http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

על הדרך

כבישים ופרויקטים בבנייה

החל מיום שישי, 02.12.16, בשעה 13:00 ועד יום ראשון, 04.12.16 בשעה 05:00 לפנות בוקר, תבוצענה עבודות תשתית להנחת מסילה בצומת כרמיאל מערב, על כביש מס' 784.

 

להלן הסדרי התנועה:

במסגרת העבודות תיחסם לתנועה הכניסה והיציאה בצומת כרמיאל מערב – כביש מס' 784 ועד מחלף מוטה גור.

תבוטל הפעלתן של תחנות האוטובוס במחלף מוטה גור.

 

דרכים חלופיות:

הבאים מכביש מס' 784 מדרום לצפון (מכיוון משגב לכיוון כרמיאל), יפנו ימינה במחלף מוטה גור לשדרות נשיאי ישראל, אל הכניסה המרכזית של כרמיאל.

הבאים מכביש 85 לדרום (לכיוון כביש מס' 784) יופנו לדרך הכניסה המרכזית של כרמיאל, שדרות נשיאי ישראל

 

עם סיום העבודות, יכלול הצומת מחסום רכבת זמני.

 

מצ"ב מודעה שפורסמה בעיתונות

4272 צפיות

תגובות

1491 צפיות
1808 צפיות
1100 צפיות
1061 צפיות