http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

יומן המועצה

נושאים על הפרק - משולחן המועצה

  

שם הישוב

מיקום קלפיות

אבטליון

מועדון

אשבל

אין

אשחר

מועדון

גילון

מועדון חברים ומועדון

דמיידה

מזכירות

הר חלוץ

מועדון

הררית

מועדון

חוסנייה

רב תכליתי

חרשים

פעוטון

טלאל

מועדון

יובלים

מועדון וותיקים ( 2 קלפיות)

יודפת

מועדון

יחד

במועדון בהררית

יעד

מועדון

כישור

מועדון

כמאנה

במתנ"ס

כמון

מועדון

לבון

מועדון

לוטם

מועדון

מורן

המזכירות החדשה

מורשת

מועדון (2 קלפיות)

מכמנים

מועדון

מנוף

מועדון

מעלה צביה

כיתת לימוד

מצפה אבי"ב

מועדון נוער

סלאמה

בית ספר יסודי

עצמון

מועדון (2 קלפיות)

ערב אל נעים

מזכירות

פלך

מזכירות תובל

צורית

מועדון חברים

קורנית

מועדון

ראס אל עין

גן ילדים

רקפת

מזכירות

שורשים

מועדון חברים

שכניה

מועדון

תובל

מזכירות