http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

יומן המועצה

נושאים על הפרק - משולחן המועצה

חברים ותושבים שלום,

 

בג"ץ קיבל את החלטת ממ"י להקצות מגרש לזוג זבידאת ברקפת, זאת לאחר 4 שנים של התדיינות משפטית. רבות נכתב ונאמר בתקשורת בעניין זה, וחלק גדול ממה שפורסם אינו מדויק.

אני רוצה לפרוש בפניכם את השתלשלות העניינים, אבל מבקש להקדים ולומר כמה מילים על הזוית האישית שלי.

 

אני מאמין שיש ביישובים שלנו ובאורח חיינו, הרבה מעבר לחיים בפרוור עירוני. אני מאמין שמשפחה שבוחרת לגור כאן חייבת להכיר את אורח החיים הזה ולרצות להשתלב בו.  

 

הליך הקבלה נועד לגרום למשפחה לעבור תהליך של הכרות, התחככות והבנה לעומק של מהות החיים ביישוב.

הליך הקבלה נועד למנוע קניה בהחלטה נדל"נית, והדברים אכן עובדים. היישובים במשגב נושאים אופי קהילתי שמצליח להשתמר גם עם התרחבותם.

 

יישובים במרכז הארץ שויתרו על תהליכי קבלה שינו את אופיים, הצמיחו גדרות ובריכות והולכים והופכים לפרוור עירוני. אני חושב שאנחנו מנסים לטפח כאן משהו אחר, ומאמין בזכותינו לשמור על הדבר האחר והמיוחד הזה.

 

העתירה של משפחת זבידאת העלתה, בנוסף לעניינם האישי,  שתי דרישות עקרוניות. ביטול הליך הקבלה וויתור על דחיית משפחות על בסיס אי התאמה חברתית. שני הסעיפים העקרוניים הללו השפיעו על הצטרפותה של משגב כמשיבה לעתירה.

 

משפחת זבידאת פנתה לרקפת בבקשה להתקבל ליישוב בתחילת 2006 כזוג צעיר לאחר חתונתם. ועדות הקבלה דחו את בקשתם על בסיס חוות דעת של מכון המיון שאמרה "ההתאמה של המועמדים לקליטה ביישוב נמוכה". המשפחה פנתה לועדת ערר, וגם ועדת הערר דחתה את בקשתם. על כך הגישה המשפחה עתירה לבג"ץ.

 

בעתירתם בקשו המשפחה ויתר העותרים, וביניהם "עדאלה", "המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי" והקשת הדמוקרטית המזרחית שלוש בקשות:

 

  • 1. לקבל את משפחת זבידאת לרקפת
  • 2. לבטל את הליכי הקבלה בהתיישבות, כפי שהוסדרו בהחלטת ממ"י
  • 3. לבטל את קריטריון ההתאמה החברתית

 

במקביל לעתירת מש' זבידאת הונחו בפני בג"ץ עוד שתי עתירות בנושאים דומים, ואציין את עתירת מש' קמפלר כנגד מעיין ברוך. גם בעתירות הללו התבקש בית המשפט לבטל את כל הליכי הקבלה להתיישבות, וזאת מעבר לקבלת אותה משפחה ליישוב הספציפי.

 

אשאיר לכל אחד לחשוב מה יהיה בהתיישבות הכפרית (ביישובים הקהילתיים ובהרחבות בקיבוצים ובמושבים) אם השיטה היחידה לקבלת מגרש תהייה במכרז (בו כל המציע יותר כסף זוכה).

 

הגורם המרכזי המשפיע על קיום היישוב הכפרי בפריפריה הוא הלכידות החברתית הנוצרת ביישוב. ראינו, בלא מעט פעמים, כי יישוב שהלכידות בו התרופפה התפורר, נקלע לגלי עזיבה, ולמעשה היה צריך לבנותו מחדש. כל העוסקים בהתיישבות תמימי דעים בנושא הזה.

 

זו הסיבה לכך שהמועצה ביקשה להצטרף כמשיבה לעתירה, ובמיוחד התמקדנו בתשובה לשאלות העקרוניות של קיום הליכי הקבלה. אציין, במאמר מוסגר, כי אנו המועצה היחידה שהצטרפה לעתירה, וכי המועצות להן משתייכים היישובים האחרים לא הצטרפו.

 

לאורך כל הדרך נזהרנו בכבודם של המשפחה ושל היישוב, וחזרנו וטענו כי השיקול היחיד הוא יכולת השתלבות בקהילה קטנה. אין מדובר באי קבלה של משפחה על רקע מוצא, דת, מצב משפחתי וכו'. למרות זאת, בחרו העותרים לחזור ולהדגיש כי לרקפת בפרט, וליישובים הקהילתיים בכלל, אין שום מאפיין ייחודי, אין דבר כזה קהילה, ולכן אין מקום להליכי קבלה.

 

במהלך הזמן, מועצת מקרקעי ישראל שינתה את ההחלטה לפיה נוהלו ועדות הקבלה (1064), וקיבלה החלטה חדשה עם נוהל שונה במידת מה (1195), והכנסת חוקקה את חוק ועדות הקבלה.

 

בדיון הקודם של בג"ץ בעתירה, החליטו השופטים כי המשפחה תוכל לפנות שוב להליכי הקבלה, הפעם ייבחנו לפי ההחלטה החדשה (1195), ולמצות את ההליכים. המשפחה פנתה, והופיעה בשנית בפני ועדת קבלה אזורית. ועדת הקבלה האזורית בחנה את הפנייה בתום לב, ולאחר ששמעה את המשפחה, החליטה לדחות את בקשתה.

 

על כך המשפחה הגישה ערר. ועדת הערר הארצית שמעה את המשפחה, והחליטה, אף היא, בהחלטה מנומקת, לדחות את בקשתה.

 

הליכי ממ"י בקבלה ליישובים מגדירים כי הסמכות הסופית נתונה בידי מנכ"ל המינהל. החלטת ועדת הערר הובאה בפני מ"מ מנכ"ל ממ"י, והוא החליט לקבל את דעת המיעוט לקבל את הערר, ולהקצות למשפחת זבידאת מגרש ברקפת. החלטתו לא מנומקת ותמוהה בעינינו, אבל הסמכות בידיו.

 

בהמשך היה בשבוע שעבר דיון אחרון בבג"ץ רקפת. בדיון השופטים אמצו את החלטת ממ"י והפכו אותה להחלטית. עם זאת, השופטים הסירו את הדיון בבקשות הכלליות של ביטול כלל הליכי הקבלה בהתיישבות, והפנו את העותרים לעתירה שהוגשה כנגד החוק.

 

הכלל במשטר דמוקרטי הוא ציות לחוק ולהחלטות בית המשפט. למרות שאנו תמהים על החלטת מ"מ מנכ"ל ממ"י, אין מקום להמשיך במאבק משפטי בנושא השאלה הראשונה בבג"ץ רקפת. אנו נמשיך לקדם ולתמוך בקיום הליכי הקבלה בהתיישבות הכפרית.

 

בברכה,

 

רון

 

תגובה אחרונה ב-25/09/2011 13:32:20