http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

יומן המועצה

נושאים על הפרק - משולחן המועצה

 

תושבים יקרים,

לפני כשנתיים בישרנו לכם על השינוי בדרוג הכלכלי-חברתי של משגב ע"י הלמ"ס, עלייה מאשכול 6 ל 7, שינוי שגרר בעקבותיו קיצוץ מאסיבי בתקציבי המדינה למועצה. הפעם אני רוצה לדווח באופטימיות זהירה על מערך הפעולות שאנו נוקטים בניסיון לשנות את הגזרה הזו. אני משתף אתכם בתהליך בתקווה שהדברים יתגלגלו לצד החיובי, אך מציין כי שום דבר עדיין לא סגור.

 

רקע

הלמ"ס (לשכה המרכזית לסטטיסטיקה) מבצעת אחת למספר שנים מחקר שבו מדרגים את תושבי המדינה באשכולות לפי הרמה הכלכלית-חברתית שלהם. הדירוג מבוצע לפי הישוב שבו אנו גרים, והתוצאה מבטאת את ממוצע התושבים בישוב מאשכול 1 (הנמוך ביותר) עד לאשכול 10 (הגבוה ביותר).

 

הלמ"ס בודק את מצב התושבים לפי מספר מדדים, הכוללים נתונים דמוגרפיים (כמו גיל, ממוצע משפחות לבית), נתוני השכלה וחינוך (כמו ממוצע שנות לימוד, אחוז בעלי תואר אקדמאי), נתוני תעסוקה (כמו אחוז בעלי הכנסה, אחוז נשים שאינן עובדות), נתוני רמת חיים (כמו הכנסה ממוצעת לנפש, מספר רכבים, מספר חדרים בבית, וחיבור לאינטרנט).

לאחר איסוף הנתונים, הלמ"ס מחשב את הציון המשוקלל לכל התושבים ביישוב, ומסווג את היישובים לאשכולות.

 

משגב

עד שנת 2013 משגב סווגה באשכול 6, שהוא האשכול הממוצע במדינה. במדד שפורסם באפריל 2013, ושהתבסס על נתוני מפקד האוכלוסין מדצמבר 2008 משגב עלתה באשכול, וסווגה באשכול 7, ואנחנו המועצה הגבולית ביותר באשכול, שינוי קטן בנתונים היה מכליל אותנו באשכול 6.

 

העלייה בדרוג משקפת עלייה ברמת החיים של תושבי משגב, אך השלכותיה המיידיות הן ירידה משמעותית באמצעים העומדים לרשות המועצה, הפחתה המתבטאת במעל 10 מיליון ₪ לשנה.

 

ניתוח

בדקתי את הסיבות שהביאו לכך שמשגב עלתה במדרג האשכולות, ומצאתי שמספר ישובים לא נפקדו, וביניהם ערב אל נעים. בשיתוף עם פרופ' ברוך מבורך ערכתי חישוב שמעריך את השפעת תושבי ערב אל נעים על מיקומה של משגב במדרג האשכולות, והגענו למסקנה כי הכללת ערב אל נעים תוריד את משגב באופן מובהק לאשכול 6.

 

פעולות

בעקבות הניתוח פניתי למשרד הפנים וללמ"ס בדרישה לעדכן את החישובים, ולכלול את ערב אל נעים בתוך משגב.

לאחר דיונים ופגישות בנושא קיבלנו תשובה שהלמ"ס אינה מוכנה לחזור על החישובים, ושמבחינת משרד הפנים משגב נשארת באשכול 7.

 

בעקבות התשובה הזו המועצה הגישה עתירה לבג"ץ כנגד המדינה בדרישה לכלול את ערב אל נעים בחישובי המדרג הכלכלי-חברתי, ולאשר את הקביעה שלנו שהכללת ערב אל נעים מורידה את משגב לאשכול 6.

 

התייחסות המדינה

בתשובה לעתירה המדינה טענה שאכן הישוב ערב אל נעים לא נפקד, אבל זה משום שהם סגרו את רשימת הישובים שיפקדו באפריל 2007, ובתאריך זה בערב אל נעים היו רשומים פחות מ- 50 תושבים.

 

המדינה לא הציגה ראיות לתאריך 4/2007, והסתפקה בתצהיר של סמנכ"ל למ"ס.

 

התייחסנו לעתירה והראנו כי ערב אל נעים אושרה בהחלטת ממשלה עוד בשנת 1999, וכי ברישומים שלנו ביוני 2007 היו רשומים מאות תושבים במרשם האוכלוסין, כי במהלך 2006 הלמ"ס עצמו אישר פתיחת סמל ישוב, ועוד מסמכים ותאריכים רבים המראים כי ערב אל נעים היה ישוב מוכר וידוע בתקופה זו.

 

הדיון בבג"ץ

ביום 28/1/15 התקיים הדיון הראשון בעתירה בבית המשפט העליון. כבר בתחילת הדיון השופטים פנו למדינה והקשו על פשר התאריך של אפריל 2007 והתקפות שלו. ההתרשמות שלי מדברי השופטים ושאלותיהם היא שהם לא מקבלים את התאריך הזה כקו בוחן לשאלה מדוע לא פקדו את ערב אל נעים.

 

השופטים שאלו אותנו האם עיקר הדרישה שלנו היא כספית (כלומר הירידה בהכנסות ממשרדי הממשלה), ואנחנו אישרנו זאת. לכן השופטים הציעו למדינה לשקול את עמדתה ולהציע פתרון שיכול לענות על דרישתנו.

 

המדינה ביקשה חודש כדי לקיים התייעצויות פנימיות, ובית המשפט נעתר ונתן את הארכה.

 

סיכום זמני

אמנם אפשר היה להתרשם שהשופטים תומכים בעמדה שלנו, אבל הדיון רחוק מלהיות סופי ומהיר. אנחנו נמשיך בדרישה שלנו לכלול את ערב אל נעים בתוך החישוב של משגב, ולכל הפחות להתחשב בהקצאות התקציביות כאילו אנחנו באשכול 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תגובה אחרונה ב-05/02/2015 13:19:22