http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

יומן המועצה

נושאים על הפרק - משולחן המועצה

 המצפים בגליל וועדות הקבלה (פורסם ב'הארץ' ב- 7/6 )

בימים האחרונים עלו לכותרות 'הארץ' תהליכים של שינויי תקנון ביישובים במשגב.
מרחוק, ועל רקע חוקים אחרים שעלו על שולחן הכנסת, מצטיירת תמונה מעוותת ומטעה של המצב, בעוד שבמציאות מדובר באוכלוסיה פתוחה ששואפת בכנות לשכנות טובה ומכבדת .

מועצה אזורית משגב קמה בעקבות תכנית המצפים בגליל בראשית שנות השמונים. 'המצפים', היישובים החדשים בגליל, צמחו כקהילות קטנות, אינטימיות, החולקות אתוס, ערכים וסיפורים ייחודיים. יש במשגב יישוב דתי, יישוב רפורמי, יישוב של חברי האימן, יישוב של מודטים, 6 יישובים בדואים ואחרים, ומגוון רחב של זרמים חינוכיים וביניהם בית ספר וגנים אנתרופוסופיים, בי"ס בתבנית החינוך המוזהב, בי"ס מעורב ערבי-יהודי ועוד.

המצפים מהווים מיעוט של כ10% מהאוכלוסייה באזור.
אנשים בחרו לגור כאן, על אף הריחוק מהמרכז והתשתיות הדלות, כדי להגשים את החלומות האישיים-קהילתיים שלהם, תוך הכרת אופיו המעורב, הערבי ברובו של האזור, מתוך כבוד ונכונות להתערות, ומתוך הערכה ואף אהבה לאופי ולתרבות הזו. יישובי משגב הם הראשונים לפעול כדי שיצמח כאן מודל אמיתי של שכנות טובה, ויעידו על כך הפרויקטים הרבים המשותפים לערבים ויהודים באזור: בית הספר המעורב -'גליל', המכללה המשותפת למאמני ספורט משגב-סחנין ושפע היוזמות האזרחיות המשותפות, כולן מתוך כבוד ורצון טוב הדדי. מי שמתעקש לדחוף חברי קבוצה אחת לאחרת, בתהליך כפוי, שאינו מבוסס על הסכמה ורצון הדדי, אינו שותף אמיתי לחזון השכנות הטובה והעתיד המשותף בגליל.

המציאות בכל יישובי הגליל, מושתתת על דורות רבים של זהות תרבותית מוגדרת ומובהקת.
גם ביישובים המעורבים אתנית, יש לרב הפרדה פיסית בין הקבוצות. כל היישובים הערבים-המוסלמים, הערבים-הנוצרים, הדרוזים והבדואים, קולטים מתיישבים דומים לאוכלוסייתם. בכולם קיים מנגנון מיון מובנה, מאחר שהמינהל מקצה קרקעות לבני המקום בלבד. מצב זה מאפשר לקבוצות השונות לחיות זו לצד זו, תוך שימור אופיין, ולצמצם את הקונפליקטים ביניהן.
המצפים אינם מבקשים להטיל מגבלות על האוכלוסייה הנקלטת (בשלבי ההקמה הראשונית היו הגבלות על גיל ומצב משפחתי, אך הן הוסרו). המצפים מבקשים להגדיר כיוון ואופי לקהילה, כך שמצטרפים חדשים יוכלו לבחור אם הם מעוניינים להיות חלק ממנה.

התהליכים שמובילים המצפים מנוף ויובלים הם תהליכים יישוביים פנימיים, וההחלטות מתקבלות באסיפה כללית, ע"י התושבים. המועצה מספקת רקע ויעוץ בנושא זה ובמגוון נושאים אחרים, אך ההחלטות והתהליכים הם של החברים. בכל יישוב יש תומכים ומתנגדים למהלכים שונים, ואלה רשאים לפעול כדי לשכנע, וכמובן, גם לפנות לתקשורת. עמדת המועצה היא כי יש מקום וערך לחזק את הקהילה ואת צביונו של היישוב.
יישוב שערכים ציוניים ומורשת ישראל עומדים בלב הוויתו ואורח חייו, מבקש לצרף לשורותיו אנשים שערכים אלה קרובים לליבם, ומביעים נכונות לפעול לאורם.
אין בכך שמץ של גזענות, כשם שהציונות עצמה איננה תנועה גזענית, על אף שהיא מהווה מענה לעם היהודי, וכשם שאיננו רואים גזענות בזכויות שכנינו הערבים (המהווים רב באזור) לקלוט רק את בני המקום .

המצפים בגליל הם פרויקט אסטרטגי של המדינה והבסיס לזיקה של האזור לאתוס היהודי -ציוני. מדובר

ביישובים קטנים, צעירים ועדיין לא יציבים מספיק. היעלמותם מהאזור תהווה איום ישיר ומוחשי על המשך

ריבונותה של ישראל בחבל ארץ זה. האזור יהפוך לבעל אתוס לאומי שונה וזיקה רופפת למדינה, ומובלעת

לאומית בפועל.

יש לחזק ולעודד את תושבי המצפים, שהצליחו לבנות - עקב בצד אגודל - מפעל צנוע ויפה, המגשים את

האינטרס הלאומי הבסיסי ביותר של ישראל: המשך הריבונות בגליל המרכזי.

יש קונפליקט מובנה וארוך ימים בין האתוס הציוני לאתוס הערבי בגליל. רק חיים בשכנות, תוך כבוד הדדי, אורך רוח והרבה רצון טוב של התושבים וההנהגות יכולים לבנות את הגשר עליו.

רון שני

ראש המועצה האזורית משגב

 

 

תגובה אחרונה ב-19/09/2009 21:36:26

הקליטה וההרחבות ביישובים נמצאות בעדיפות עליונה ובדיון מתמיד בסדר היום של המועצה.  

דני מעוז, תושב גילון, שלדבריו "רואה בישוב הגליל משימה ציונית", חקר במסגרת לימודיו במכללה לביטחון לאומי את מגמות ההגירה של צעירי משגב, והגורמים המשפיעים על בחירת מקום המגורים שלהם.

המסקנות מעבודתו מעוררת המחשבה נוגעות לכל תושבי משגב, אלה שנוגעים ישירות בנושאי קליטה, חינוך, תעסוקה ועוד, ואלה ש'רק גרים כאן', ומתכוונים להמשיך לגור. 

"אם לא ננקוט צעדים אקטיביים ומערכתיים נהפוך לבית אבות - מתריע דני, - אין בעיה ספציפית אחת ואין פתרון קסם. למרות זיקתם של בני משגב לאזור ורצונם הבסיסי לשוב, יש צורך בשילוב של כל הגורמים כדי ליצור מגמת הגירה חיובית של בני משגב וצעירים מכל הארץ "

אתם מוזמנים להעלות שאלות, הצעות ותגובות בנושא.

תגובה אחרונה ב-17/08/2010 17:03:17