http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

יומן המועצה

נושאים על הפרק - משולחן המועצה

תושבים יקרים,

 

היום פרסם המשרד להגנת הסביבה את שמות הזוכים בפרס השר למצויינות סביבתית.

 

משגב זכתה בפרס בקטגוריית השילטון המקומי.

 

מתוך נימוקי השופטים:

 

  • שלטון מקומי: מועצה אזורית משגב - המועצה, אשר שוכנת בגליל המערבי, מובילה זה שנים רבות בתחום הסביבתי, ויזמה את "תכנית האב לקיימות" בשלטון המקומי, מודל אשר אומץ במספר רב של רשויות מקומיות אחרות. המועצה היא מועצה מעורבת, ופעילותה הסביבתית מקיפה את כל היישובים במועצה, אשר בכל אחד מהם הוקמה ועדת איכות סביבה. יישובי המועצה מציגים שיעורי מחזור גבוהים מסך כל הפסולת - כ-45 אחוזים. בנוסף, המועצה מסייעת למועצות סמוכות באזור הגליל בפיתוח נושאי הגנת הסביבה והקיימות.

 

זהו כבוד ואות הערכה לאגף קיימות וסביבה ולכל הפועלים במשגב, במועצה ובקהילה, לקידום המודעות והיישום בפועל - של עקרונות הקיימות ואיכות הסביבה.

 

פרס השר מעיד על ההערכה שרוחשים לנו. רכשנו את זאת בפעילות ענפה ומתמדת, בחתירה להמשך פעילויות המקדמות את הקיימות הסביבתית, ובהצלחתנו ביישום. כעת, יותר מתמיד, שומה עלינו להמשיך ולחתור קדימה ולהעלות את הקיימות הסביבתית מדרגה נוספת.

 

בימים אלו אנו בתחילתו של יישום הפרדת זרמי פסולת רטובה ויבשה. זהו פרויקט גדול, חשוב ומהותי בחיי התושבים, היישובים והמועצה, ואני בטוח שבעזרתכם נצליח.

 

בהערכה,

 

רון