http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

הופכים את בקעת בית הכרם לעמק תפארת

הפורום האזרחי להצלת בקעת בית הכרם

סיכום פגישת הפורום האזרחי 28.11.10

סיכום פגישת הפורום האזרחי למען בקעת בית הכרם - 2010\11\28

  בבית ספר אלסלאם - מגד אלכרום


נוכחים:-

         ברוך קומפאנו - חאתם קבלאוי - עבד נמארנה - איתי הדרי - עליזה שלאור -

        זאב שלאור - סעיד תיתי - אמיר לוין - חוסין תיתי - אורית קצין - איוב

        שאקר - חידר מוחמד - חנן ברחיים - מייסר סריס - עזרא נשרי - יוסי רון -

        רמי סרחאן - - זכריה נקסון - - גון יוצוק - מוזיין חוראני


                                       
רקע כללי
עבד-
הפורום נפגש באופן תקופתי לקבלת דווח על הפעילויות ממרכזי הצוותים,
לדיון בנושאים שעל הפרק ולעידכון באופן העבודה המשותפת בין הפורום לקואליציה

דווחים ודיון                                                              
.

צוות תכנון (עזרא ושאקר)
+  נערכו שתי פגישות מוצלחות עם נציגי עירית כרמיאל
    הראשונה בראשות דוד מלכה האחראי לנושאי איכות הסביבה והשניה בראשות סגנית
    ראש העיר שולה כהן.
+ שולה כהן פנתה לשר ברוורמן בנושא מפגעי שריפת הפסולת בבקעה.
+  הגיעו דווחים כי יש תקציב להכנת תוכנית לטיפול בפינוי פסולת מישובי בקעת בית
    הכרם.
+ חברת תלם החלה בתכנון מספר אופציות לפתרון נושא הביוב.
   לוח הזמנים לסיום התכנון שנים עד שלושה חדשים.
   לא ברור שהמלצתם תהיה על הפתרון הגרוויטציוני.
+ "אגן ירוק" לאורך כביש 85- עמותת אמל בוחנת דרכים להשגת תקציב לתכנון.
+ היו מספר שיחות טלפוניות טובות עם אבו-ראייה, ראש תאגיד "מי הגליל"
   מתוכננת פגישה לאחר החנוכה.
+ ממשיכים בקידום הכנת הפרוגרמה.
+  מחר מתוכננת פגישה שנייה עם נציגי עמותת "שכנים"
+  נציגי הקואליציה והפורום היו בכנס וועדת הפנים האחרון בראשות דב חנין, שעסק
    במפגעים בבקעה. ניתן להעריך כי רואים ניצוצות ראשונים של אור בקצה המנהרה.
    יש תקווה- אך זה לא בטוח ובוודאי שידרשו עוד הרבה עבודה והרבה סבלנות.

צוות חינוך (ברוך ומוזיין)
+ באוקטובר החלו לפעול מחדש.
+ תמנע מאיגוד ערים, הבטיחה סיוע לכל בית ספר שירצה בכך.
   הצוות עבד כבר עם ביה"ס מונתנאבי,- שבוע שלם על איכות הבסיבה
   יש קשר בין ביה"ס הר גילון לביה"ס אל-סלאם
   וביה"ס עומר אל-חטיב, שעבדו בקשר עם ביה"ס כלנית בכרמיאל
    בתשובה לשאלה ציינה מוזיין כי קיים שיתוף גם של ההורים, אך יש לזכור
    כי הטמעת תפיסה של איכות הסביבה לוקחת זמן.
+ בעיה מיוחדת שלא נפתרה עדיין היא נושא האסבסט בביה"ס עומר אל-חטיב
+  בדיון הוצג ה פעילות של נאמני ניקיון לדווח על זורקי פסולת ברשות הציבור.
    הבעיה העיקרית היא הצורך להגדיר לאן חייבים לפנות את הפסולת באופן תקני.
    מצפים שהתוכנית שתוכן תכלול הגדרות ופתרונות מתאימים.

   בהתאם לכך מתוכנן לשוב ולהפעיל נאמני נקיון כולל בבענה.
   במידה ויהו מועמדים יאורגן קורס לנאמני ניקיון.

צוות מחאה (זכריה ואורית)
+ חובה להפגין גם נגד חוסר היוזמה של ראשי המועצות ולמחות
   על המצב של השביתה במג'דל כרום.
+ י יש לחזק את הצוות בהקדם באחריות עבד.
+ הוזכרה וועידת הצערים בגליל שנערכה במכללה בעכו והיה לה הד תקשורתי חזק,
   ולא נצלנו את ההזדמנות להופיע שם.
+ יש לבחון שוב את אפשרויות של מחאות והפגנות בכפרים
+ הועלה רעיון של פעילות בתוך הקניונים, היכן שנמצא קהל רב.
   למשל בפתחי החנויות בקניון ".ביג"
+ סוכם כי זכריה וכן (......צריך להוסיף את שמות........)
   יהיו בועידת הגליל המיועדת להערך בבית שאן ב- 14/12.
   הועלה רעיון להכין שלט מחאה גדול אותו יציגו בפתח מקום ההתכנסות.
   יש עדיין להחליט אם להופיע 5 דקות ב"הייד פארק".
+ הפגישה הארצית בנושא "אוויר נקי" נדחתה מאחר והנציגים מהצפון
   לא יכלו להגיע, או שלא הגיבו בזמן.
+ שאקר וחברים נוספים ציינו לטובה את פעולות המחאה שבוצעו, לעומת
   אחרים שטענו כי לא בוצע מספיק.

צוות הסברה וכללי
+ יש הכוונה לבצע פעילות בספריה במג'ד אל-כרום.
   מקווים לפעול גם שםוגם במתנ"ס ובמסגדים.
+ באחריות ברוך ומוחמד יצאו לפגוש בעלי עסקים.
+ סוכם למצוא חברים לפורום גם בדיר אל-אסד, נחף ורמה.
   עבד יזמן את החברים שרצו להצטרף מרמה לפגישה הבאה.
+צוות ההסברה יחוזק.

אופן הפעולה המשותפת של הפורום והקואליציה (ברוך)
+ ישב צוות חשיבה שכלל את ברוך, יוחנן דרום עבד ומאייסה.
  המטרה היא ליצור עבודה מתואמת בין הפורום לקואליציה.
  לא נראה כי יש בעיה עקרונית בעבודה המשותפת.
+ סוכם כי לפורום האזרחי תהייה נציגות בקואליציה כפי שיש לכל עמותה.
+ הצוות הנ"ל הציע כי נציגי הפורום יהיו עזרא ומוזיין, ההצעה התקבלה.
 

1299 צפיות