http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

הבית הפתוח

יוני בבית הפתוח במשגב

יוני בבית הפתוח:

6.6.17 קלפים-גלי

13.6.17המשך פעילות קלפים+מפגש פתוח-גלי

20.6.17 "זוגיות לאחר לידה"-שיפי לוינר

27.6.17 מפגש מיוחד ,נסכם שנה ואפרד מכם לחודשי הקיץ

(ביולי אני לא אהיה ולכן שיפי לוינר תנחה במקומי את ארבעת מפגשי יולי). 

739 צפיות