http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

יומן המועצה

נושאים על הפרק - משולחן המועצה

 

על החינוך במשגב

 

במהלך ארבע השנים האחרונות השקענו תשומת לב ומשאבים רבים במערכת החינוך במשגב. ההשקעה חלחלה לכל הרבדים של המערכת - לגנים, לבתי הספר היסודיים והבעל יסודיים, לכל  רמות התלמידים - מהמתקשים למצטיינים ולכל המגזרים - יהודים ובדואים. כיום אנו מתחילים לראות את פירות ההשקעה. ככלל, השקעה במערכות חינוך ניכרת לאורך שנים, והתוצאות בטווח הקצר הפתיעו אפילו אותנו ואת מערך הפיקוח במשרד החינוך. בהמשך הדברים אציג חלק מההשקעות והתוצאות ובעיקר את הרציונאל המנחה אותנו.

אני רואה בעשייה החינוכית שותפות בה ההורים, התלמידים, הצוות החינוכי, הקהילה, המועצה ומשרד החינוך מובילים את בתי הספר ביחד. השותפות הזו חיונית לתפקוד המערכת.
כל חוליה חיונית וקריטית. הקשב וההבנה בין החוליות הם השמן בגלגלי המערכת.

בכוונתי להמשיך, להוביל ולחזק את השותפות הזו.

 

בית הספר צריך להכיל את הרב המוחלט של התלמידים בקהילה

אחד מהקווים המנחים אותי הוא התפיסה הקהילתית של בתי הספר, שמשמעותה בעיניי היא בראש וראשונה הכלה של הרוב המוחלט של ילדי המועצה במסגרת הממלכתית. 

לפני ארבע שנים מערכת החינוך במשגב  הנשירה לא מעט ילדים לבתי ספר מחוץ למועצה. לתפיסתי תפקידה של מערכת החינוך במועצה קהילתית היא להכיל את כל ילדי המועצה, ועליה לפתח מערכי תמיכה שונים  שיאפשרו לה לעמוד במשימה הזו.

יש האומרים שעדיף שילד שלא מוצא את מקומו במערכת "הסטנדרטית" הממלכתית יופנה  לבית ספר המותאם לצרכיו (מוסדות חינוך למצטיינים, לחינוך מיוחד, לעיצוב התנהגות וכו'). אני מאמין  שחשוב יותר שהילד יהיה בסביבה הטבעית שלו, ילך לבית הספר עם חבריו מהיישוב ויכיר חברים חדשים מהיישובים האחרים. אני מאמין בתרומה של גישה כזו גם לילד וגם לחבריו ולקהילה כולה. נאמן לגישה זו ביקשתי ממערכת החינוך לפתח את הכלים הנדרשים, ולהכיל את מירב התלמידים.

 

אחד היתרונות לגודלה של המערכת, ובמיוחד לגודלו של בי"ס העל יסודי משגב, הוא המשאבים העומדים לרשותו, המאפשרים לו לפתוח מסלולי לימוד שונים, ואכן, בשנים האחרונות נפתחו מסלולי לימוד תומכים לצד המערכים הרגילים, המאפשרים להרבה מאוד תלמידים למצות את יכולתם בתוך המערכת. נפתחו כיתות חינוך מיוחד בחטיבה העליונה, כיתות תמיכה כמו אופק, אומץ ואתגר, ובמקביל נפתחו מגמות חדשות כמו צילום, מדעי הרפואה וכלבנות.

 

הדבר הביא לכך שמספר התלמידים בשנתון, שאינם מוצאים את מקומם במערכת, הצטמצם עד מאוד. יחד עם זאת, המערכת לא מתפשרת על הישגים לימודיים, ומצליחה לקדם כל תלמיד, פשוטו כמשמעו, ולהביא אותם באופן מוצלח לקו הגמר.

 

מצוינות, התמודדות והתכווננות מעלה - הם ערך מנחה לכל תלמיד בכל רמה

במקביל לדאגה ולפיתוח המסלולים לצרכים השונים השקענו תשומת לב רבה לעידוד המצויינות ומיצוי הפוטנציאל של כל תלמיד ותלמידה. בעבר הייתה נטייה מסוימת לוותר על התמודדות עם לימודים ברמות גבוהות יותר (יותר יחידות לימוד) ולרדת לרמות נמוכות, ביקשתי לעצור מגמה זו, ולעודד את התלמידים להתאמץ יותר, למצות את יכולתם ולא לוותר על ההתמודדות. לעמדה זו יש פן ערכי - למשוך כל תלמיד למיטב שבו, לעודד התמודדות ואמונה ביכולת ופן מעשי - לחסוך לבנינו את הצורך להשקיע שנים אחרי הצבא בשיפור הציונים ויחידות הלימוד.

 

יזמנו את תוכנית "מכוונים גבוה" כדי לתת לתלמידי כיתה ט' של העל יסודי משגב, הכוונה וייעוץ אקדמי לגבי מסלולי הלימוד השונים, והאופק שמציע כל מסלול. כחלק מהתוכנית יצרנו מסלולי לימוד למצוינות, בו התלמידים מקבלים יותר, וגם משקיעים יותר. התוכנית החלה לפני כשנתיים, ומאז אנו רואים עלייה משמעותית במספר התלמידים הבוחרים ללמוד במסלולי המצוינות. במסגרת זו פתחנו גם מסלולי לימוד שלא היו עד היום, כמו מדעי הרפואה וכימיה-פיסיקה, שהצטרפו למסלולי הרובוטיקה, אומנות, הומניסטיקה ואלקטרוניקה. הטבלה להלן מראה את אחוז התלמידים בשלוש השכבות ט', י' וי"א הלומדים במסלולים השונים, כאשר רואים כי בכיתה ט', בה כבר תוכנית "מכוונים גבוה" מיושמת, יותר תלמידים לומדים במסלולי מצויינות ומדעים. עוד רואים כי כשליש מתלמדי שכבה י' לומדים בכיתות מיוחדות.

 

כיתה\מחזור (תשע"ב)

ט'

י'

י"א

מס' תלמידים

313

265

330

כיתות מיוחדות

-

32%

16%

מסלולי מצויינות

51%

23%

22%

מסלולי מדעים

86%

63%

70%

 

אנו שמחים לראות כיום עלייה במספר התלמידים המגבירים את המקצועות הקשים כמו מתמטיקה. התלמידים מפנימים את המסר, ערים לאכפתיות הרבה של צוות ההוראה ונכונותו לעמוד לצידם ונענים לאתגר. כאשר  תלמידים נתקלים בקשיים, הנהלת בית הספר מנסה להתמודד עימם באמצעות  תגבורים מגוונים ומציעה לתלמידים המתקשים עזרה נוספת בקורסי קיץ מיוחדים ובתגבורים במהלך הלימודים.

 

תשתיות תומכות

במקביל לנושאים הפדגוגיים השקענו גם בפיתוח התשתיות הלימודיות. הקמתי ועדה שבחנה את השקעות המועצה בחינוך ואופן השימוש בהם בבתי הספר. בהתאם להמלצותיה הגדלנו את התקציב לחינוך, ונעשה שינוי באופן הקצאת משאבי המועצה המופנים לחינוך. כך ידענו טוב יותר על צרכי המערכת. התרשים הבא מראה את סבסוד המועצה ותשלומי ההורים בחמש השנים האחרונות: סבסוד המועצה גדל ב 53% בעוד שתשלומי ההורים גדלו ב 12% (בתקופה זו מספר התלמידים גדל ב 14%).

 

 

 

בנינו בתקופה זו מבנה חדש לבית הספר העל יסודי משגב, הוספנו כיתות לימוד בבתי הספר יסודי משגב, הר גילון, ועל יסודי אורט סלאמה, אולם ספורט בבי"ס הר שכניה, ובקרוב בבי"ס אורט סלאמה, ובנינו כיתות גן ביישובים. מעבר לכך, השקענו בשידרוג ובמתיחת פנים למבנים הקיימים בבתי הספר.

 

הבאנו כל כיתת אם בבתי הספר היסודיים להיות "כיתה חכמה", כאשר השקענו ושידרגנו את הסטנדרט שמשרד החינוך קבע לרמה שהמורים קבעו שהיא הנכונה להם, וכל מורה בבי"ס יסודי קיבל מחשב אישי. סה"כ ההשקעות במערכת החינוך עלו על 24 מיליון ₪ בשנים אלו.

 

רבות השקעתי בפרויקטי הרובוטיקה, נושא שמעניין אותי אישית. עברנו תקופות יפות וגם משבר, ויצאנו מחוזקים. אני מלא התפעלות והערכה לתלמידים ולתלמידות שמשקיעים שעות בלימוד, תכנון ובניית רובוטים, ואף מתחרים עם יצירותיהם ברמה הגבוהה ביותר בתחרויות בין-לאומיות, וזוכים להישגים בלתי רגילים. אני חייב לשבח את צוות המורים והמתנדבים מהקהילה המלווים את הקבוצות השונות במסירות אין-קץ, אפילו שילדיהם כבר בגרו. משגב במיטבה.

 

בהמשך לזאת, ייזמתי השנה פרויקט מיוחד: משלוח ניסוי שיתוכנן ע"י  תלמידי מצויינות לתחנת החלל הבין לאומית, ויבוצע הרחק למעלה בתנאי חוסר משקל. מטרת הפרויקט היא להראות לכולנו שאפילו השמים אינם הגבול, וכמובן להעשיר ולמצות את המצויינות של תלמידינו.

 

ואי אפשר בלי דמות הבוגר שלנו: מדהימה. בכל מקום אליו אני הולך מתייחסים לבוגרי משגב בהערכה ובכבוד רב. עצם האמירה "בוגר משגב" פותחת דלתות. כ 50% מבוגרי ביה"ס העל יסודי משגב מתנדבים לשנת שירות. מעטים הם בתי הספר בארץ המגיעים לרמת ערכים כזו (וכולם בהתיישבות). זהו מיצוי הערכים שהנערים והנערות סופגים במשגב: בבית, ביישוב, בקהילה, בתנועות הנוער ובבית הספר. מספר רב יותר של בוגרינו  היו פונים לשנת שירות אם צה"ל היה מאפשר יותר תקנים לש"ש (בפגישה עם ראש אכ"א ביקשתי מצה"ל להגדיל את התקנים).

 

וכשמגיעים לצה"ל: אחוז הגיוס במשגב הוא מעל 90% - מהגבוהים בארץ. גם מיצוי הפוטנציאל בצבא וההליכה לקצונה הם מהצמרת הישראלית, ועל זאת אנו מקבלים מדי שנה הערכה מראש אכ"א.

 

החינוך הבדואי - עלייה מדהימה בזכאות לבגרות

התלמידים בחינוך הבדואי מהווים כ 30%, והם לומדים בשני בתי ספר יסודיים בכמאנה ובסלאמה, בבית ספר על יסודי אורט סלאמה, וביחידה לקידום נוער.

 

בשנים האחרונות אנו משקיעים תשומת לב רבה ומשאבים בחינוך הבדואי, החל מהגן, דרך בתי הספר והחינוך הפורמאלי, ועד לחינוך הבלתי פורמאלי. בבית הספר אורט סלאמה פתחנו מגמות מקצועיות בשיתוף עם חיל החימוש (שוחרות טכנית), כיתות מקדמות, ובעיקר שימת דגש על השגי התלמידים, והכנתם להשתלבות בחברה הישראלית.

 

התוצאות לא אחרו לבוא: הזכאות לבגרות עלתה מ 35% ל 63% בשנה"ל תשע"א.

מעל 60% מבנות המחזור פנו לשירות לאומי, ומספר המתנדבים לשירות בכוחות הביטחון עלה משמעותית.

 

ומה מכאן והלאה

 

מערכת החינוך טובה, אך בכל מערכת יש צורך בשיפור מתמיד. שמנו את הדגש עד היום בהכלת כלל התלמידים, בפיתוח מסלולי מצויינות והכוונה אקדמית, וכן בפיתוח פיסי של המערכת. בשנים הקרובות אני מתכנן להתמקד בנושאים הבאים:

 

  • פיתוח מערכות מדידה והערכה של מערכת החינוך (כאשר למעשה כבר התחלנו חלקית ונסיונית , אבל זו רק ההתחלה)
  • קידום יכולות ותשתית ההוראה באמצעים המודרניים העומדים לרשותנו - מחשוב ותקשוב
  • הכנסת ערכי קיימות וסביבה לכל בתי הספר במשגב (חלקם כבר נמצאים בתהליך)
  • הגידול במשגב מצריך חשיבה בהקמה או הרחבה של בתי הספר -  אנו בעיצומה של בניית תכנית אב למבנים.

 

מערכות המדידה וההערכה יתנו לנו תמונה יותר טובה של מערכת החינוך, וימקדו אותנו בנושאים בהם אנו צריכים להמשיך להשתפר. נדרשת בשלות של המערכת להגיע לרמה כזו, וזאת עשינו בשנים האחרונות. צוותי בתי הספר יכולים ונכונים היום להשתתף בהערכה וליישם את מסקנותיה.

 

מערכת החינוך במשגב היא מהטובות בארץ, בכוונתי בתקופה הבאה להביאה להוביל את החינוך במדינה.

 

לסיכום

 

הדגשים שהצבתי למערכת החינוך, ההענות של בתי הספר, הקהילה וההורים להם, וכמובן המשאבים שהוספנו למערכת מתחילים להראות את פירות ההשקעה. כיום המערכת יודעת להכיל את הרוב המוחלט של תלמידי משגב, תוך הקניית ערכים, ידע ואהבת הדעת. המערכת יודעת להכיל את התלמידים מהמתקשה למצטיין. אנו נמשיך ונפתח מסגרות מתאימות להגביר מגמה זו.

 

השקענו רבות בשיפור המערך הפדגוגי בבתי הספר, כמו גם בתקנים, אמצעים וכיתות לימוד, ונמשיך ונשקיע בעתיד. זוהי העדיפות הראשונה שלנו.

 

אנו נהנים ממערכת חינוך מהטובות בארץ. זו זכות והזדמנות ובעיניי אף מחויבות.

משרד החינוך רואה בבתי הספר של משגב דוגמא ומורה דרך לבתי ספר ברחבי הארץ.

אני רוצה להמשיך לטפח ולהצמיח את המערכת, למשוך אליה את המורים הטובים ביותר, להטמיע בה את התכניות הטובות ביותר, לחדש ולפרוץ דרך כדי להעלות את הרף ולשמש מודל למערכת החינוך בארץ.

תגובה אחרונה ב-30/05/2012 21:20:36