http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

ישוב לדורות

מפגש מס' 4 - קהילה

במפגש זה למדנו כי הנורמות ביישוב הן אלו ששומרות על הערכים ודרכן גם ניתן לזהות את ערכי הליבה של היישוב. 

באמצעות מיפוי של הנכסים האנושיים ביישוב ניתן להפוך אותם להון חברתי חשוב ולחיבורים מעניינים ביישוב, לדוגמא פורש צעיר מרפא"ל המלמד שיעורים פרטיים במתמטיקה נערים ביישוב. 

הבנת ה"סיפור" (נרטיב) של היישוב היא הדרך להבין את הזהות היישובית. הבנת הנורמות, הערכים והנרטיב של הסיפור היא כלי מפתח בעבודת המתכנן ביישוב. התעלמות מאופי היישוב, מערכיו ומרגישויות שקיימות בו יכולות לגרום לכשלון בתהליך קבלת ההחלטות ביישוב ולמשבר או לכשלון של תהליך תכנון אסטרטגי. פתיחות, גמישות ודיאלוג פתוח יפתרו לרוב את המשבר או ימנעו אותו לחלוטין. 

מה ניתן להגדיר כמחוללי קהילתיות? עלינו להתחיל בתהליך של יצירת משמעותיות - התחשבות בדעה שלי, פונים אלי ושואלים לדעתי, שייכות - המשמעותיות מובילה לשייכות ולהרגשה שזה שלי, מחויבות - בשל התחושה של משמעותיות ושייכות מגיעה גם המחויבות - אני מוכן להיות מחויב ולפעול בהתאם, אמון והדדיות  - אני מוכן לתת לא כדי לקבל בתמורה.

חשוב לפעול במסגרות שתחוללנה קהילתיות ובעיקר בשני צירים:  ציר החיים (בני מצווה, פרישה וכניסה לגיל השלישי, מעברים כגון מעבר לכיתה א', הורות וסבתאות, מוות, מחלות, נישואין, התגייסות לצבא ועוד) וציר השנה (חגים ומועדים, שבתות, ימי הולדת, חג היישוב, ימי גיוס, טקסים יישוביים, עונות השנה, חופשת הקיץ ועוד).  מוצע כל כל הפעילויות, במסגרת יצירת תרבות יישובית, תהיינה בהתאם למטרות ולזיקה היישובית ולא לשם הבידור והפעילות בלבד. כמו כן חשוב שהפעילויות תהיינה של מפגש משמעותי:

- שיתוף של מקסימום אנשים

- פעילות שמתמשכת לאורך שנים ("חזקה ממי שמחזיק בה כרגע")

- יוצרת סיפור סביב הפעילות

- פעילות בציר החיים או בציר השנה

- מסגרות קבועות ולא חד-פעמיות 

1394 צפיות