http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

הופכים את בקעת בית הכרם לעמק תפארת

הפורום האזרחי להצלת בקעת בית הכרם

סיכום פגישת צוות המחאה של הפורום האזרחי

סיכום ישיבת צוות מחאה  4.11.10

 

נוכחים: מוחמד חידאר , מוחמד מנע, רמי סירחאן, עבד נמארנה, אורית קצין

 

סיכום:

 • 1. הוחלט לנסות לקדם ישיבה עם מפקד משטרת כרמיאל, [ניימרק]
  במטרה לקדם אפשרות של מחאות בצמתים של הכפרים: דיר אל אסאד ומגד אל כרום.
  מטרת המחאה היא להעלות מודעות בכפרים ולצרף תומכים, לשם כך יש לקרב את
   המחאה לכפרים.      [אחריות לתאום,  אורית קצין]

 

 • 2. הוחלט לנסות לקדם מחאה ביום בו מתקיימת ועידת הגליל 21.12.10
  [ברור מקום כינוס הועידה, באחריות אורית קצין]

 

 • 3. הוחלט לנסות לקדם הצבת שלטים קבועים בנושא מניעת שפיכת פסולת ללא הטמנה חוקית ומניעת שריפות של אתרי פסולת, על מנת לשמור על מסר חינוכי קבוע.

[בדיקה בנושא אישורים לשלטים ועלויות, עבד נאמארנה]

 

עקב אירועים לא צפויים חלק מחברי הוועדה לא הגיעו.

 

                                           בברכה

                                                                            אורית קצין

 

 

1283 צפיות