http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

יומן המועצה

נושאים על הפרק - משולחן המועצה

בשעה זו רוחות מזרחיות עדיין מנשבות במשגב ובכל רחבי הארץ, ושריפות מתפרצות בנקודות שונות.

כובו השריפות ברחבי משגב – בגילון, הררית, יובלים וכמובן השריפה שהתרחשה בסוף השבוע בטל-אל, אך צוותי המועצה עדיין בכוננות מוגברת, בתאום עם כב"א והמשטרה.

השריפה בגילון החלה בשעות אחה"צ של יום רביעי ה23/11 בצד הדרומי מזרחי של היישוב. בשל הרוחות החזקות השריפה טיפסה תוך דקות לקו הבתים הראשון.

כוחות הכיבוי עם המשטרה והמועצה הגיעו מהר לגילון. בתחילה פונו כל הרחובות הדרומיים בגילון, ואח"כ ניתנה הנחייה לפינוי כל הישוב.

בתחילה היה לחץ רב מאחר שהאש הגיעה לקו הבתים מצד מזרח, ונדחפה מערבה עם הרוח. מספר בתים נפגעו, בעיקר בשל עצים בגינות ופרגולות שהתלקחו. בית אחד נפגע יותר מאחרים.

כב"א והמשטרה הגיעו מהר ועם כוחות רבים. המועצה הייתה מהרגע הראשון גם כן. השתתפנו בהכוונת הכוחות בשטח (דרכי גישה, ממשק תושבים-ישוב, פינוי והערכות.

בשעה הראשונה יצאה הוראה לפינוי כל הישוב והתארגנו עם אוטובוסים ומקומות פינוי, אך לאחר הערכת מצב וקבלת תמונה מהמסוק, הוחלט שמספיק פינוי בתוך הישוב למועדון, ובמקביל הכנו גם את בית הספר הר גילון לקלוט מפונים.

בשל הרגישות לשריפות הגיעו לגילון מפכ"ל המשטרה, ממ"ז צפון, מפקד מג"ב, פיקוד כב"א, מד"א, חח"י, והיקצו את כל האמצעים שנדרשו.

מאוחר יותר הושגה שליטה על השריפה, המשפחות חזרו לבתים. חברח חשמל החזירה את החשמל. בשטח נשארו כוחות בכוננות למקרה של התלקחות נוספת 

היישוב גילון התארגן היטב, עשרות רבות של תושבים נרתמו למשימה וסייעו לכוחות הכיבוי. במקביל קיבלנו גם הצעות רבות לסיוע מצד משפחות במשגב ובארץ וגופים אחרים. מרגש ומחמם לב לראות את ההעינות הזאת ולדעת שאתה לא לבד.

מבקש להודות לכולם.

בתפילה לרגיעה ושליטה בכל השרפות בארץ,

רון