http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

על הדרך

כבישים ופרויקטים בבנייה

בחירת מתכנן לבית הספר היסודי החדש ברכס לבון

בחירת מתכנן לבית הספר היסודי החדש ברכס לבון נכנסת לישורת האחרונה.

לאחר שהושלם הליך אישורה של תוכנית בניין הערים ובמקביל להליך הפקעת המקרקעין החל הליך בחירת האדריכלים לתכנון בית הספר.

לפני כחודשיים פרסמה המועצה קול קורא להגשת הצעות לתכנון בית הספר החדש, כ-15 משרדי אדריכלים הגיעו לקבל את חומר הרקע להכנת הצעותיהם ולבסוף 7 משרדים בחרו להגיש את הצעתם לתכנון בית הספר.

ביום 28.02.2016 התקיימה פגישה להצגת ההצעות בפני: מנכ"לית המועצה, נציגי אגף הנדסה, הוועדה לתכנון ובניה, אגף החינוך, נציגת התושבים, נציג ועדת החינוך ואדריכל חיצוני שנבחר לסיוע בבחינת ההצעות.

הצוות התרשם מאוד מרעיונות והכיוונים שהציגו האדריכלים השונים הכוללים תפיסות שונות של השתלבות המבנים בסביבה ושילוב התפיסה החינוכית עם הרעיון האדריכלי של שכמת המבנים בפרויקט.

 

כל אחד מהמשרדים המציעים הכין 2 קאפות אנונימית המכילות את ההצעה הכללית. הקאפות נתלו בכניסה לאגף ההנדסה באופן שמתאפשר לכל אחד לעיין ולהתרשם מההצעות השונות.

בכוונתנו לכנס את הצוות הבוחן לקבלת החלטה על זהות המשרד המתכנן במהלך השבועיים הקרובים.

 

 

1922 צפיות