http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

זכויות בעלי חיים

קשוח ורך

 

דאמיין מאנדר מוביל כיום ומאמן כוחות מיוחדים הנלחמים בציידי השנהבים והמוצרים האחרים הנלקחים מחיות בטבע לאחר המתתן בצורה אכזרית.

כדאי לשמוע אותו - נואם בחסד, מרגש ואמיתי

http://www.youtube.com/watch?v=9FCsyK4aRXQ

1139 צפיות