http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

יומן המועצה

נושאים על הפרק - משולחן המועצה

תושבים יקרים,

 

השבוע התקיים בבית המשפט העליון דיון בעתירה הידועה כ "בג"ץ רקפת". דיון זה סיים פרק משמעותי בעתירה, ואבקש לשתף אתכם במהלך העתירה ובהחלטת בית המשפט.

 

תחילת הדרך היתה בתחילת 2006 כאשר מש' זבידאת ביקשה להתקבל לרקפת. לאחר דיון בועדת הקבלה האזורית, ולאור חוות דעת של מכון קינן-שפי הועדה דאז החליטה לדחות את קבלתם. המשפחה ערערה על ההחלטה לועדת הערר של ממ"י (מנהל מקרקעי ישראל), אשר בסוף 2006 נפגשה עם המשפחה, והמליצה למנכ"ל ממ"י שלא לקבלם. מנכ"ל ממ"י אישר את ההמלצה לדחות את הערר. בעקבות זאת המשפחה עתרה לבג"ץ בספטמבר 2007.

 

העתירה לבג"ץ הוגשה כנגד מינהל מקרקעי ישראל, ועדת הקבלה האזורית במשגב (ומשגב הצטרפה כמשיבה מלאה) והיישוב רקפת. מאוחר יותר הצטרף מרכז המועצות האזוריות כמשיב לעתירה.

 

 

העתירה הוגשה ע"י "קול אחר בגליל" ועדאלה (וגורמים נוספים). ארגון עדאלה הוא זה שהכין את העתירה והתגובות, הופיע בשם כל העותרים, וכנראה שמימן את כל התהליך.

 

עם או בלי קשר, במאי 2005 פרסמה "קול אחר בגליל" קריאה לתושבי האזור להגיש בקשות להתקבל ליישובי משגב, במטרה להפוך את יישובי משגב ליישובי דו-לאומיים, כאשר חלק מהיהודים יחזרו בהם מכוונתם לגור ביישובים אלו, והתוותה תוכנית פעולה שבמסגרתה עדאלה תספק תמיכה משפטית ללא תמורה. הדמיון לעתירה מושאר לשיפוט הקורא.

 

העותרים ביקשו (בתמצית):

 

  • 1. לקבל את מש' זבידאת להתגורר ברקפת ולהקצות להם מגרש למגורים ביישוב
  • 2. לבטל את הליך הקבלה ליישובים קהילתיים ("ועדת הקבלה")
  • 3. לבטל את קריטריון ה"התאמה החברתית"

 

הדיון הראשון בעתירה נערך בינואר 2009, כאשר לקראתו משגב, ויתר המשיבים, נדרשו להציג את עמדתם לבית המשפט, ולתמוך אותה בחוות דעת, ובקרוב נפרסם את חוות הדעת שהגשנו בתמיכה לתשובתנו. לאחר הדיון הורה ביהמ"ש העליון למדינה וליתר המשיבים לנמק מדוע לדעתינו אין לקבל את טענות העותרים.

 

לאחר הדיון הראשון הקימה המדינה צוות לבחינת הליכי הקבלה ביישובים. הצוות הורכב מנציגי מינהל מקרקעי ישראל ומשרד המשפטים; המלצות הצוות באו לביטוי בהחלטה חדשה של מועצת מקרקעי ישראל (1195) ששינתה את הליכי הקבלה ביישובים: ניתן דגש על יישוב קטן עד 120 משפחות, ודרישות קלות יותר ליישוב מעל 120 ועד 500 משפחות.

 

בהכנת תשובות משגב ורקפת ערכנו חלוקה, לפיה רקפת עונה על הבקשה הראשונה (קבלת המשפחה להתגורר ברקפת), ומשגב (יחד עם מרכז המועצות האזוריות) עונה על הדרישה לבטל את הליך הקבלה.

 

בשבוע החולף נערך הדיון השני בבית המשפט העליון (1/2/2011). מיד בפתיחת הדיון הבהירו השופטים כי מאחר והצעת חוק תלויה ועומדת בכנסת, "אין עוד טעם כיום לדון בשאלות העקרוניות". לפיכך לא התקיים דיון בדרישה לביטול הליכי הקבלה או הקריטריונים שבהליכים אלו.

 

הדיון התמקד בדרישה לקבל את המשפחה למגורים ברקפת, ובמקביל בעתירה של משפחה נוספת שלא התקבלה למעיין ברוך.

 

השופטים קיבלו את העמדה כי השינויים בהליכי הקבלה (כפי שנוסחו בהחלטת ממ"י 1195) מקילים על העותרים, והחליטו כי "שאלת קבלתם של העותרים ליישובים המבוקשים תבוא פעם נוספת לדיון בפני ועדת הקבלה, ולאחריה לפי הצורך במוסדות הערר." השופטים עוד המליצו לעותרים להופיע בפני הועדה, וקצבו שההליכים יסתיימו עד ל 1/5/2011.

 

כמובן שמשגב תקיים את החלטת בית המשפט, ואנו נערך למימושה.

 

חשוב לי לחזור ולהדגיש כי מטרתן של וועדות הקבלה אינה לסנן מועמדים (והן אכן כמעט ולא דוחות מועמדים, כ95% מתקבלים), אלא לאפשר הליך של הכרות ובחירה הדדית, ובעיקר של המועמד ביישוב. למדנו שיישובים שוויתרו על התהליך לטובת 'שוק חופשי' הפכו למעין פרוורים עירוניים, וחשוב לנו שיישובי משגב ימשיכו להיות כפרים קהילתיים.

 

עוד חשוב להדגיש כי אסור להשתמש בהליך הבחירה בדרך לא אתית ולא לגיטימית. בטוחני שהפתיחות של תושבי ויישובי משגב, הסובלנות שמאפיינת אותנו ימשיכו וינחו אותנו בפיתוח היישובים, ובקליטת תושבים חדשים.

 

בברכה,

 

רון

 

תגובה אחרונה ב-23/02/2011 15:02:42

תושבים יקרים,

בהמשך לדיווח על 'בג"ץ רקפת', מצורפות שתי חוות דעת מקצועיות ומרתקות, שנכתבו ונמסרו לבית המשפט העליון כרקע לדיון ב'בג"ץ רקפת':

 

מאפיינים של ישובים קהילתיים:

מנגנון מיון מועמדים, היבטים קהילתיים - חברתיים/אמנון בהם

 

ועדות קבלה בישובים המאוגדים באגודות שיתופיות להתיישבות,

 נחיצותן והתנאים לקיומן/ תלמה דוכן

 

בברכה

רון שני

תגובה אחרונה ב-05/05/2011 13:10:12

היום (17/2/2011) התפרסמה ב"ידיעות אחרונות" כתבה המדרגת את בתי הספר המצליחים בישראל לפי השיגי התלמידים. בי"ס מקיף משגב מדורג במקום ה 15 בארץ עם אחוז זכאות לבגרות של 88.93% (לשנה"ל תשס"ט).

 

זה אינו הישג חד-פעמי. בכל השנים האחרונות בית הספר שומר על אחוז גבוה ביותר של זכאות לבגרות שנע סביב ה 90%, ועל כך אני מבקש לברך את תלמידי בית הספר, צוות המורים והסגל, והנהלת בית הספר. אין ספק כי גם להורים יש מקום נכבד בהישג זה.

 

בשלוש השנים האחרונות שמנו את הדגש בבית הספר על היותו אזורי ומספק מענה לכלל התלמידים: ביה"ס נדרש לפתח מסגרות לימודיות המתאימות הן לתלמידים המצטיינים והן לתלמידים המתקשים, וכך נעשה. הנשירה מבית הספר נעצרה כמעט לחלוטין, נפתחו כיתות מב"ר ואומ"ץ, וניתנים פיתרונות רחבים ביותר לכלל התלמידים.

 

משמעות הדבר שכל תלמיד תושב משגב ימצא את מקומו, ללא קשר להישגיו הלימודיים, וכי כיום יש בבית הספר יותר תלמידים שבשנים שעברו היו נפלטים ממנו. על רקע זה צריך להעריך את מיקומו של בית הספר: גם מטפח את הערך של הכלת כלל התלמידים, וגם לא מתפשר באיכות ובתוכנית הלימודים. (זאת בהשוואה לבתי ספר בעיר שמעבירים תלמידים בין בתי הספר ביתר קלות).

 

לפני כחודשיים התפרסם דירוג ההתנדבות לשירות משמעותי בצה"ל של בתי הספר בארץ, וגם שם משגב דורגה במקום ה 13 בגברים ו 9 בנשים. נוסיף לכך את מספר הבוגרים המתנדבים לשנת שירות לפני הצבא - מעל 50% מבוגרי בית הספר, ואת השם הטוב המלווה כל בוגר בשירותו בצה"ל, ואח"כ בלימודים האקדמיים, ואנו מקבלים מערכת חינוך לתפארת, שגם מחוץ לגבולות משגב מכירים בה.

 

אין זה אומר שהכול טוב. תמיד יש מקום לשיפור ולהתקדמות. בשנה החולפת התחלנו במספר תוכניות לימודיות חדשות: "מכוונים גבוה" - תוכנית למיצוי הפוטנציאל האקדמי של כל תלמיד, וועדות התמדה - העוקבות אחרי כל תלמיד במערכת החינוך. בנוסף הקמתי השנה ועדה שבדקה את השקעות המועצה בחינוך, והמלצותיה יובאו בקרוב לאישור מליאת המועצה. אנו ממשיכים ובוחנים את מערכת החינוך ובתי הספר באופן שוטף, ומשתדלים כל הזמן להוסיף ולשפר.

 

מערכת החינוך ממוקמת במקום הראשון בהשקעות המועצה, וכך נמשיך ונעשה. השותפות עם התושבים, והמשוב המתקבל מההורים ומהתלמידים, ובפגישותיי ביישובים, מאפשרים לנו לאתר את הנקודות הפחות טובות ולטפל בהן. כל זאת ממקום של חוזק והישגים מהטובים בארץ.

 

שלכם,

 

רון

 

תגובה אחרונה ב-24/02/2011 18:33:52