http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

יומן המועצה

נושאים על הפרק - משולחן המועצה

הטבות המס – האם משגב בפנים?

רון שני פורש את התמונה ואת הפעולות שנקט כדי לכלול את תושבי משגב בין מקבלי ההטבה

 

פקודת המיסים נותנת למדינה אפשרות להחליט על הטבות במס הכנסה לתושבים בישובים אותם המדינה מעדיפה. במהלך השנים נקבעו רשימות  שונות  של ישובים שתושביהם זכו להטבה במס.

 

בעקבות עתירות לבג"ץ על אופן קביעת רשימת הישובים הזכאים להטבות במס, העיר בית המשפט למדינה כי אין דעתו נוחה מכך שגובשה רשימה ללא הסבר מדוע ישוב אחד נמצא בה ותושביו זכאים להטבה, בעוד שישוב שני, שעל פניו דומה לראשון, לא נכלל בה. בית המשפט הוסיף שיש לקבוע קריטריונים לפיהם יבחנו הישובים.

 

במהלך השנים האחרונות המדינה ניסתה לגבש קריטריונים להטבות מס, ובפברואר 2014 הממשלה אף קיבלה החלטה בנושא, אך לא הצליחה להגיע לידי מימושה.

 

ח"כ משה גפני, יו"ר ועדת הכספים של הכנסת, החליט להביא את הנושא לדיונים בוועדת הכספים, במטרה להגיע לקריטריונים מוסכמים, שיעברו כתיקון לחוק.

 

הקריטריונים המתגבשים הם:

 

1.      ישובים סמוכי גבול או ישוב הצפוני מקו רוחב 750, דרומי מקו רוחב 610, או מזרחי מקו אורך 250.

2.      לישוב ניקוד של 25 ומעלה לפי חיבור הניקוד הכלכלי-חברתי, הניקוד הפריפריאלי, וניקוד הסמיכות לגבול.

 

אופן חישוב הניקוד לישובים:

1.      ניקוד חברתי-כלכלי: 35% ממספר הנקודות לפי האשכול אליו הישוב משוייך

2.      ניקוד פריפריאליות: 40% ממספר הנקודות לפי האשכול אליו היישוב משוייך

3.      ניקוד סמוך גבול: 25 נקודות.

 

משגב סווגה באשכול כלכלי-חברתי 7, אך בעקבות בג"ץ שהגשנו על הסווג הזה, קיבל בית המשפט החלטה הקובעת שמשרד הפנים יראה את משגב כנכללת באשכול 6. במדד הפריפריאליות משגב נמצאת באשכול 4.

 

כאשר בוחנים את הניקוד של יישובי משגב, אשכול כלכלי חברתי 6 מקבל 15 נקודות, בעוד שאשכול כלכלי חברתי 7 מקבל 0 נקודות. אשכול פריפריאליות 4 מקבל 50 נקודות.

מכאן שבהנחה שמקבלים שיישובי משגב נמצאים באשכול כלכלי-חברתי 6, אנחנו מגיעים ל- 25.25 נקודות, שלפי ההצעה הנוכחית מזכות אותנו ב 7% הנחה במס עד לתקרת הכנסה שנתית של 120,000.

 

פניתי לגפני, יו"ר ועדת הכספים בכנסת, ולסגל הוועדה בדרישה להכיר ביישובי משגב כנכללים באשכול כלכלי-חברתי 6, ומסתמן שדרישתי תתקבל.

 

עם זאת, הקריטריון הראשון, הקובע כי רק ישובים צפוניים לקו רוחב 750 יכללו בהטבה, משאיר את חמשת הישובים הדרומיים של משגב הנמצאים מדרום לקו זה (אבטליון, יודפת, מצפה אבי"ב, מורשת ודמיידה) מחוץ לרשימה.

 

בפנייתי לועדת הכספים ציינתי זאת, ואת העובדה שהמרחקים של הישובים הללו מקו רוחב 750 הם מאות מטרים בודדים, וכי אי הכנסת הישובים הדרומיים במשגב תיצור עוות קשה ובעייתי לישובים ולמועצה. ישנן עוד מספר מועצות אזוריות בהן קיימת בעיה דומה, וביחד ביקשנו מועדת הכספים בכנסת לפתור את הנושא כך שיראו את כל הישובים במועצה אזורית כגוף אחד.

 

בשבוע שעבר עלתה גם דרישה לכלול את יישובי יהודה ושומרון במסגרת מפת הטבות המס. הנושא נמצא בין ראש הממשלה לכנסת, ועד שלא ייפתר לא תהיה התקדמות.

 

המערכת מוגבלת בזמן, מאחר ובג"ץ נתן לממשלה אורכה עד לאמצע נובמבר השנה להגיע לקריטריונים מוסכמים, שאחרת הוא יידרש לפסוק בנושא.

 

 

אני ממשיך ללוות את הנושא, משתתף בדיונים בכנסת, ומגבש תמיכה בקרב חברי הכנסת בדרישות שלנו.

תגובה אחרונה ב-24/11/2015 21:29:02