http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

ישוב לדורות

סיום הקורס התאפיין בביצוע סימולציות על ידי המשתתפים כדי להבין מהן מהם המאפיינים המרכזיים והשונים של תהליך תכנון על בסיס תפיסת ועקרונות "יישוב לדורות" ומה מאפייני המתכנן המוביל או משתתף בתהליך תכנון שכזה.

 

להלן התוצרים המרכזיים:

 

הגדרת תפקיד (תכונות וכישורים) של המתכנן 


הובלת תהליך:

ניהול תהליך התכנון באופן מקצועי בהתאם לעקרונות "יישוב לדורות"

זיהוי נקודות חשובות, המתייחסים לכל שלושת נושאי הליבה

מבחן התוצאה:

יצירת תהליכים המחזקים את הקשר של הקהילה לעצמה וליישוב בהתאם לתפיסת יישוב לדורות

יצירת תוצרים משמעותיים ליישוב, שיהיו נכונים לאורך זמן

כישורים נדרשים:

 לקיחת אחריות על התהליך בהתבוננות רחבה תוך הבנת ההשלכות והתוצאות לעתיד

 נעים ורגיש, מוכר ומשפיע 

 

השוני בעבודת התכנון -  מאז ועד היום


מרכיב

בעבר (1997-2002)

תכנון לפי תפיסת - "ישוב לדורות"

תהליך התכנון

 

הדגש בתכנון 

פיתוח פיזי של היישוב, תכנון פיזי, חזות היישוב, גודל היישוב, הגדלת הביקוש לקליטה, כמות נקלטים וקצב הקליטה

פיתוח משולב - משילות-קהילה-קיימות

מנהיגות וחוסן קהילתי

תוך דגש על תחום הרב-דוריות והמשכיות

קליטה ביישובים

ביקוש משתנה לאורך השנים. לעיתים היה צורך במאמץ להשלים שלבי קליטה. בחלק מן היישובים לא התקיימה כלל קליטה

ביקוש רב, במרבית היישובים, לקליטה.

ההתלבטות היא של מי קולטים, המשכיות-קליטת בנים ואיך משלבים אותם במרקם הקהילתי

אזורי מול מקומי

עיקר תהליכי התכנון היו אזוריים ומיעוטם ברמת היישוב, במטרה לחזק את המערכת האזורית, שנחשבת היום למאורגנת, מבוססת ויעילה

דגש על תכנון ברמת היישוב

שיטות עבודה

 

שיטת עבודה

תהליך תכנון רציונלי כוללני או אסטרטגי בחלק מן הישובים. היו ישובים שחשו שהכנת תוכנית כזו לא מתאימה להם

התאמת התהליך ליישוב. בחירה בתהליך רציונלי המוביל לתוצרים אופטימליים או בתהליך תוספתי המגיע לפתרון משביע רצון ומתאפיין בתכנון לטווח קצר יותר ובצעדים קטנים ומגלם בתוכו פתיחות וגמישות.

שיתוף הציבור בתהליך התכנון

לרוב השיתוף נעשה ללא תוכנית מוסדרת ובצורה נקודתית.

שיתוף רחב מאד, ליצירת הסכמות ולמניעת קיבעונות. צורך בתכנון שיתוף הציבור, כחלק מובנה מתהליך התכנון, יצירת מודל רב-מימדי של תכנון משתף בעזרת דו-שיח מתמשך, הידברות ויצירת רשתות בהם כולם נמצאים באינטראקציה מתמדת ומשופעים זה מזה.

דפוסי מחשבה

להמשיך את ההצלחה - להמשיך לעשות את מה שעשינו בעבר אך עם שינויים קטנים

שינויי דפוסי מחשבה, כדי למנוע קיבעונות שנוצרו ב- 30 השנה האחרונות

תחומי ליבה "יישוב לדורות"

 

משילות

בעבר לא הייתה התייחסות כמעט לוועד המקומי. את היישוב ניהלו אגודות שיתופיות או אגודות חקלאיות קיבוציות

היום האינטראקציה החוקית של המועצה היא עם הוועד המקומי. משרד הפנים פועל להקטנת סמכויות הועד המקומי ולהגדלת הסמכויות של המועצה איזורית.

 

 

 

קהילה

 

הומוגנית עם צרכים ורצונות דומים למדי וגם עם מרכיב של אידאולוגיה של חיים בגליל וחיים ביישוב קהילתי

רב - דורית, קבוצות עם אינטרסים שונים. למציאות הא-פורמאלית חשיבות רבה מאד. ישנן קבוצות עם צרכים או אינטרסים שונים. הישוב צריך ללמוד כיצד להכיל קבוצות שכאלה, לעיתים לא מזוהות (פנויים/פנויות לדוגמא) מעט מאד אנשים מעורבים בקבלת החלטות (אספה)

עיקר המאמץ הוקדש בתהליך הקליטה להרחבה.
נוצרו ונשמרו מסורות יישוביות נקלטים חדשים השתלבו ביישוב בצורה טובה או פחות טובה ללא השקעה נוספת.

מיפוי יכולות והפיכה להון אנושי, יצירת חיבורים מעניינם רב-דוריים, זיהוי הנרטיב היישובי למניעת טעויות וחיזוק הזהות הקהילתית (נורומות וערכי ליבה), קיום של תרבות יישובית עם זיקה ליישוב למטרותיו, יצירת תחושה של משמעותיות המובילה לשייכות, המובילה למחויבות ומשם לאמון והדדיות

קיימות

התייחסות בעיקר לחזות היישוב

חשיבה על קודים לשימוש בנחלת הכלל, מחזור, חינוך סביבתי, הקטנת הצריכה, בנייה ירוקה, תכנון ובינוי (שינוי הסביבה) המחזקים את הקהילתיות

תוצרים ויישום

 

תוצרים אפשריים

הכנת תוכנית מתאר מבוססת על התוכנית,  "התנ"ך של היישוב", תושבים מצוות התכנון נבחרים לוועד כדי ליישם את התוכנית, מוקמת וועדה לפיתוח היישוב, ליישום המלצות התוכנית, מתוכננים ומוקמים מבני ציבור לפי התכנון

בנוסף לתוצרים פיזיים אפשריים אנו נמצא תוצרים  רגשיים כגון: אמון ושקיפות, תחושת שייכות, חיזוק הקהילתיות, ביקוש מוגדל ליישוב, פחות קונפליקטים, שביעות רצון גבוהה, מרחב המכבד כל תושב, זהות יישובית ברורה ועוד

יישום

היישום מתחיל עם סיום התוכנית, במידה והיא אושרה, נוצרה תוכנית עבודה והיישוב התארגן ליישומה

תכנון ויישום במקביל, לדוגמא פיתוח של מיזם קהילתי משותף, בשלב התכנון, לחיזוק הקהילתיות ביישוב

עצמאות והעצמה

תוצאה נלווית של תהליך התכנון

חלק מובנה מתהליך התכנון - יצירת העצמה של היישוב כך שהוא ימשיך בתהליכים הנדרשים בלי צוות התכנון

 

תם ולא נשלם!

6129 צפיות

תגובות

1318 צפיות
1433 צפיות
1268 צפיות
1278 צפיות