http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

זכויות בעלי חיים

סרט על טבעונות

 

סרט בריטי - אחד הטובים שנעשו על טבעונות. מקיף את שלושת התחומים העיקריים:

רווחת בעלי חיים

בריאות

סביבה

 

https://www.youtube.com/watch?v=oDvulzTArgA&feature=player_embedded#t=1323

1317 צפיות