http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

יומן המועצה

נושאים על הפרק - משולחן המועצה

יותר ויותר פעמים בשנים האחרונות אנו נתקלים במושג 'ועדות גבולות', ובמיוחד בהקשר בו רשויות שכנות מבקשות להעביר לשיפוטן שטחים מתוך שטח השיפוט של משגב. ברשומה זו אסקור מהן 'ועדות גבולות', התהליכים השונים הכרוכים בכך, ואת החשיפה של משגב..

אתם מוזמנים להעיר, לשאול ולהגיב.

 מהם גבולות השיפוט?

 לכל יישוב ומועצה יש גבולות שיפוט, המוגדרים בצו שר הפנים ומפורסמים ב'רשומות'. סמכות היישוב ו/או המועצה חלה אך ורק בגבולות השיפוט הללו. גבולות שיפוט של יישוב מגדירים את אזור  סמכותו של הועד המקומי ביישוב, וגבולות השיפוט של המועצה מגדירים את תחום  סמכותה, וכוללים את היישובים שבתחומה.

 מועצות אזוריות פרוסות על שטח גדול, שברובו הוא שטח פתוח או חקלאי, והן אמונות על שמירת השטחים הפתוחים לרווחת התושבים ולמען הדורות הבאים. עיריות ומועצות מקומיות פרוסות על שטחים קטנים יותר, שנועדו בעיקר לצורך  פיתוח השטח הבנוי.

 ההבדל בין שטח שיפוט לבעלות על הקרקע

 בדיונים רבים מתברר כי רבים לא מבחינים בין שטח השיפוט לבעלות על הקרקע, ומשתמשים במושגים כמו "השטח שלי הופקע לטובת משגב, ואני רוצה אותו בחזרה".

 

חשוב וחיוני לציין כי אין כל קשר בין תחומי שיפוט הרשות המקומית לבין הבעלות על הקרקע. העברה של שטח לתחום שיפוט רשות אחרת לא משנה את הבעלות: השטח ממשיך להיות בבעלות בעליו, בין אם הם אנשים פרטיים או הממשלה.  שטחים רבים שבתחום השיפוט של משגב נמצאים בבעלות פרטית, וממשיכים להיות כך.

 בקשות לשינוי גבולות שיפוט

לרשויות המקומיות יש בד"כ עורף גידול בתוך תחומי השיפוט שלהן, כאשר תוכניות המתאר מייעדות את שימושי הקרקע השונים לצרכים כמו בינוי פרטי, מסחר, שירותים, תעשיה ושטחים ציבוריים פתוחים (שצ"פ). לעיתים הרשויות המקומיות מגיעות למסקנה כי אין להן די שטח לפיתוח עתידי, ומבקשות להגדיל את תחומי השיפוט שלהן ולצרף שטחים מתחומי רשות אחרת. 

מאחר שכמעט כל שטח במדינה שייך לרשות מקומית או אזורית, (למעט "שטחים ללא שיפוט" שהם באחריות המדינה), ברוב המקרים רשות מקומית גובלת ברשות אזורית, ומבקשת את השטחים מהרשות האזורית הסמוכה.  מכאן שתמיד יש מתח מסוים בין הרשויות המקומיות לאזוריות. 

בקשה זו של הרשות המקומית מופנית בתחילה לרשות שממנה מבקשים את השטח, ואח"כ מועברת למשרד הפנים. שר הפנים שופט את הבקשה, ויכול להחליט אם לקדם או לדחות אותה. במידה שהשר מחליט שיש מקום לבחון את הבקשה הוא ממנה "ועדת חקירה לענייני גבולות". 

ועדת הגבולות מקבלת את הבקשה, ומקיימת פגישות עם הרשויות הגובלות, ובמיוחד עם זו שמבקשת וזו שמתבקשת, ועם גורמים נוספים, ככל שתבחר, כמו רשות הטבע והגנים, קק"ל, מתכנן המחוז, ועוד. בסיום עבודתה ועדת הגבולות מסכמת את דיוניה וממליצה לשר הפנים על מסקנותיה. 

שר הפנים בוחן את ההמלצות, ומחליט האם לקבלן או שלא. במידה שהוא מקבל את ההמלצות, יוצא פרסום ב"רשומות" עם צו לשינוי גבולות השיפוט של הרשות המקבלת והרשות המוסרת, ואז השינוי נכנס לתוקף.

 

בקשות לשינוי גבולות שיפוט במשגב 

משגב גובלת ב 28 רשויות שכנות, מהן 4 מועצות אזוריות, העיר כרמיאל, ו 23 רשויות ערביות. בערך אחת לרבעון אנחנו מקבלים מהרשויות השכנות בקשות לשינוי גבולות, בהן אנחנו מתבקשים להעביר שטחים אליהן. 

לפני מספר שנים היתה בקשה של כרמיאל, ולאחר דיונים ארוכים בועדת הגבולות, שר הפנים החליט להעביר שטחים ממשגב לכרמיאל, ובהם גבעת צוף והמורדות הצפוניים של הר כמון. לפני כעשר שנים היתה בקשה של דיר-אל-אסד לקבלת שטחים, וועדת הגבולות דאז המליצה לערוך חילופי שטחים עם משגב, אך המלצתה לא מומשה. 

ועדות הגבולות בתקופה האחרונה היו עם כאוכב וסח'נין. ועדת הגבולות משגב כאוכב סיימה את דיוניה והמליצה לערוך תיקונים קטנים של הגבול. ועדת הגבולות משגב סח'נין סיימה גם היא את עבודתה והמליצה על הרחבת שטח השיפוט של סח'נין מצפון ומדרום. שר הפנים טרם אישר את המלצות הועדה. 

עיריית סח'נין לא הסכימה לקבל את המלצות ועדת הגבולות, וטוענת שסח'נין צריכה יותר שטח ממה שועדת הגבולות המליצה. נושא זה חוזר ועולה כל הזמן בשיחות עם סח'נין, וכן ברמת השיח הלאומי בו מתערבים חברי כנסת, שרים ואישי ציבור אחרים.

בקשות נוספות שהגיעו למשגב בתקופה האחרונה כוללות את דיר אל אסד, מג'ד אל כרום, אעבלין, שפרעם, ביר אל מכסור ועראבה. 

נוהלי הפעולה במשגב בבקשות שינוי גבולות

 מליאת המועצה החליטה בזמנו על מדיניות בחינת בקשות לשינוי גבולות שיפוט, שעיקרה בחינת היתכנות של מימוש השטחים המועברים למטרות פיתוח.

 עם קבלת בקשה לשינוי גבולות, וכאמור, יש לא מעט כאלו, הבקשה נבחנת לגופו של עניין, בהתאם למדיניות המועצה, ובשיתוף ותיאום עם היישובים הגובלים בתחום המדובר. תשובת המועצה מועברת לרשות הפונה ולמשרד הפנים. שר הפנים בוחן את הנושא, ומחליט האם למנות ועדת גבולות או לדחות את הבקשה.

 

סיכום 

לפני כחצי שנה מונו שלוש ועדות גבולות לפי בקשות אל-שגור (דיר אל אסד ומגד אל כרום), סח'נין, ומשרד הפנים. מאחר שהתקופה היתה לפני בחירות לרשויות המקומיות, הועדות לאל-שגור וסח'נין הוקפאו לפי דרישתי. 

בחודשים האחרונים מתנהלים דיונים בין משגב לסח'נין בניצוחו של אריה בר, מנכ"ל משרד הפנים. בדיונים אלו מנכ"ל משרד הפנים מעלה הצעות נוספות לפתרון נושא גבולות השיפוט, שנותנות לסח'נין  שטחים נוספים, בעיקר בצד הצפוני. הקו המנחה של המועצה הוא שלא יהיה מעבר של סח'נין מעבר לקו מגבלות הבניה של כביש עוקף סח'נין (805), המתוכנן לעבור באזור זה, (פחות או יותר על תוואי הכביש הנוכחי לאשחר ושטחי היער באזור בין יובלים, אשחר ואשבל יישארו במשגב.). 

אני רואה ערך ביכולת להגעה לגבולות מוסכמים עם סח'נין (אם כי לא בכל מחיר). פתרון הגבולות יפתח דרך לשיתופי פעולה עם כלל המגזר הערבי השכן לנו, ויסיר מתחים רבים במערכות היחסים.

 

רון