http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

הופכים את בקעת בית הכרם לעמק תפארת

הפורום האזרחי להצלת בקעת בית הכרם

סיכום פגישת צוות תכנון ותקציר ישיבת ועדת הכנסת לבריאות וסביבה

סיכום פגישת צוות תכנון של הפורום וישיבה בכנסת
נוכחים: עבד, שאקר, יוסי ועזרא.                                8/12/2010
           
                                         

רקע כללי


צוות התכנון פועל בשלושה תתי צוותים:
תת צוות תוכניות מידיות (הבקרה על תוכניות לביוב ופסולת)- חברים: רונית, חנן, יוסי 
תת צוות תוכניות לטווח ארוך- חברים: עבד, עזרא, שאקר, ג'ון
תת צוות לקידום "אגן ירוק" (
לטיהור מי ביוב בערוץ נחל שגור)- חברים: חנה וחנן
אופן העבודה:
+   הכוונה שתבוצע עבודה משותפת ומתואמת של שלושת תתי הצוותים. התיאום יבוצע קודם כל בפגישות הצוות (הכוונה שהן יהיו תלת שבועיות). בנוסף יועבר מידע שייאסף ברמת תתי הצוותים לכל חברי הצוות. לפגישות  ופעילויות שיקבעו ברמת תתי הצוותים יוזמנו, ויגיעו לפי יכולתם, חברי הצוות.
+   תהליך סכ"ד והפצתם עודכן: עזרא יוציא סכ"ד טיוטא לעבד שיפיץ אותו לקבלת הערות. לאחר שילוב ההערות יועבר הנוסח להערות אחרונות של עזרא ויופץ בסוף ע"י עבד לכל הפורום וכן לבלוג האינטרנט.

דווחים ודיון                                                              
.
כללי-
+ ראה פגישות מתוכננות בדווח ובסיכום הנושאים לפעולה
+ סיכום ישיבת הכנסת בנושא שרפות לא מבוקרות מצורף בנספח

עזרא
+ דווח על הפגישה עם "שכנים".  ראה סכ"ד בנושא.
+ דווח על הישיבה של ועדת הכנסת בראשות דב חנין. ראה נספח.
+ דווח על הפגישה המתוכננת עם אבו רעאייה ראש תאגיד "מי הגליל"
   לאחר שאורית קצין תחזור מחו"ל

שאקר-

+ האנשים מרמה המעוניינים להצטרף  לפעילות הפורום יוזמנו לפגישה הבאה.
+ הפרוגרמה- יש התקדמות. תוצג ההתקדמות במפגש הפורום עם דורית זיס.

עבד-
+  דווח כי עמותת התקווה מקדמת השגת תקציב לבחינת היתכנות לנושא ה"אגן
    הירוק" לאורך כביש 85.
+ מזמין את דורית זיס לפגישת הפורום הקרובה ומתכן להזמין את דב חנין
   לפגישה אחרי-כן
+ סוכם שידבר עם יוחנן דרום כדי שיעקוב אחר קידום התוכנית לטיפול בשרפות
  אותה נדרש לקדם יורם הורוביץ במשרד לאיכות הסביבה, ולסיים תוך 3 חדשים
  בישיבת הכנסת היום.
+ עבד יארגן סיור באזור שנפגע ביערות הכרמל

יוסי
+  ידבר עם מלכה מעירית כרמיאל בנושאי הכנת התוכנית לאיסוף פסולת ובנושא אפשרות הפגישה במחוז.
+ יוסי מכיר אישית את חברת הכנסת ד"ר רחל אדסו. ייתכן שנפנה אליה.

סיכומים לביצוע-                                                            
א. הפגישה הבאה-                       נקבעה ליום ד' 29/12/2010
                                                בבית של עיזי   ב-18:00.

ב. סיכומים לביצוע מפגישות קודמות-מעודכן
+ הכנת מבוא לתוכנית רעיונית ראשונית לבקעת בית הכרם
   שאקר.                                             עד סוף שנת 2010. התחיל ביצוע
+ הכנת מפה של מרחב בקעת בית הכרם (
אגן ניקוז בקעת בית הכרם),
    ועליה מיקום המעיינות בבקעה.    שאקר הכין מפת גבולות
   נתונים משאקר, מפה מג'ון.        עד לפגישת בצוות הבאה
+ תכנון וביצוע כעשרה טיולים להכרת בקעת בית הכרם. טיול בחודש.
   שאקר.                                    מתי מתחילים?- אחרי קצת גשם
+ הצגת חומר הרקע הקיים על הפרוגרמה לצוות.
   שאקר.
                                             מתוכנן לפגישת הפורום הקרובה

ג. סיכומים מהפגישות הקודמות שבוצעו, מאז הפגישה האחרונה
+ פגישה שנייה עם  "שכנים"                                      בוצע
+ גיוס פעילים/פעילות לפורום מהיישוב רמה                בוצע
+
לדבר עם ברוך קומפנו בנושא הקשר קואליציה פורום
   עיזי                                                                              בוצע


ד. סיכומים חדשים לביצוע
+ זימון פגישה עם מוסטפא אבו-ראיה מנכ"ל תאגיד מי הגליל
   לזמן לפגישה את שאקר,אורית,  ועיזי.  עבד        
+
הזמנת דורית מנהלת המחוז לפגישת הפורום.
   עבד                                                           בפגישה הקרובה
+
תיאום עם מלכה וברוך קומפנו של פגישה במחוז.
   לזמן לפגישה גם את יוסי, שאקר, עיזי ומוזאיין (מי שיוכל)
  יוסי                                                   עד הפגישה הקרובה
+
לזמן באמצעות שולה כהן פגישה אצל השר ברוורמן.
   עבד                                                           עד הפגישה הקרובה
+
לזמן המצטרפים החדשים מרמה לפגישת הפורום הקרובה
  עבד
+
לזמן פגישה עם חנא פייס במחוז
  
לזמן לפגישה את עבד, עיזי, יוסי ועוד.    שאקר, מחר.
+
לבדוק מה התאריך המעודכן לביקור השר ברוורמן ולעדכן
   את הפורום.   עבד                     עד הפגישה הקרובה
+
לבדוק אם יוחנן דרום איך לעכוב אחר קידום תוכנית הטיפול בשרפות
  במשרד לאיכות הסביבה (ראה למעלה)
  עבד                                        בפגישת הקואליציה

רשם: עזרא נשרי

נספח- א' התוכנית השנתית של צוות תכנון לשנת 2011
בהתאם לסיכום כנס נצרת ועדכוני הצוות  (28/07/2010)

עיקרי התוכנית השנתית                                .

   תת צוות פרויקטים מיידיים-
+ קידום תוכניות לביוב ולפסולת ומעקב גם אחר תוכנית הרכבת לכרמיאל
+ בדיקת המצב המשפטי של ניהול נושא הביוב בבקעה בעבר.
 
   תת צוות תכנון לטווח ארוך
+ מציאת אנשים ומוסדות שיעזרו ושישיגו מימון הדרוש למימוש פרויקטים בעתיד.
   בשלב זה כבר ניתן לחשוב על התוכנית הרעיונית, לתוכנית סילוק פסולת, ולתוכנית
   תחבורה ציבורית. ואולי "אגן ירוק".
   פעילות בשיתוף והובלת הקואליציה.
   כיום מתוכננת פגישה עם אימן סיף, וכן ננסה להיפגש עם בכירים ברשות המים.
+ הכנת פרוגרמה ראשונית לבקעת בית-הכרם,
   בשיתוף הציבור ובשיתוף וייעוץ מאנשי תכנון מקצועיים. ראה עוד בהמשך.
+ מאמץ ליצירת שיתוף פעולה עם המוסדות והציבור בכרמיאל, בשיתוף עם
   הקואליציה ועם צוותים אחרים בפורום.
+ מאמץ לשילוב פעילות עם צוותי מתכננים כמו "שכנים" ואם לא יסתייע
   אז "מקום".

   תת צוות "אגן ירוק"
+ בדיקת היתכנות למימוש השיטה בתעלה לאורך הכביש מול מג'ד אל-כרום.
+ קידום הסכמות לביצוע וקידום תכנון ומימוש.

   כללי
+ פעולות בשיתוף צוותים אחרים בפרום, למשל צעדת מעיינות .
+ תמיכה ומתן הזדמנות לתאגיד "מי הגליל", כל זמן שיימצא ראוי לכך.
+ המשך פגישות הצוות התקופתיות והשכלול התוכניות במשך השנה.
+ השתתפות בפעילויות הפורום.


נספח- ב'  תקציר הדיון בנושא שריפות בכנסת 8/12/10

רקע
ב-8/12/2010 נערך בכנסת, בראשות דב חנין  בנוכחות פורום רחב של נציגי מוסדות
ושל נציגי ציבור ממקומות שונים בארץ (בעיקר מאיזור ראש העין ומהגליל), וזמן קצר לאחר ההשתלטות על שרפת הענק בכרמל, דיון בנושא שרפות בלתי חוקיות.
לפורום הוגשו שלושה מסמכי רקע:
1. מצגת של יהל מראש העיין
2. נתונים על שריפות שריכז מרכז המחקר והמידע של הכנסת, שאותם אסף אורי לפי בקשת דב חנין.
3. נייר עמדה מטעם עמותת אדם טבע ודין

עיקר הדיון
דב חנין
סקר את מסמך מרכז המחקר והציג כי :
א. מה שחשוב הוא לא מספר השרפות אלא אחוז היער שנשרף.
ב. ברור כי השרפות הן מטרד ומפגע סביבתי וסיכון בריאותי
ג. בשנים 2008-9 כ-25% מהשרפות המדווחות היו שרפות פסולת בישובים חלשים
                        הרבה מהשרפות הן שרפות לא חוקיות של חקלאים בישובים
                                                                   מבוססים:  מושבים וגם קיבוצים
יש לדון בנושא בעיית העלאת מחירי ההטמנה היוצרת בעיות במגזר הערבי במיוחד

יורם הורוביץ - סמנכ"ל לשלטון מקומי במשרד איכות הסביבה- אחראי לנושא פסולת
בתשובה לשאלת חנין האם הפסולת בארץ מטופלת באופן נאות?-  רוב הפסולת הביתית מטופלת מסודר.
יש בעיה עם כמה מאות טונות בודדות אבל זו בעיה.
יש בעיה במיוחד במגזר הערבי- פרטיים שמשליכים וישובים חלשים.
                                       הדוגמא הבולטת-כפר/עיר קאסם

אמיר לווין - המשרד לאיכות הסביבה- המשטרה הירוקה

יש קשיים באכיפה. לכל המשרד יש 50-60 פקחים. הם לא יכולים להגיע לאתרים לאר רשמיים! לשם פרופורציה בעירית ת"א 320 פקחים ובחדרה 120.
יחידת יהלום עצמה מונית רק 12 איש !
במצב הקיים אין סיכוי לתפוס מישהו !!!
וגם כשיש עדים הם לא מוכנים לבוא לבית המשפט
וכשפותחים תיקים הטיפול לוקח כמה שנים.

יהל בן-נר- אזרחית ממטה המאבק למען "הזכות לנשום אוויר נקי"- ראש העיין
הציגה מצגת "פאוור פוינט" לתאור המצב וכן כנייר עמדה
המצב-נורא- מיואשים ומתוסכלים.
הבעיה כלל ארצית- הציגה מפה עם ריכוזי אזורי השרפות.
חקלאים ובעלי עסקים שורפים באופן קבוע כולל ניילונים, פלסטיק וצמיגים משומשים
האכיפה לא אפקטיבית- לדעתה (הלא מקצועית) לא חסרה חקיקה- חסירה אכיפה.
המשרד להגנת הסביבה מגלגל את האחריות על אחרים.
רשויות מקומיות לא אוכפות את החוק.   וזה לא בסמכות המשטרה.

חברת הכנסת ד"ר רחל אדאסו
לא עבר שבוע מהשרפה הענקית בכרמל.
אין בכלל שאלה- צריך לקבוע וועדת שרים-שר הפנים ושר איכות הסביבה.
וצריך לאסור- תרתי משמע.

נציג משרד הבריאות
להבנתו חסרה יכולת בניתור איכות האוויר.

חבר הכנסת איתן כבל
על רוב המקומות בהם מתבצעות שריפות לא חוקיות ניתן להצביע.
צריך לאגד פעולה של רשויות מקומיות+המשרד להגנת הסביבה+משרד הפנים
יש לצאת מהמפגש עם החלטות אופרטיביות.

כרמל- נציגת השלטון המקומי
הבעיה קשורה לרשויות מקומיות חלשות ולכן המדינה צריכה להתערב.
הציעה הקמת תאגידים.

משה סיני-ראש עיריית ראש העיין
הודה לתושבים המעורבים שהגיעו מכל הארץ
מנה 3 היבטים: בריאותי, חוסר משילות של משרדי הממשלה
                   ובעיה של רשויות חלשות. בחזקות אין בעיה.

ג'מילה- עמותת אל"ס והקואליציה למען בקעת בית הכרם
רוב השרפות בגליל מבוצעות ע"י קבלנים שמפנים פסולת . הרשויות משלמות להם גלובלית ללא דרישת הוכחה כי העבירו את הפסולת לאתר מורשה.
אף רשות בארץ לא מינתה פקחים לנושא. הסיבה - משרד הפנים מכשיל זאת.

שלמה ישראלי- משרד החקלאות
הרעיון שהועלה להפסקת אישורים לשרפות גזם איננו מעשי.
דרוש טיפול יעיל בבתי המשפט- והשופטים גם כאן רחמנים (שלא במקום).

אדם טבע ודין
קבלו עשרות פניות שלא ניתנות לטיפול. מציעים כי לפקחים תהיה ברירת קנס.
לחסוך עומס מבתי המשפט.

עזרא נשרי- הפורום והקואליציה למען בקעת בית הכרם
מאחר ויש צורך מצד אחד בניטור איזורים גדולים ומצד שני בתפיסת עבריינים
בזמן אמת- מציע להקים מערך ניטור מהאוויר של שריפות.
ואפשר להתחיל בפילוט.
מסתבר בהמשך, כמה ימים אח"כ,  כי גם עמוס חורב נשיא הטכניון הציע הצעה דומה.
בשיחה עם אלי שווילי (המומחה לנושא מרפאל), הוא ציין כי יש לשים לב כי יש מספר ימים בשנה של רוחות חזקות שבהם לא ניתן להעלות בלונים. אבל כנראה שזה לא מספר ימים גדול.
עזרא דיבר לאחר סיום המפגש הרשמי עם יורם הורוביץ והלה ציין כי יכניס את הנושא לבירור.

דב חנין- סיכום
בקש מהמשרד להגנת הסביבה להכין תוך 3 חודשים תכנית עבודה לטיפול בשרפות לא חוקיות, תוך הידברות עכם משרד החקלאות ורצוי מאוד שגם עם השלטון המקומי.
סקר שוב את ההצעות לשיפור המצב שהועלו בדיון:
+שינויי חקיקה
+אחריות בעלי הקרקע
+מנגנונים כלכליים
+בחינת היבטים תקציביים, כולל עבור נושא יישום ניטור מהאוויר.
                                      ניטור יעיל כזה יחסוך כספים בעתיד .
+לשקול נושא היתרי גזם
+וכן לקדם חינוך בנושא איכות הסביבהרשם עזרא נשרי


1354 צפיות