http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

זבל זבל תפריד

משמעות היומן החדש וסיכום פגישה ראשון

עליית מדרגה

מועצה אזורית משגב ויישוביה עומדים בפני עליית מדרגה משמעותי בנושא הפרדת פסולת למיחזור, השינוי שלפנינו נוגע לכל בית אב ביישובי משגב וישפיע להערכתי באופן משמעותי על חיי הקהילה והגאווה המקומית.

 

בחודש האחרון החל לפעול צוות היגוי לליווי התכנון המפורט להפרדת הזרם הרטוב (חומר אורגני) בכל בישובים במשגב.

פרטים והסברים בהמשך הפוסט ובפוסטים הבאים.

היומן הזה נועד כדי לאפשר עבודה ברשת של צוות ההיגוי הכולל את האנשים הבאים: נציג משרד הגנת הסביבה- אחמד איברהים. נציגי ציבור חברי הועדה לאיכות סביבה: עידית בנאורי, חיים ריס ואיתי הדרי. נציגת גזברות- חיה בלוך, נציג הנדסה- ולדימיר גליקין, נציגי אגף קיימות: דובי רייטמן, צור אבלס, גידי פרידמן,ברוך קומפנו. נציגת איגוד ערים- לורנס עמר, המתכנן - רועי קוצר.

 

 

להלן הסיכום הראשון של צוות ההיגוי בהמשך יועלו ליומן עדכונים שוטפים על פי קצב ההתקדמות. הציבור מוזמן להגיב, להעלות רעיונות, וכדומה.

 

משתתפים: חיים ריס, איתי הדרי, ולדימיר גליקין, חיה בלוך, דובי רייטמן, רועי קוצר, עידית בנאורי השתתפה בתחילת הפגישה, ברוך קומפנו

 

מטרת הפגישה להתניע את התכנון, לקבוע שיטת עבודה של הצוות, לוח זמנים, אבני דרך, עקרונות תכנון, וכן לקיין דיון ראשוני לסיעור מוחות של הצוות בנושאים השונים כגון שיטות איסוף ואצירה וכדומה.

 

 

רועי קוצר סקר במצגת את המטרות, היעדים, השיטה וכדומה. המצגת תועבר לחברי הצוות.

 

המטרות:

התאמת המערך הפנים יישובי לאצירה ופינוי (כולל הרכבים)

הטמעת המהלך בציבור

יצירת מערך קליטה וטיפול

עקרונות התכנון:

שמירה על רמת שירות גבוהה ונוחות מכסימלית לתושב

שמירה על אמות מידה סביבתיות

חיבור בין המערכים: פנים ישובי, הטמעה, טיפול.

יעילות כלכלית תפעולית גבוהה

 

לו"ז לתכנון: 5 חודשים

 

הוחלט כדלקמן:

 

 • 1. לכל ישוב תותאם חליפה בהתאם למצבו הפיזי והחברתי.
 • 2. תועבר פניה למנהל החכ"ל ולישובים לגבי תכנון שכונות חדשות כדי שיקחו בחשבון את ההפרדה לרטוב ליד הבית במסגרת תכנון התשתיות והבתים.
 • 3. תינתן תשומת לב בתכנון לגבי סנכרון בזמן הביצוע עם המצב הקיים.
 • 4. ההטמעה תחל מהיום הראשון של התכנון בשלבים, בהתחלה באופן כללי וככל שנתקדם לקראת הביצוע תהיה ירידה לפרטים ולמשפחות.
 • 5. התושבים הבדואים יקבלו טיפול מיוחד בעיקר בהטמעה, הוחלט להתחיל את ההטמעה בקרב הבדואים בתחילת הפרויקט ולבצע את הכפרים בהדרגה .
 • 6. עיקר התקשורת בין חברי הצוות תהיה במייל, בהמשך ייפתח יומן אינטרנטי לטובת הנושא כחלק מההטמעה. פגישות צוות תהיינה פעם בחודשיים שלושה או על פי הצורך. (נירית אודה לפתיחת יומן)

 

שלבי העבודה

 

 • 1. התכנון יתבצע בהתאם להצעות שהועברו על ידי חברת DHV ובהתאם לנספח 1 לקול קורא לתכנון הכולל את הנחיות המשרד להגנת הסביבה לתכנון המפורט.
 • 2. הקמת צוות היגוי: הוקם
 • 3. סקר מצב קיים יתבצע מיידית בתיאום וסיוע של דובי וברוך
 • 4. תוכנית חינוך והסברה, תצא לפועל מיד עם סיום התכנון ואפילו במקביל לתכנון. הצוות רואה את התוכנית החינוכית בעדיפות גבוהה.
 • 5. תכנון פנים ישובי מפורט בהתאמה לכל ישוב , כולל אפיון רכבי האיסוף. הסקר המקדים והתכנון הפנים ישובי יתבצעו עם נציג הישוב. מזכיר וחבר ועדה לאיכות סביבה אם יש, חבר ועד.
 • 6. תכנון מערך חוץ ישובי, כולל תכנון ראשוני למתקני טיפול קטנים עד טון חומר אורגני ביום.
 • 7. ניתוח כלכלי
 • 8. חלוקה לשלבי ביצוע
 • 9. הצגת משמעויות סביבתיות
 • 10. פרסום לציבור: הפרסום יתבצע גם תוך כדי העבודה, היומן ישמש במה לקבלת תגובות מהתושבים במהלך התכנון.

 

משימות נוספות:

 

 • 1. ברוך יבדוק עם לאוניד את נושא היתרי הבניה לפחים, מסתורים ולמשטחי הטיפול בקומפוסט
 • 2. יופץ מידע ראשוני על התהליך לישובים עם בקשה להכניס לדף המידע/אתר הישובי.
 • 3. תיבדק האפשרות להיעזר ביועץ פרסום.
 • 4. מהלך הפרסום יכלול גם שלטים בכניסה לישובים, פלאיירים וכדומה.

רשם: ברוך

1124 צפיות