http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

הופכים את בקעת בית הכרם לעמק תפארת

הפורום האזרחי להצלת בקעת בית הכרם

תמנע קולברג מאיגוד הערים מצטרפת לפעילות צוות החינוך הסביבתי

סיכום מפגש צוות חינוך סביבתי עם מורות , מנהלות, וסגני מנהל בהשתתפות תמנע קולברג מאיגוד ערים גליל מערבי. תאריך 12.10.10

 

משתתפים:

 

בית ספר מותנאבי: וואל סגן המנהל, אסמא מורה למדעים.

בית ספר חטיבת ביניים: סמר מורה למתמטיקה ומרכזת פעילות בית ספר ירוק.

בית ספר אל סלאם: נג'יבה מנהלת בית הספר, מנאל וסגן המנהלת ?

צוות חינוך סביבתי: מוזאיין חוראני , מוחמד חיידר, רמי סירחאן, איברהים דיאב, ברוך .

איגוד ערים גליל מערבי: תמנע קולברג רכזת חינוך סביבתי

עמותת התקווה- אל אמאל : עבד נמארנה .

 

1. הוצגה מטרת הפגישה: הצגת האפשרויות השונות העומדות בפני בתי הספר בתחום החינוך לאיכות סביבה וקיימות, והעזרה שניתן לקבל מהשותפים.

 

2. תמנע סקרה בפרוטרוט את התוכנית שממנה כל בית ספר יכול לבחור מה ליישם בעלות נמוכה ובסיוע של תמנע בהדרכת הצוות.

 

3. הוצע על ידי תמנע לרכז נציגים מכל בתי הספר לפעילות של מספר שעות שבהן תוגדרנה המטרות המשותפות לכל מוסדות החינוך במג'דל כרום.

 

4. הוצע לקיים השתלמות גננות.

 

5. השתלמויות מורים ככלי חשוב להנעת התהליך בבית הספר ותחילת שינוי התפיסה.

 

6. השתלמות החלפת דיסקט תשולב בהשתלמות המורים והגננות.

 

7. עבד נמרנהעדכן כי כרגע הסיוע יינתן במרצים וכדומה מאחר ועדיין לא אושרו תקציבם ותרומות שהעמותה ממתינה לאישורם.

 

8. ב-22.10.10 יש ישיבת צוות בבי"ס מותנאבי, וואל יבדוק אם ניתן להקדיש את פגישת הצוות להרצאה ודיון בנושא חינוך סביבתי ויעדכן את עבד נמרנה.

 

9. יתוכנן שבוע או יום איכות סביבה בבי"ס מותנאבי.

 

10. נושא האסבסט בבית ספר מותנאבי, סוכם לפעול במקביל מול המשרד להגנת הסביבה ויחד עם הרשות המקומית. מוזאיין מטפלת בנושא.

 

11. הוצגה התוכנית של מאג'ד חג'אג'רה רכז החינוך הסביבתי שהוגשה לדב חנין במסגרת ההצעה לטיפול נקודתי ביישובי בקעת בית הכרם.

 

רשם: ברוך

1476 צפיות