http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

יומן המועצה

נושאים על הפרק - משולחן המועצה

השבוע הגענו להסכם מוסכם להפעלת מעונות יום במרחב הכפרי בין מרכז המועצות האזוריות ומשרד הכלכלה.

 

ההסכם מאפשר למועצה האזורית לקבל אחריות כלפי משרד הכלכלה להפעלת מעונות היום ביישובים, תוך מתן אפשרות לאגודות השיתופיות ביישובים להפעיל בפועל את המעונות כפי שקורה היום בכל היישובים במשגב.

 

בחודשים האחרונים פעלתי באופן שוטף, כמעט מדי יום, כחלק בצוות המו"מ של מרכז המועצות האזוריות, לקידום ההסכמות עם משרד הכלכלה להפעלת מעונות היום, כך שנוכל למלא אחר דרישות המשרד, ולהביא להפעלת מעונות היום באופן מוסדר. ההסכם אליו הגענו יהיה הבסיס לפיו כלל המועצות האזוריות יפעלו בעתיד.

                                

ההסכם החדש מתאים למצב בשטח ברוב היישובים במרחב הכפרי.

 

בימים הקרובים נקבל ממשרד הכלכלה עותק הסכם לחתימה ונחתום עליו. יש נספחים רבים שצריך להשלים, ואנו נערכים לבצע זאת במהירות האפשרית. אם הכל ילך כשורה, אני מעריך שבשבוע הבא נשלים את החתימה.

 

במקביל לכך, העברנו ליישובים בהם פועלים מעונות יום עם סמל מוסד (17 יישובים במשגב) הסכם בין היישוב למועצה להפעלת המעון, בו היישוב מסכים להפעיל את המעון לפי דרישות משרד הכלכלה, ואנו מצפים לקבל את ההסכמים חתומים בהקדם.

 

ולשאלה החשובה: מתי ההורים יחזרו לקבל את המגיע להם בהשתתפות המדינה בשכר הלימוד: הובטח לנו ממשרד הכלכלה שלאחר שההסכם יהיה חתום הם יעבירו את ההשתתפות.

 

בכך מגיע הנושא לסיכום חיובי המקובל על כולנו. זו היתה דרישתנו מלכתחילה: להתאים את ההסכם למצב בשטח, ולאפשר לנו לקבל את האחריות ולחתום עליו, תוך שאנו מסוגלים לבצע ולקיים אותו. לכך הגענו במאמצים רבים מצד המדינה ומצד המועצות.

 

נפתחה גם אפשרות נוספת: כל אגודה שתרצה בכך תוכל לבקש להעביר את סמל המפעיל אליה, לפעול ישירות מול משרד הכלכלה. אגודות אשר ירצו בכך מוזמנות לפנות למועצה, ואנו נדריך אותן כיצד להתקדם.

 

אני שמח שהגענו לסיכום חיובי, המאפשר למועצות לקבל את האחריות, לאגודות להמשיך ולהפעיל, להורים לקבל את התמיכה, ולמשרד הכלכלה לעמוד על איכות, פיקוח ונהלי ההפעלה. סיכום חיובי לכולנו.

 

רון

 

תגובה אחרונה ב-20/02/2014 14:06:41

 

חברים יקרים,

כבר כתבנו כאן ובמקומות אחרים על ההתקדמות המשמחת בערב אל נעים, הישוב הבדואי שהיה האחרון לקבל הכרה, מבין ששת הישובים הבדואים במשגב, ולכן רק עכשיו עובר לישוב קבע,
אבל הכתבה המצורפת שווה יותר מאלף מילים.
צפיתי והתרגשתי.

משגב עשתה וממשיכה לעשות עבודה נפלאה בקידום הישובים והתושבים הבדואים. זה סיפור הצלחה של צמיחה משותפת, בנייה והפריה הדדית, שכולנו שותפים לו.
זו 'מדינת הגליל' במיטבה.

הלואי שגם באזורים הארץ יתפתחו ברוח זו.

מזמין אתכם לצפות ולהנות.