http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

יומן המועצה

נושאים על הפרק - משולחן המועצה

 

תושבים יקרים,

אני שמח לבשר שרשות המים התייחסה ונענתה לפניות שהעברנו בנושא אופן חיוב אגרת הביוב לפי צריכת המים. רשות המים מתכוונת להפעיל מודל חיוב חדש, שישקף בצורה נאמנה יותר את צריכת הביוב בפועל.

להזכירכם, ב 1/7/13 נכנסה לתוקף הוראת רשות המים לחיוב על פי צריכה (במקום חיוב על פי מספר נפשות). מכיוון שמונה ביוב הוא עניין יקר ולא מעשי לבתים פרטיים, החישוב התבסס על כך ש- 75% מצריכת המים השנתית זורמת למערכת הביוב, בעוד ש- 25% מהמים משמשים להשקיה ואינם זורמים לביוב.

ההנחה הזו נכונה בממוצע, ומטיבה עם משפחות גדולות יחסית, אך בבתים של זוג או בודד, ובמיוחד כאלה המטפחים גינות גדולות ומושקות, אופן החישוב הזה הביא לעליה באגרת הביוב.

הגיעו אלינו פניות רבות בנושא, והיו גם התייחסויות תושבים בעיתונות המקומית. בדקנו את כולן והעברנו, בצרוף נתונים משלנו לרשות המים. יזמתי שורה של פגישות עם גורמים ברשות המים, הן כראש מועצה והן בתפקידי כיו"ר ועדת כלכלה במרכז המועצות האזוריות, ודרשתי מהם לתקן את העיוות.

חשוב לי לומר שבסכום החיוב הכולל של תושבי משגב לא הייתה גביית יתר, שכן כל החיובים מסתכמים יחד לסך הוצאות הביוב (כך הם חושבו). העיוות היה רק בחלוקת הסכום הכולל בין בתי האב. החלוקה הייתה מוטית כך שמשפחות עם הרבה נפשות 'הרוויחו' ומשפחות עם מעט נפשות 'הפסידו'. עוד חשוב להדגיש כי רשות המים היא הגורם המוסמך להורות על תעריפי המים והביוב ועל אופן חיובם, ומשגב, כמו יתר הרשויות במדינה, חייבים לבצע את הצוים.
                                                                                                             
רשות המים פרסמה הצעה למודל חלוקה חדש, המתבסס על צריכת המים בחודשי החורף בהם אין השקיה (צריכה זו משקפת בקרוב את שפיעת הביוב). שפיעת הביוב בקיץ תחושב על פי הצריכה בחורף בתוספת של 10%, המשקפת שימוש גבוה יותר במים בקיץ, ובתעריף הביוב.

ניתן לקרוא את המודל המוצע באתר רשות המים. כל המעוניין מוזמן לקרוא, ללמוד ולהציג עמדה בפני רשות המים עד ה 9/2/14.

מקווה שהשינוי יביא לחלוקה הוגנת יותר של הנטל.

תגובה אחרונה ב-16/01/2014 20:02:55

 

סיכום והבהרות בנושא בחירת מיקום ביה"ס החדש

 

לבקשת הנהלת המועצה, להלן מסמך מרוכז של נתונים לצורך בחירת מיקום לבית ספר יסודי חדש.

 

רקע

 

בסוף דצמבר 2013 קיבלנו ממשרד החינוך אישור להקמת בית ספר חדש בצפון המועצה. האישור הגיע לאחר כשנתיים של דיונים, ניתוחים דמוגרפיים ומאמצי קידום מול משרד החינוך.

 

בית הספר החדש נועד לענות על הצמיחה המוגברת בבתי הספר גילון ומשגב ולקצר את מרחקי הנסיעה לישובים המרוחקים.

 

המועצה יצאה בהליך לבחירת מיקום לבית הספר, ובחרה לעשות זאת בשיתוף ציבור, כאשר ההחלטה הסופית תתקבל ע"י נציגי הישובים במליאה. הצגנו במליאת המועצה 6 מיקומים אפשריים: 3 בהר כמון ו-3 באזור לבון .

 

תהליך קבלת ההחלטה

 

ההחלטה על מיקום בית הספר תתקבל בישיבת המליאה בתאריך 27/1/14. על פי החוק, ההצבעה במועצה היא בהרמת ידיים, אך על פי דרישת לפחות שליש מחברי המליאה תתקיים הצבעה חשאית.

 

המליאה תבחר בין שתי אפשרויות ראשיות: אזור הר כמון ואזור לבון. בכל אחד מהאזורים יש לפחות אפשרות אחת ישימה וברת ביצוע, כך שכל החלטת מליאה תוכל להתבצע.

 

הבחירה בין האופציות השונות בתוך האזור שיבחר תתקבל ע"י הגורמים המקצועיים במועצה.

סדר הדיון יהיה: פתיחה ורענון הנושא, אח"כ סבב התייחסויות של חברי המליאה (אלו שלא התייחסו בישיבה הקודמת), ולאחר מכן הצבעה להחלטה.

 

נתוני רקע להשוואה בין חלופות האזור

 

הטבלה להלן מראה מספר פרמטרים באזור לבון ובאזור הר כמון:

 

מס'

פרמטר

אזור לבון

אזור הר כמון

1

גודל האוכלוסייה הנמצאת בסמיכות / צמודת דופן לשטח המאותר (עד 2 ק"מ נסיעה).

584 נפש (לבון)

732 נפש (כמון)

2

גודל האוכלוסייה בישובים הסמוכים לשטח המאותר (עד 5 ק"מ נסיעה)

1,087 (לבון וחלוץ)

1,100 (כמון ומכמנים).

3

גודל שני הישובים הסמוכים על פי תמ"א 35 ותמ"מ 2-9

700 יח"ד

700 יח"ד

4

מרחק מכביש 85

6.4 ק"מ

8.2 ק"מ

5

אורך כביש הגישה מהישובים  ועד לבית הספר המתוכנן.

חלוץ- 5.0 ק"מ

לבון - 0.0 ק"מ

חרשים- 21.1 ק"מ

פלך - 8.8 ק"מ

תובל - 7.3 ק"מ

כמון - 17.8 ק"מ

מכמנים-15.7 ק"מ

מורן - 19.6 ק"מ

לוטם - 25.2 ק"מ

סה"כ - 120.5 ק"מ

 

חלוץ- 21.4 ק"מ

לבון - 17.8 ק"מ

חרשים- 18.4 ק"מ

פלך - 18.7 ק"מ

תובל - 17.2 ק"מ

כמון - 0.0 ק"מ

מכמנים - 4.3 ק"מ

מורן - 16.9 ק"מ

לוטם - 22.6 ק"מ

סה"כ - 137.3 ק"מ

 

 

תחזית דמוגרפית לגילאי 6-11 בישובים הצפוניים

 

מאחר והקמת בית ספר הינה פרויקט ארוך טווח, הנמדד בעשרות שנים, חשוב להבין את התחזית של מספר הילדים בכל יישוב.

 

התחזית מתבססת על עבודה של חברת אורבניקס שבוצעה עבור המועצה לפני כשנתיים. הנתונים המוצגים הם תחזית, כאשר צפוי שתהייה סטייה מנתוני התחזית לנתונים שיהיו בפועל בשנים הבאות.

 

 

שנה

גילון

חלוץ

חרשים

טל-אל

כמון

לבון

מורן

מכמנים

פלך

צורית

תובל

2013

116

44

14

131

81

120

42

28

4

81

19

2014

116

56

28

106

104

102

66

38

14

87

36

2015

107

60

25

107

96

99

67

39

17

81

32

2016

106

58

22

100

95

98

71

44

19

70

37

2017

103

53

24

103

94

93

75

43

21

67

52

2018

105

47

21

101

89

86

74

41

25

74

67

2019

114

49

20

99

76

74

75

51

24

84

66

2020

115

53

23

100

73

73

70

54

31

88

74

2021

117

53

28

103

73

71

66

54

31

91

74

2022

128

54

34

105

80

72

68

56

32

102

75

2023

142

59

36

112

83

70

68

58

31

112

76

2024

148

61

38

119

87

68

71

67

38

125

85

2025

155

67

41

122

94

73

74

69

37

130

86

 

 

 

 

הבהרות נוספות:

1.       החלטות המיפוי (שיוך הישובים לבתי הספר) יתקבלו בשלב מאוחר יותר.

2.        כביש הקיצור המתוכנן לפלך ותובל עדיין בשלבי קידום מוקדמים ולכן לא התחשבנו בו בחישוב המרחקים.

3.       כביש בין הר חלוץ לחרשים - אינו עומד על הפרק.

4.       המיקום בכמאנה: ועד כמאנה הציג התנגדות למיקום. באופן מסורתי מליאת המועצה לא נוהגת להחליט כנגד החלטות יישוב. לכן הוצג מיקום נוסף בהר כמון בכניסה למכמנים שהוא מיקום טוב, ובעל התכנות סטטוטורית.

5.        בתי ספר א-ח' לא עומדים על הפרק בשלב זה במשרד החינוך, אך בכל אופן, אם דברים ישתנו בהמשך, כל השטחים מתאימים גם לבי"ס א'-ח'.

6.       מקור הנתונים הדמוגרפיים שפורסמו ע"י המועצה הוא מרשם האוכלוסין. הוא המקור המוסמך היחידי. לעיתים יש הפרש בין נתוני מרשם האוכלוסין לנתונים בפועל, אך זה פועל לכל הכוונים ובכל יישוב. לכן כאשר מציגים נתונים להשוואה חייבים להציג אותם על אותו בסיס. גם משרד החינוך בודק לפי נתוני מרשם האוכלוסין.

 

 

 

 

 

תגובה אחרונה ב-23/01/2014 16:12:40