוצלח, אבל ישנם פרויקטים שמסתבכים, וההסתבכות היא בקנה מידה גדול של מיליוני ₪.

 לאחר כחמש שנים בפרויקט לוטם, שהסתיים בהצלחה, אנו יכולים לסכם בשביעות רצון את ההחלטה להיכנס אליו ולאפשר ללוטם להמשיך ולצמוח.

 התהליך הזה העלה את השאלה האם נכון ליישוב, מוכשר ככל שיהיה, לקחת סיכון כזה, בהיקפים כאלו, ומה הפתרון ליישוב שרוצה להימנע מכך. 

הגענו למסקנה שהמועצה, בשל יכולותיה וגודלה, צריכה לקחת את הסיכון בפרויקטים כאלו מהישובים אליה. זו הסיבה שהחכ"ל, כזרוע של המועצה, נכנסה לתחום התשתיות ולוקחת את האחריות לביצוען.

 לקח זה הולך ומתחדד ככל שדרישות המדינה בביצוע התשתיות הולכות ומחמירות.

רק גוף כמו החכ"ל והמועצה יכול לעמוד בדרישות אלו, ולהתמודד עם הסיבוכים האפשריים. פרויקט יכול להסתיים ללא תקלות מיוחדות, אבל כשהן קורות הן עלולות להפיל יישוב שלם.
ובהצלחה ללוטם. 

 

 

 

 

 

ביום שישי ה- 25/12 בין השעות 11:00-14:00, נפגין בצומת הר שכניה, בדרישה 'בצומת ההר רק כיכר'. מוזמנים להצטרף למפגינים: תושבי ההר, רון שני, וכל מי שהנושא חשוב ויקר לליבו.
ההפגנה תתקיים לאורך כביש 7933 , אנא סעו בזהירות.

עדכון ביניים בעניין הטבות המס למשגב. תשובה סופית עדיין אין, אבל בינתיים, עדכון קצר ממבוך ארוך:
תזכורת קצרה – חוק הטבות המס אושר בנובמבר. ישובי משגב יכללו במפת ההטבות בתנאי שיראו במשגב כמדורגת באשכול סוציו-אקונומי 6. בתשובה לעתירה של המועצה, בג"ץ הורה למשרד הפנים לנהוג בנו כמדורגים באשכול 6, אך רשות המיסים כפופה למשרד האוצר, וברישומיה משגב מופיעה באשכול 7. מכאן מתחיל הדיון שלנו מול רשות המיסים.
בתחילת השבוע נפגשנו ברשות המיסים עם נציגי הרשות והלמ"ס (הגוף האחראי לדרוג). בתום דיון ממושך נציגי רשות המיסים אמרו כי יפנו להנחיות ממשרד המשפטים, ואנחנו, כמובן, נמשיך בקשר עם משרד המשפטים ורשות המיסים.
בכל מקרה חשוב לציין שחישוב המס מתבצע בסיכום לאחור, לכל שנת המס. הטבות המס ייכנסו לתוקף החל מינואר 2016 וברגע שתיפול החלטה (חיובית) בעניין משגב, הן יחושבו החל מתאריך זה.
נקודת ציון נוספת: לקראת סוף השנה הלמ"ס תפרסם מדד חדש שיקבע את זכאותנו להמשך. עד כאן – ואני ממשיך לפעול לכך שיהיו חדשות טובות בהמשך.

תגובה אחרונה ב-29/03/2016 23:25:52