http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

יומן המועצה

נושאים על הפרק - משולחן המועצה

סיכום שנה ראשונה: 2008

 

חברים ותושבים יקרים,

 

בתום השנה הראשונה שלי כראש המועצה, אני רוצה לעצור לרגע, לבחון, לסכם ולפרוש בפניכם את הנעשה בשנה הזו.
מעבר ללימוד והבנת המערכת, סימנתי השנה את העדיפויות, הכיוונים ודגשי הביצוע של המועצה לשנים הקרובות, והתחלתי ביישומם.

אני מודע לכך שלא תמיד אתם רואים ושומעים על מה שנעשה במועצה, ושלוקח זמן עד שפעולות הנעשות במועצה מגיעות לידיעתכם, אם בכלל. במכתב זה אשמח להביא לידיעתכם את הדברים מנקודת הראות שלי, ולפתוח דיאלוג פתוח בינינו.

 אשמח לקבל משוב.

 

המועצה שמצאתי

נכנסתי לתפקיד בדצמבר 2007 , מייד לאחר הבחירות. את החודשים הראשונים הקדשתי ללימוד והיכרות עם אנשי המועצה ומערכותיה וזרועות השלטון השונות. מצאתי במועצה עובדים מנוסים, אחראיים, מסורים ורציניים, שהביאו את המועצה למקום המצוין בו היא עומדת. 

מצאתי את מערכות הכספים והניהול של המועצה מסודרות למופת, ברמה שלא הייתה מביישת שום מפעל בתעשייה. ראיתי תרבות ניהול מקצועית ובונה, ותרבות ארגונית של פתיחות ונכונות של עובדים ומנהלים להירתם, ללמוד, ולסייע לי להיכנס לתפקיד.

 מייד בהתחלה נחתה עלינו החלטת שר הפנים לאיחוד רשויות: לפי התוכנית משגב היתה אמורה לקלוט את כאוכב ועילבון. בשיתוף פעולה עם הרשויות השכנות, ועם מרכז המועצות האזוריות התוכנית בוטלה. מייד אחר כך משרד הפנים מינה שלוש וועדות לחקירת גבולות: עם סחנין, עם אל-שגור (איחוד היישובים מגד אל כרום, דיר אל אסד ובענה) , ועם רמה\כרמיאל. הצלחתי לשכנע את משרד הפנים להקפיא את פעולת הועדות, ולהמשיך בדיוני הועדה עם רמה\כרמיאל ששם אנחנו אמורים לקבל שטחים בהר כמון.

 

 

 דגשים עדיפויות, וביצועם

לבקשתי, מליאת המועצה אישרה את הדגשים והעדיפויות לשנים הקרובות:

 

•1.       גידול וקליטה ביישובי המועצה

•2.       כיעד מרכזי ומשמעותי הקמתי מינהלת יישובים בראשותו של דני עברי, סגן ראש המועצה, שירכז ויעזור ליישובים  לגדול ולהיתפתח.

הנושא האסטרטגי המרכזי שעומד בפני יישובי משגב הוא לגדול. יישובים צריכים להיות בתהליך של גידול מתמיד, בקצב סביר, כדי לשמר את הגיל הממוצע, וההתחדשות. לא כל יישובי משגב הצליחו לגדול במהלך העשורים האחרונים, ומטרתי היא לעבוד יחד איתם, להסיר חסמים , ולחדש את הצמיחה.

 לצורך כך אנו פועלים יחד עם גופים רבים, הכוללים את החטיבה להתיישבות, משרד החקלאות, משרד הבינוי והשיכון, המשרד לפיתוח נגב גליל, משרד ראש הממשלה, מינהל מקרקעי ישראל והסוכנות היהודית. נפגשתי עם כל השרים ומנכ"לי המשרדים והגופים הללו, והשגנו שיתופי פעולה ורצון לעזור ולפתור בעיות, ואכן פתרנו נושאים רבים שבמשך שנים מנעו מחלק מהיישובים לצמוח. כגון????

.

 

•3.      קשר יישובים ותושבים

הישות הדומיננטית, האורגנית והראשונית במשגב היא היישובים. מטרתה של המועצה לטפח ולחזק את חוסנם של היישובים. אני בוחן את הנושאים מנקודת ראות מערכתית, וכיצד הם משפיעים על היישוב והתושב. נאמן לגישה זו העליתי את רמת הקשר בין היישובים להנהלת המועצה, חילקתי את שמירת הקשר עם היישובים בין בכירי המועצה: הסגנים, מנכ"ל המועצה ואנוכי. כיום לכל יישוב יש איש קשר מההנהלה הבכירה של המועצה, שעומד לרשותו לקידום נושאים ופתרון בעיות, ושומר עימו על קשר שוטף. 

מעבר לכך כל מנהלי המחלקות במועצה נדרשים לעמוד בקשר שוטף עם הועדה המקבילה להם ביישובים (לדוגמה ועדות תרבות עם מנהלת התרבות, ועדות קליטה עם מח' הקליטה, וועדות איכות הסביבה עם מנהל איכות הסביבה, וכד). הקשר הוא שוטף, ומביא לכך שמנהלי המועצה יודעים ומעורבים בנעשה ביישובים שבתחום אחריותם, והמתנדבים ביישובים יודעים אל מי לפנות ומה לבקש מהדרג המקצועי במועצה.

יחד עם גישתי זו, מחלקות המועצה עומדות לעזרת הועדות ביישובים, ואף מסייעות להעלות את המוטיווציה וההתנדבות להן. ראוי לציין את הקמת  ועדות איכות הסביבה וועדות קהילה ביישובים, בתמיכה והדרכה של הדרג המקצועי במועצה.

הקמתי שלושה פורומים חדשים: יו"ר ועדי היישובים, מזכירי היישובים ויו"ר היישובים הבדואים. הפורומים מתכנסים באופן סדיר, מחליפים דעות, עדכונים ומלבנים נושאים המשותפים לרוב היישובים.

כחלק מהקשר עם היישובים והתושבים ישודרג אתר המועצה  ונבחנים כלי  מחשוב נוספים לקשר דו כווני עם היישובים והפעילים בועדות. כלים אלו גם ייתנו פתרון לבניה של בסיסי מידע ולזיכרון ארגוני, הכולל אפשרות אחזור מידע ושימור ידע. 

מוקד המועצה 107 משרת כיום את כולם, בעיקר לדווח תקלות ואירועים ברחבי המועצה. למוקד המועצה יש יכולות רבות, ובכוונתי ליזום ולפתח שירותים ופעילויות נוספות במוקד שיעמדו לרשות כולנו. בין השירותים הנוספים אציין את לחצני המצוקה והקשר, הזמנת תחבורה ציבורית, וקישור לביטחון אישי.

 איכות הסביבה נכללת בפרק זה, מאחר שכולנו צריכים לחשוב כיצד אנחנו מעבירים לילדינו ולדורות הבאים את היישובים ואת השטחים הפתוחים, כך שגם הם יוכלו להמשיך וליהנות מהם. התחלנו בהקמת ועדות איכות הסביבה ביישובים, ונמשיך בפעילויות רבות בנושא. בכוונתי להגדיר מהו "יישוב ירוק", ולייצר מודל ותהליכים לקיימות ביישובים. 

חלק חשוב מהחוסן היישובי מקורו במרקם החברתי וההדדיות המתקיימת ביישוב. אני חש שאנו נתונים במצב של ''חוזק שברירי'' , ועלינו, כמועצה, לנקוט בצעדים לשפר את מרכיב החוזק ולמנוע את האפשרות לשבר, התרופפות מוסדות היישוב, החלשות הקהילה  ודעיכה של יישובים.  לשם כך התחלנו בתהליכים להעצמה של ועדות קהילה ביישובים, ולהקמתן ביישובים בהם לא קיימת ועדה חשובה זו.

 

•4.      חינוך:

חינוך היה תמיד בעדיפות גבוהה במשגב, וימשיך להיות. במשגב פועלים 11 בתי ספר, ומערכת החינוך היא מהטובות שיש בישראל. החינוך האיכותי הוא מוקד משיכה  משמעותי לתושבים חדשים, ובכך משרת היטב גם את המטרה הראשונה בעדיפויות המועצה. 

מערכת החינוך הכינה ומיסדה חזון חינוכי למשגב 2020 , והיא תמשיך ותוביל אותו למיצוי פוטנציאל ומצוינות של תלמידינו. 

במישורים אחרים במערכת החינוך ניתן דגש לבנין כיתות חדשות (10 כיתות) בבית הספר העל יסודי משגב, להטמעת כלי ניהול ובקרה בבתי הספר, ושיתוף פעולה עם אורט העולמי בנושאי חדשנות ומובילות. כמו כן בכוונתי לבחון בשיתוף אורט ישראל את החינוך העל-יסודי הבדואי, במטרה להוסיף לו חינוך מקצועי ולהקטין את הנשירה, וכן לבחון את האפשרות לצמיחת בתי הספר היסודיים לכיתה ח.

 

•5.      נוער

הנוער במשגב ערכי ומצטיין, ויעידו על כך ההצלחה בלימודים וההתנדבות לשנת שירות ולשירות משמעותי בצה"ל. עם זאת, עלינו, כמערכת, לבדוק את עצמנו בשירות לנוער, ובמניעת התנהגויות לא רצויות. ערכי הנערים שלנו מתקבלים בראש ובראשונה מהבית, ואח"כ מיתר המערכות: בתי הספר, היישוב, התנועה, חוגים, והחברה הכללית.

בתחילת השנה ביקשתי מהמליאה להקים ועדת נוער, שאליה צירפתי נציגי ועובדי ציבור המתמחים בנוער. במקביל השגתי תקציב מהמשרד לביטחון פנים "מצילה" להעלאת רמת ההשקעה במניעת התנהגויות לא רצויות, והפעלנו תוכניות רבות בנושא. ועדת הנוער תגיש בקרוב את המלצותיה, ואפעל ליישמן הן בהיבט הערכי והן בהיבט הכספי 

בכוונתי להמשיך ולהקים ועדת קשר לנוער בשנת שירות,בצבא ואחריו, וזאת גם במטרה לשמור על קשר עם בני הנוער שלנו, ובתקווה שברבות הימים יחזרו ויקימו את ביתם במשגב.

 

•6.      בדואים:

ששת היישובים הבדואים של משגב נהנים אמנם ממדיניות העדפה בהקצאת תקציבי המועצה (וגם הממשלה), אבל בחלק מהיישובים מצב התשתית הפיסית לא ראוי. המשימה הראשונה שלי היא להביא את התשתיות בכל היישובים הבדואים לרמה שתהיה מקובלת עלי כאזרח במדינת ישראל של המאה ה 21.

העדיפות שהגדרתי הן תכנון ביישובים ערב נעים וכמאנה, ופתרון הכביש המרכזי, ותחילת עבודות במרכז היישוב בחוסניה. בעבודה נכונה הצלחנו לסיים את תהליך ההפקדה ושמיעת ההתנגדויות של תוכניות המתאר של ערב נעים וכמאנה, במטרה להביא לאישורן המלא בחודשים הקרובים. 

על מנת להעלות את רמת הניהול ביישובים הבדואים ולהביא אותה לרמה המתקרבת לניהול היישובים הקהילתיים. שיניתי את אופן ניהול היישובים, ויזמתי קליטת שני רכזים מוניציפאליים שיהיו הכוח המקצועי בניהול היישובים הבדואים שני הרכזים החלו את עבודתם החל מינואר 2009

 

•7.      כלכלה ותיירות:

כחלק מהמטרה לקלוט תושבים חדשים יש להרחיב את הצע מקומות התעסוקה במשגב ובאזור. לצורך זאת יש לנצל את שני אזורי התעשייה במשגב, ולאכלס את השטחים הפנויים מחד, ולהגדיל את שטח האזורים מאידך. 

הפן השני הוא תעסוקה ביישובים, הכוללת תיירות ותמיכה באזורי תעשייה יישוביים. לצורך זאת יזמתי הכנת תוכנית אב לתיירות בשיתוף עם עיריית כרמיאל, והשגתי את התקציבים להכנתה.

  

  • 8. הגיל השלישי:

השלמת מחזור חיים שלם ביישובי משגב משמעותה מתן פתרונות לתושבים בגיל השלישי. פתרונות אלו כוללים תחבורה ציבורית, תמיכה של הקהילה, והאפשרות לכל תושב שיכול ורוצה לחיות בכבוד בקהילה. 

המשכנו לפעול מול משרד התחבורה להפעיל תחבורה ציבורית במשגב, ואני מעריך שבחודשים הקרובים נצא למכרז להפעלה. התחלנו בתוכניות לשדרוג מוקד 107 ל"קהילה משגבית תומכת" שתציע לחצני מצוקה וחיבור למוקד רפואי לתושבי היישובים ויכולת תגובה ופעולה.

 

 

 

קשרי חוץ: ממשלה, כנסת ואחרים 

להשגת המטרות שהצבתי יש לגייס את הממשלה וגופים אחרים לעזור ולתמוך. הקדשתי זמן רב להכרות עם שרי הממשלה, חברי הכנסת והפקידות הבכירה במשרדים השונים. בין היתר נפגשתי, שוחחתי ויצרתי קשרי עבודה עם נשיא המדינה שמעון פרס, יעקוב אדרי - השר לפיתוח נגב-גליל, שלום שמחון - שר החקלאות ופיתוח הכפר, זאב בוים - שר הבינוי והשיכון, רלב מגאדלה - שר המדע והספורט, יולי תמיר - שרת החינוך, פואד בן-אליעזר - שר התשתיות, ומאיר שיטרית - שר הפנים.י שותף לייזום דיונים בכנסת שדנו בפיתוח הנגב והגליל, ודרך דיונים אלו העלאת המודעות לפיתוח אזור משגב. 

יצרתי קשרים עם מרכז המועצות האזוריות, ואני נעזר בגוף זה ליצירת לחץ והשגת מטרות המשותפות לרוב המועצות האזוריות בארץ. בין הנושאים שמרכז המועצות עזר לפתור בעזרתי ניתן למנות את הקפאת ועדות חקירת גבולות, פתרון הסעות לבתי ספר, פתרון אבטחת מוסדות חינוך, תקציבי איזון ממשרד הפנים, ועוד. 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה לאחרונה את "מדד הפריפריאליות" על פיו היא סווגה את הרשויות השונות בארץ, ומשגב אכן סווגה כמועצה פריפריאלית. בעקבות פרסום המחקר, התחלתי לקדם מתן עדיפויות ותקציבים למשגב בהיותה בפריפריה, ואכן בהצעת תקציב 2009 ניתנה עדיפות גורפת ליישובים פריפריאליים.

משגב גובלת ב 33 רשויות שכנות. לתפיסתי יש חשיבות עליונה ליצור יחסי שכנות ושיתופי פעולה עם הרשויות השכנות, כאשר באזורינו חשוב לייצר את היחסים הטובים בעיתות רגיעה ולטפח אותם גם בזמני לחץ ומצוקה. נאמן לגישה זו אני פועל להכרות אישית וקשר שוטף עם שכנינו. התחלתי עם ראש עיריית כרמיאל, ויזמנו פרויקטים לשיתוף פעולה אזורי, כולל המשכת שותפות 2000 ותוכנית אב אזורית לתיירות. המשכתי עם ראשי הרשויות האחרים, כולל סחנין, עראבה, דיר חנא, נחף, אל-שגור, אעבלין, תמרה, כאוכב ועילבון. המלחמה בעזה בחודש האחרון חידדה את מערכות היחסים עם השכנים, ובמייל נפרד כתבתי על פעולותיי ופעולות המועצה. 

בשנים האחרונות הסוכנות היהודית יצאה מההתיישבות. במקומה הצלחנו לחזק  את הקשר עם החטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית, שבאופן מסורתי פעלה רק מעבר לקו הירוק, לפעול ולקדם את יישובי משגב. בעזרת החטיבה ערכנו ימי קליטה, הצבנו מבנים חדשים במעלה צבייה,  שיפצנו כבישי גישה, עזרנו ליישובים בלווי אירגוני וחברתי, ועוד. 

כספים ותקציבים

את שנת 2008 פתחתי עם תקציב מאושר של 107 מיליון ₪. במהלך השנה הצלחנו להשיג מקורות נוספים, וסיימנו אותה בתקציב של 121 מיליון ₪, שאיפשר הרחבת השירותים במהלך השנה, ובעיקר למערכת החינוך. בעקבות המצב הכלכלי בארץ ובעולם אנו פותחים את 2009 עם תקציב של 118 מיליון ₪, בתקווה שנוכל להגדילו במהלך השנה.

בשנת 2008 עמדנו בפני שתי גזרות משמעותיות: קיצוץ בתקציבי הסעות תלמידים וביטול תשלומי מאבטחי בתי הספר. בשני המקרים פעלתי, יחד עם מרכז המועצות האזוריות, לשינוי ההחלטות, ואכן הצלחתי. המשמעות התקציבית היא כ 3.5 מיליון ₪.

 

הגדלת התקציבים ליישובים

נאמן לעדיפות ליישובים, הגדלתי את התקציב השוטף המועבר ליישובים, ובשנת 2009 יוחזרו ליישובים 28% מתשלומי הארנונה ממגורים. בנוסף הגדלתי את תקציב פרויקט המיליון ל 1.5 מיליון ₪ (המשמשים לתחזוקה ביישובים לפי החלטות כל יישוב). להזכירכם מפתח החלוקה ליישובים לפי מדיניות המליאה הוא ששליש מהסכום מחולק שווה בשווה בין היישובים, ושני שלישים מחולקים באופן יחסי לגודל היישוב.

 

 

בג"ץ רקפת

לפני כשנתיים הוגשה עתירה ע"י זוג שלא התקבל לרקפת (נדחו בועדת הקבלה האזורית ובועדת הערר), בו הם דורשים להקצות להם מגרש ברקפת, לבטל את ועדות הקבלה, ולבטל את סעיף ההתאמה החברתית. 

המועצה הצטרפה כמשיבה לעתירה, ובמהלך השנה האחרונה הכנו חוות דעת מפורטות ומאלפות על ההתיישבות במשגב ותוכנית המצפים מהיבטים רבים, הכוללים את ייזום, ביצוע והפקת הלקחים מתוכנית המצפים, וניתוח גיאו-אסטרטגי, סוציולוגי ופסיכולוגי של ההתיישבות בלב הגליל. חוות הדעת הללו מהוות חומר קריאה מרתק ומאלף ויוצגו בקרוב לציבור.הצלחנו לרתום את פרקליטות המדינה ומינהל מקרקעי ישראל לייצג עמדה הדומה לעמדת המועצה ורקפת. עם זאת, בדיון שהתקיים בסוף דצמבר בג"ץ החליט להורות למדינה וליתר המשיבים לענות על השאלות המופיעות בעתירה. אנחנו נערכים למתן התשובות לשאלות בג"ץ.

 

 

סיכום

שנת 2008 הייתה השנה הראשונה שלי בתפקיד, שנת לימוד, קביעת עדיפויות ודפוסי פעולה, ותחילת יישומן. הגענו להישגים רבים, ורבות תודות לסגל המצוין של המועצה ולשיתוף הפעולה עם היישובים והתושבים מחד, ועם משרדי הממשלה וגורמי חוץ מאידך. 

שנת 2009 מתחילה ברגל ימין מבחינת המועצה: תקציב ותוכניות עבודה ועדיפויות מאושרות, אך ברגל שמאל מבחינת הסביבה: המצב הכלכלי בעולם ובישראל, ובחירות לכנסת כאשר אין תקציב מדינה. עם זאת, אני וסגל המועצה נעשה הכל ששנת 2009 תמשיך את התנופה במועצה, את הפרויקטים בהם התחלנו, ותקדם את המטרה המרכזית: גידול וביסוס היישובים.

 

שלכם,

 

רון

 

 

תגובה אחרונה ב-28/03/2009 21:27:17