http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

יומן המועצה

נושאים על הפרק - משולחן המועצה

 

 

המליאה אשרה את יעדי המועצה לשנת 2012.

 

 בראש רשימת יעדי המועצה לשנת 2012 עומד - החינוך. רון מציין שהמדדים השונים של מערכת החינוך (בחינות מיצב, בחינות בגרות ועוד) מעידים על רמה מצוינת, אך החינוך הוא נושא שיש להמשיך ולקדם, יש לו השלכה רחבה על איכות החיים והאטרקטיביות של משגב והוא עומד בראש סדר העדיפויות של תושבי משגב, על פי הסקר, שפורסם לאחרונה.

צמיחת היישובים, שהייתה יעד ראשי בשנתיים הקודמות, עברה למקום הרביעי.  רון מציין שהדברים מתאפשרים לאחר שהמאמץ שהוקדש לנושא שיווק ופיתוח היישובים נשא תוצאות מצוינות, רב היישובים נמצאים בצמיחה ופיתוח, ולמעשה, הביקוש ברובם עולה על ההיצע.

נושא הנוער במגזר היהודי והבדואי ממשיך לקבל עדיפות וכן פרויקטי תשתית בשני המגזרים.

כמו כן נכללו ביעדים פרויקטים לגיל השלישי ולפיתוח אזורי.

הצבת היעדים משמשת כקו מנחה בהקצאת התקציבים ובחלוקת המאמץ הארגוני המופנה לנושאים שונים.

רשימת היעדים 

 

 1. חינוך:

כללי: יצירת צוותי עבודה של המנהיגות החינוכית במועצה, שילוב יעדים בין בתי הספר ברחבי המועצה. קידום תוכנית בינוי בתי ספר וגנים.

ביה"ס העל יסודי – בקרה על תוכנית "מכוונים גבוה", והתוכניות האחרות.

ביה"ס אורט סלאמה- הגדלת אחוזי זכאות לבגרות, העלאת רמת המוטיבציה לגיוס לצה"ל ושירות לאומי או אזרחי, חיזוק השפות הערבית והעברית.

בתי ספר בדואים: דגש על עברית, קריאה וכתיבה בערבית

בתי ספר יסודיים: קליטה של פרויקט התקשוב, תוכנית מערבים מהגן ולעל יסודי

 

 1. קשר יישובים ותושבים:

"יישוב לדורות" סיום הפרויקט ותחילת יישומו

איכות הסביבה: יישום הפרדת פסולת רטובה. דחיפה לפתרון בעיות נמשכות בבקעת בית הכרם;

תוכנית חומש: תחילת ביצוע תוכנית החומש כפי שאושרה.

משגב בת 30: הכנה וחגיגות שנת השלושים למועצה.

 

 1. נוער:

גיוס משאבים למרכז נוער ומוסיקה במשגב

קידום תחום הנוער הבדואי תוך איגום משאבים, ייעוץ לחיילים משוחררים.

 

 1. גידול וקליטה:

יישובים בגידול: תמיכה ועזרה

טיפול שוטף ופתיחת חסמים בנושא ממ"י, קליטה, תשתיות, סוכנות

 

 1. בדואים:

ערב אל נעים - תחילת ביצוע עבודות תשתית.

חוסנייה –פתרון נושא המים ביישוב.

פיתוח: שיווק מגרשים בכל היישובים

ניהול: ייצוב וחיזוק ההנהלות המקומיות ביישובים, העלאת אחוז גביית הארנונה, הגדלת מעורבות הוועדים בתחום  החברתי וצוותי חירום יישוביים.

פיתוח: תחילת מיצוי תוכנית החומש שאושרה בממשלה

 

 1. כלכלה תיירות ופיתוח אזורי:

העמקת השימוש בתחבורה ציבורית הפועלת במשגב

השגת תקציבים ליודפת העתיקה, תכנון האתר "אתר מורשת לאומי"

"לב משגב" – תוכנית פיתוח

 

 1. הגיל השלישי:

קהילה תומכת: מעקב אחרי התוכנית, והגדלת מספר המשתמשים

פתרון למרכז לגיל השלישי לפעילות יומית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המליאה אשרה את יעדי המועצה לשנת 2012.

 

 בראש רשימת יעדי המועצה לשנת 2012 עומד - החינוך. רון מציין שהמדדים השונים של מערכת החינוך (בחינות מיצב, בחינות בגרות ועוד) מעידים על רמה מצוינת, אך החינוך הוא נושא שיש להמשיך ולקדם, יש לו השלכה רחבה על איכות החיים והאטרקטיביות של משגב והוא עומד בראש סדר העדיפויות של תושבי משגב, על פי הסקר, שפורסם לאחרונה.

צמיחת היישובים, שהייתה יעד ראשי בשנתיים הקודמות, עברה למקום הרביעי.  רון מציין שהדברים מתאפשרים לאחר שהמאמץ שהוקדש לנושא שיווק ופיתוח היישובים נשא תוצאות מצוינות, רב היישובים נמצאים בצמיחה ופיתוח, ולמעשה, הביקוש ברובם עולה על ההיצע.

נושא הנוער במגזר היהודי והבדואי ממשיך לקבל עדיפות וכן פרויקטי תשתית בשני המגזרים.

כמו כן נכללו ביעדים פרויקטים לגיל השלישי ולפיתוח אזורי.

הצבת היעדים משמשת כקו מנחה בהקצאת התקציבים ובחלוקת המאמץ הארגוני המופנה לנושאים שונים.

רשימת היעדים 

 

 1. חינוך:

כללי: יצירת צוותי עבודה של המנהיגות החינוכית במועצה, שילוב יעדים בין בתי הספר ברחבי המועצה. קידום תוכנית בינוי בתי ספר וגנים.

ביה"ס העל יסודי – בקרה על תוכנית "מכוונים גבוה", והתוכניות האחרות.

ביה"ס אורט סלאמה- הגדלת אחוזי זכאות לבגרות, העלאת רמת המוטיבציה לגיוס לצה"ל ושירות לאומי או אזרחי, חיזוק השפות הערבית והעברית.

בתי ספר בדואים: דגש על עברית, קריאה וכתיבה בערבית

בתי ספר יסודיים: קליטה של פרויקט התקשוב, תוכנית מערבים מהגן ולעל יסודי

 

 1. קשר יישובים ותושבים:

"יישוב לדורות" סיום הפרויקט ותחילת יישומו

איכות הסביבה: יישום הפרדת פסולת רטובה. דחיפה לפתרון בעיות נמשכות בבקעת בית הכרם;

תוכנית חומש: תחילת ביצוע תוכנית החומש כפי שאושרה.

משגב בת 30: הכנה וחגיגות שנת השלושים למועצה.

 

 1. נוער:

גיוס משאבים למרכז נוער ומוסיקה במשגב

קידום תחום הנוער הבדואי תוך איגום משאבים, ייעוץ לחיילים משוחררים.

 

 1. גידול וקליטה:

יישובים בגידול: תמיכה ועזרה

טיפול שוטף ופתיחת חסמים בנושא ממ"י, קליטה, תשתיות, סוכנות

 

 1. בדואים:

ערב אל נעים - תחילת ביצוע עבודות תשתית.

חוסנייה –פתרון נושא המים ביישוב.

פיתוח: שיווק מגרשים בכל היישובים

ניהול: ייצוב וחיזוק ההנהלות המקומיות ביישובים, העלאת אחוז גביית הארנונה, הגדלת מעורבות הוועדים בתחום  החברתי וצוותי חירום יישוביים.

פיתוח: תחילת מיצוי תוכנית החומש שאושרה בממשלה

 

 1. כלכלה תיירות ופיתוח אזורי:

העמקת השימוש בתחבורה ציבורית הפועלת במשגב

השגת תקציבים ליודפת העתיקה, תכנון האתר "אתר מורשת לאומי"

"לב משגב" – תוכנית פיתוח

 

 1. הגיל השלישי:

קהילה תומכת: מעקב אחרי התוכנית, והגדלת מספר המשתמשים

פתרון למרכז לגיל השלישי לפעילות יומית

 

 

 

 

 

 

 

 

לחברי הבדואים,

 

לאחרונה הוזמנתי לשתי חתונות, ונעניתי בשמחה, שהרי אין כמו חתונה מקום לשמוח, לפגוש אתכם, לדבר על כל נושא שבעולם, להכיר את ההווי והתרבות עמוקת השורשים, וסתם להיות שותף בחגיגה.

 

אך עם השמחה והברכות, בשתי החתונות הללו, ולהבדיל מעשרות חתונות אחרות בהן השתתפתי בשנים האחרונות, עמדתי במצב קשה: בחתונה אחת, תוך כדי השמחה, נורו יריות, שלדברי כולם הן "יריות שמחה". אני לא מבין את המושג הזה. אין דבר כזה "יריות שמחה". אסור, בתכלית האיסור לירות בנשק, מה עוד בתוך קהל. רק לפני שבועיים נהרג אח של חתן באחד הכפרים הסמוכים לנו.

 

עמדתי בפני דילמה: מה לעשות. חיפשתי את החתן, אביו ובני משפחתו, ודיברתי איתם. קשה היה לי לשמוע את התירוץ שהם בכלל לא מכירים את היורה, שסתם הגיע מישהו מחוץ לכפר ואף אחד לא מכיר אותו, ושהם עצמם מתנגדים לכך.

 

האם לקרוא למשטרה? זה הדבר שאזרח שומר חוק צריך לעשות. אבל אז משביתים את השמחה. אז החכמים שבנוכחים ייעצו לי שקודם צריך לכתוב ולהסביר; זו כוונתי במכתבי זה.

 

בחתונה השניה, כאשר הייתי קרוב למקום האירוע שמעתי ירי מנשק אוטומטי. הסתובבתי וחזרתי.

 

אין די מילים לגנות את התופעה. אני מבקש להודיע מראש, ובצורה הברורה ביותר: בכל חתונה או אירוע בו יבוצע ירי, אני מצפה מנכבדי ומנהיגי הכפר להודיע למשטרה. בכל אירוע בו אני אשתתף מעתה והלאה, במידה ויבוצע ירי, אני אודיע ישירות למפקדי תחנת המשטרה. שימחה וירי לא הולכים ביחד.

 

אבקש גם להוסיף מספר מילים לעוצמת המוסיקה בחתונות: לעיתים נוצר בי הרושם שיש תחרות בעוצמת המוסיקה: ככל שהיא חזקה יותר, כך, לכאורה, המסיבה מוצלחת יותר.

 

אין זה כך, ומשיחות רבות אני למד שרוב הנוכחים מרגישים כך, אך אין הם יכולים, מפאת הנימוס וכבוד המארחים, לומר זאת. בחרתי להיות להם פה: ניתן לשמוח, לחגוג, לכבד את החתן והכלה ובני משפחותיהם גם אם עוצמת המוסיקה תהיה נמוכה יותר.

 

לסיום אני רוצה לאחל לכל אחינו הבדואים רמאדן כארים.

 

רון

תגובה אחרונה ב-24/08/2011 14:50:52