http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

גן קיימות

הזדמנות לשוחרי טבע

קול קורא מטעם החברה להגנת הטבע, שתכליתו סיוע לקהילות מקומיות המגלות עניין בשמירת טבע. (קובץ מצורף)

 

שלום רב,

 החברה להגנת הטבע שמחה לקרוא לתושבי המועצה להצטרף לתכנית הקהילתית של החברה להגנת הטבע לשמירה על הטבע הישראלי.

 

זו השנה השנייה שהחברה להגנת הטבע תומכת בקבוצות מקומיות הפועלות כל אחת באזורה למען שמירה על ערכי הטבע.

התמיכה מתבטאת במימון ראשוני ובליווי מקצועי של מומחי החברה להגנת הטבע.על העשייה של חלק מהקבוצות שפעלו השנה ניתן לקרוא-  כאן

 מעורבות קהילה מקומית בשמירת הטבע שבסביבתה הקרובה תורמת הן לטבע והן לקהילה: מבחינה אקולוגית, לקיחת אחריות של קהילה על הטבע בסביבתה מסייעת למנוע הפרעות ולהגן על מגוון החי והצומח הטבעיים; מבחינה חינוכית וציבורית, פעילות התושבים מעמיקה את תחושות ההזדהות והזיקה למקום, וכן מחזקת את הקשרים בין חברי הקהילה.

 

בתודה,

ד"ר עפרי גבאי
אקולוגית
אגף שימור סביבה וטבע
טלפון: 052-3689815
ofri@spni.org.il

www.teva.org.il 

1523 צפיות