http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

יומן המועצה

נושאים על הפרק - משולחן המועצה

"משגב מועצה חזקה" – זה משפט ששמעתי פעמים רבות במשגב ומחוצה לה. "לכם בטח יש מספיק משאבים ל..." – אומרים לנו בהקשרים של חינוך/תרבות/סביבה/ביטחון/רווחה וכל נושא אחר. אחדים אפילו מרחיקים לכת ואומרים שבהתחשב במצבינו אין צורך לתמוך בנו...
אבל אני חייב להגיד שאם הכוונה לחוסן במובן של מקורות כספיים, אנחנו רחוקים מהתדמית החסונה הזו, שנוצרה מהחוסן שאנחנו מקרינים ומההישגים של משגב.
את השורשים של התדמית הזו אפשר אולי למצא בספרו של יוסף בן מתתיהו, שכתב על יודפת ועל האופן בו היא ידעה להקרין חוסן: "ואספסינוס גמר לעלות על יודפת להשחיתה, בשמעו כי נמלטו לתוכה רבים מאויביו, ובדעתו כי המקום הוא משגב חזק לבני הגליל."
מבחינת המקורות הכספיים – הייתי שמח אם ה'עושר' המיוחס לנו היה נכון...
לאמיתו של דבר הוא מבוסס על התנהלות נכונה ויעילה של המועצה והיישובים ועל תרבות של הפקת המיטב מן הקיים (מבלי לוותר על גיוס משאבים אפקטיבי, מענה לקולות קוראים ופנייה לכל ערוץ שניתן לנתב לכאן)    
 
מעט על כלכלה של רשויות מקומיות: ההכנסה של הרשויות המקומיות בכלל, ומשגב בפרט מגיעה ממספר מקורות: הכנסות עצמיות (כספים שהמועצה גובה ישירות), והעברות של משרדי הממשלה השונים (בעיקר חינוך ופנים). רוב ההעברות משרדי הממשלה הן של כספים מיועדים, הניתנים עבור שירותים שהמועצה מפעילה, ובעיקר עבור מערכות החינוך והרווחה. - 
ההכנסות העצמיות של משגב מגיעות ממיסי הארנונה ממגורים, ומעסקים, מאגרות בניה וכד'.  ככלל, בכל הרשויות בארץ, הארנונה ממגורים לא מכסה את ההוצאות לתושב, והרשויות משלימות את הפער מהארנונה מעסקים.
 
במדד הזה משגב מדורגת "במקום טוב באמצע" בניתוח של כלל המדינה. מקורות ההכנסות מארנונה שלא ממגורים במשגב הם שני אזורי התעסוקה שלנו: פארק תעשיות משגב במלואו, ושליש מפארק בר-לב (בו אנו שותפים עם כרמיאל ומטה אשר), משתי מחצבות (שגב וחנתון, שיסגרו בעתיד הקרוב), וממעט העסקים בתחומי הישובים. אין במשגב אזורי מסחר, בנקים או משרדים גדולים.
גם מבחינת תקציבי תמיכה/רווחה/פריפריה – הן ממוסדות המדינה והן מתורמים, משגב מדורגת ונחשבת חזקה ולכן מקבלת מעט יחסית, ובעיקר לישובים הבדואים.
בנוסף לכך גם מבחינה אלקטוראלית איננו מהווים משקל שהפוליטיקה הארצית רואה  גורם משמעותי. לא מבחינת מספר הבוחרים ולא מבחינת זהות פוליטית מובהקת.
למרות זאת, נראה שדווקא בהיותנו מקצועיים וא-פוליטיים, אנו זוכים לשיקול רציני ומשמעותי בקרב מקבלי ההחלטות ובקרב הדרג המקצועי, ובקשות ותכניות שאנו מציגים זוכות להערכה ובחינה רצינית.
הודות לכך אנו מצליחים להביא לכאן תוכניות מוביליות לפרויקטים ייחודיים כמו – הקמת בתי ספר נוספים במודלים חדשניים, הובלת נושא הפרדת הפסולת ברמה ארצית, תכניות חינוכיות ייחודיות, פיילוט לתחבורה ציבורית ועוד.

אלה הנכסים שמאפשרים לנו להרגיש ולהיתפס כרשות חזקה.

עדכון ביניים בעניין הטבות המס למשגב
תשובה סופית עדיין אין, אבל בינתיים, עדכון קצר ממבוך ארוך:
תזכורת קצרה – חוק הטבות המס אושר בנובמבר. ישובי משגב יכללו במפת ההטבות בתנאי שיראו במשגב כמדורגת באשכול סוציו-אקונומי 6. בתשובה לעתירה של המועצה, בג"ץ הורה למשרד הפנים לנהוג בנו כמדורגים באשכול 6, אך רשות המיסים כפופה למשרד האוצר, וברישומיה משגב מופיעה באשכול 7. מכאן מתחיל הדיון שלנו מול רשות המיסים.
בתחילת השבוע נפגשנו ברשות המיסים עם נציגי הרשות והלמ"ס (הגוף האחראי לדרוג). בתום דיון ממושך נציגי רשות המיסים אמרו כי יפנו להנחיות ממשרד המשפטים, ואנחנו, כמובן, נמשיך בקשר עם משרד המשפטים ורשות המיסים.
בכל מקרה חשוב לציין שחישוב המס מתבצע בסיכום לאחור, לכל שנת המס. הטבות המס ייכנסו לתוקף החל מינואר 2016 וברגע שתיפול החלטה (חיובית) בעניין משגב, הן יחושבו החל מתאריך זה.
נקודת ציון נוספת: לקראת סוף השנה הלמ"ס תפרסם מדד חדש שיקבע את זכאותנו להמשך. עד כאן – ואני ממשיך לפעול לכך שיהיו חדשות טובות בהמשך.