http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

יומן המועצה

נושאים על הפרק - משולחן המועצה

 

 

עם בחירתי לסגן ראש המועצה , אחד התיקים החשובים והמיידים שהועברו לאחריותי היה תיק התחבורה. התחלתי לטפל בנושא התחבורה הציבורית במשגב כהמשך לטיפולו של ברוך רוזן, סגן ראש המועצה הקודם .

היום, לאחר כשנתיים של עבודה מול משרדי ממשלה, ובמיוחד מול משרד התחבורה, הצלחנו להביא לחתימתו של חוזה להפעלת תחבורה ציבורית במשגב, שיחל לפעול מחודש אוקטובר הקרוב, ושיכלול בתוכו את כל היישובים (למעט חרשים, המחוברת לקו נפרד העובר בסמוך ליישוב).

הפרויקט הייחודי ישמש כפיילוט בארץ. פרטים נוספים על הפרויקט.

כשבמשרד התחבורה מדברים על קירוב הפריפריה למרכז דרך כביש 6 והרכבת, בפרויקט התחבורה הציבורית במשגב מדובר בחיזוק הפריפריה במקום ויצירת קשר חזק ורציף בין הישובים לבין עצמם ובינם לבין הסביבה, פרויקט זה נותן מענה לחתך רחב באוכלוסיה,ילדי בית הספר , הילדים בחוגים, והנוער וכמובן אוכלוסיית המבוגרים .

בסופו של דבר אפשר לומר שממשנו את אחד הפרויקטים החשובים להם חיכינו זמן רב .

 

 

להלן פרוט הקוים המתוכננים:

 

קו 265: תחנה מרכזית כרמיאל - תחנה מרכזית המפרץ

ת.מ כרמיאל, שדרות נשיאי ישראל, גשר מוטה גור, מסעף שורשים, מסעף יובלים, צומת יובלים, צומת משגב, מסעף יודפת, מסעף מנוף, מסעף כאוכב אבו אלהיגא, מסעף מורשת, מסעף מצפה אבי"ב, מסעף אעבלין, צומת אעבלין (נעמה), מחלף גילעם, מסעף אפק,צומת הקריון, דרך עכו חיפה, צומת העשור (מרכז צבר), צומת השופטים, צומת קריית חיים, מחלף מטה גור, צומת וולקן, צומת קישון, תחנה מרכזית  המפרץ.

 

קו 265: תחנה מרכזית המפרץ - תחנה מרכזית כרמיאל

מרכזית המפרץ, צומת קישון, צומת וולקן, מחלף מטה גור, צומת קריית חיים, צומת השופטים, צומת עשור (מרכז צבר), דרך עכו חיפה, צומת הקריון, מסעף אפק, מחלף גילעם, צומת אעבלין (נעמה), מסעף אעבלין, מסעף מצפה אבי"ב, מסעף מורשת, מסעף כאכוב אבו אלהיגא, מסעף מנוף, מסעף יודפת, צומת משגב, צומת יובלים, מסעף יובלים, מסעף שורשים, מחלף מטה גור, שדרות נשיאי ישראל, תחנה מרכזית כרמיאל.

 

קו 35: תחנה מרכזית כרמיאל - פלך.

ת.מ כרמיאל, צומת כרמיאל, מסעף לבון, מסעף כישור, תובל, פלך.

וחזרה אותה דרך.

 

קו 36: תחנה מרכזית כרמיאל - הר חלוץ.

ת.מ כרמיאל, צומת כרמיאל, מסעף לבון, לבון, הר חלוץ.

וחזרה אותה דרך.

 

קו 37: תחנה מרכזית כרמיאל - צביה.

ת.מ כרמיאל, רחוב החרושת, ביג כרמיאל, מסעף שזור, צומת ראמה, ראס אלעין, סלאמה, לוטם, צביה.

וחזרה אותה דרך.

 

 

 

קו 38: תחנה מרכזית כרמיאל - מכמנים.

ת.מ כרמיאל, רחוב החרושת, כמאנה, כמון, מכמנים.

וחזרה אותה דרך.

 

קו 39: תחנה מרכזית כרמיאל - טל אל.

תחנה מרכזית כרמיאל, צומת כרמיאל, מסעף בענה, מסעף מגד לכרום,מסעף גילון, גילון, צורית, מסעף אזור התעשייה בר לב, צומת אחיהוד, צומת כפר יאסיף, מסעף גדידה-מכר, טל אל.

וחזרה אותה דרך.

וישנה חלופה המתחילה ממסוף התרדיון דרך המועצה המקומית משגב מסעף יובלים, מרכז שורשים, צומת בענה, מסעף מגד לכרום, מסעף גילון, גילון, צורית, מסעף אזור התעשייה בר לב, צומת אחיהוד, צומת כפר יאסיף, מסעף גדידה-מכר, טל אל.

 

 

קו 40: תחנה מרכזית כרמיאל - חזון.

ת.מ כרמיאל, רחוב החרושת, ביג כרמיאל, מסעף שזור, צומת ראמה, מסעף מורן, מורן, צומת חנניה, כפר חנניה, חזון.

וחזרה אותה דרך.

 

קו 41: מסוף 'פארק תעשיות משגב' - יעד.

מסוף 'פארק תעשיות משגב', צומת יובלים, צומת משגב, מ.א משגב, רקפת, צומת משגב, עצמון, יעד.

וחזרה אותה דרך.

 

קו 42: מסוף 'פארק תעשיות משגב' - אשבל.

מסוף 'פארק תעשיות משגב', צומת יובלים, צומת משגב, מ.א משגב, צומת משגב, צומת יובלים, יובלים, אשחר, אשבל.

וחזרה אותה דרך.

 

קו 43: מסוף 'פארק תעשיות משגב' - הררית.

מסוף 'פארק תעשיות משגב', צומת יובלים, צומת משגב, מ.א משגב, צומת יודפת, יודפת, אבטליון, יחד, הררית.

וחזרה אותה דרך.

 

קו 44: מסוף 'פארק תעשיות משגב' - מנוף.

מסוף 'פארק תעשיות משגב', צומת יובלים, צומת משגב, מ.א משגב, צומת יודפת, קורנית, שכניה, מנוף.

וחזרה אותה דרך.

 

קו 45: מסוף 'פארק תעשיות משגב' - מצפה אבי"ב.

מסוף 'פארק תעשיות משגב', צומת יובלים, צומת משגב, מ.א משגב, צומת יודפת, מסעף מנוף, מסעף כאוכב אבו אלהיגא, מסעף מורשת, מצפה אבי"ב,

וחזרה אותה דרך.

 

 

 

תגובה אחרונה ב-21/12/2010 13:15:26