http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

הופכים את בקעת בית הכרם לעמק תפארת

הפורום האזרחי להצלת בקעת בית הכרם

סיכום פגישה של צוות התכנון עם איימן סיף

הנדון: סיכום פגישה עם מר אימן סיף, משרד המיעוטים/ומשרד ראש הממשלה

טיוטא

משתתפים

  • 1. מר אימן סיף, ראש הוועדה המקצועית לתוכנית הפיתוח הכלכלי למגזרי המיעוטים.
  • 2. עבד נאמרנה
  • 3. עזרא נשרי

 

הישיבה התקיימה במשרדי הממשלה בתל-אביב, ביום ה 19.8.2010

 

א. עבד ועזרא הציגו לאימן את פורום האזרחים למען בקעת בית-הכרם,
כפורום יהודי-ערבי א-פוליטי, שמטרתו לקדם את איכות החיים של תושבי בקעת בית-הכרם באמצעות "פיתוח בראייה ארוכת טווח של בקעת בית-הכרם וסביבתה כשער הגליל" (מחזון הפורום). הוצגו מבנה הפורום והצוותים ומטרותיהם, על-פי סיכום כנס נצרת, ומטרות צוות התכנון ובמיוחד נושא הפרוגראמה לבקעת בית הכרם, לפי הסיכום שהופץ לפורום. הושארו בידי אימן שני מסמכים תמציתיים בנושאים אלו.
הודגש כי כמטרה מיידית קבע הפורום את הטיפול בביוב ובאשפה, עקב הבעיות הקשות בנושאים אלו ביישובי בקעת בית הכרם ובהתאם לכך גם מעוניין הפורום בהפעלת תאגיד המים והביוב ובתיקצובו. הוצג חוסר התקציב לביצוע תוכנית לאיסוף פסולת.
הוצג מאמץ הפורום ליצירת קשר עם המועצות המקומיות ועם עירית כרמיאל ואימן
ראה זאת בחיוב רב.
ב. אימן הציג בקצור רב את התוכנית הממשלתית והדגש שבה על פיתוח כלכלי ויצירת מקומות עבודה למגזר הערבי ובמיוחד לנשים. הוא הציג כי כבר יש התקדמות וכי יש כמה נושאים שהינם פריצת דרך. למשל ביצוע ראשון מסוגו על-ידי הממשלה של תוכניות מפורטות לשכונות מגורים חדשות. עד היום בוצע תכנון מפורט רק על-ידי מועצות מקומיות ועיריות.
ג. בנושא התאגיד הציג אימן את הערכתו כי הממשלה תתקצב את התאגידים, ולא תניח להם לקרוס. הוא ציין כי ישנם תאגידים מצליחים גם במגזר הערבי ואחד מהם באזור ואדי ערה.
ד. נושאי הטיפול בפסולת ובביוב אינם במנדט של תוכנית הפיתוח באופן כללי.
למרות זאת לא פסל אימן אפשרות להתערבות מצידם גם בנושאים אלו, גם במשרדי ממשלה אחרים, בעיקר במידה והם חשובים ליצירת התשתית ההכרחית לפיתוח כלכלי.
ה. אימן הציג רצון עקרוני להכין תוכנית אב לפיתוח כלכלי לבקעת בית הכרם בראייתה כאזור כולל.
הוא גילה עניין גם בתוכניות לשבילים להליכה ולרכיבת אופניים וגם בתוכנית
ל"אגן ירוק" למרות שאינם פרויקטים טיפוסיים לתוכנית הממשלתית הקיימת.
ו. תחבורה ציבורית. עבד ועזרא הציגו את העניין של הפורום בהכנת תוכניות לתחבורה ציבורית בכפרים הערביים ומהם אל תחנת הרכבת המתוכננת.
אימן עדכן כי במסגרת תוכניתו כבר סוכם עם משרד התחבורה כי יוכנו תוכניות
תחבורה ציבורית לכל הישובים של מגזרי המיעוטים, והפעילות בנושא כבר החלה. מצד שני ציין כי מוכנות הרבה מאוד תוכניות וייתכן כי התכנון ליישובי בקעת בית הכרם ייקח מעט זמן.

ז. אימן עדכן כי מתוכנן ביקור של השר ברוורמן במג'ד אל-כרום בשבועות הקרובים. סוכם כי תוכנס לביקור גם פגישה עם נציגי הפורום.
הן אימן והן עבד יתאמו את העניין עם ראש מועצת מג'ד אל-כרום.


לסיכום-
הפגישה הייתה חיובית מאוד.
אימן הבטיח להעלות את הנושאים שהצגנו לשר ברוורמן, כולל בחינת האפשרות
לכניסתם לעזרה בדחיפת הפעילויות בנושאי הביוב והפסולת, וגם אם הם בניהול משרדים אחרים.
נראה שנוכל לשמור קשר ארוך טווח עם אנשיו של אימן, סלימה וג'ד, כולל לקבלת עדכונים בהתקדמות הפרויקטים שמעניינים אותנו.
אימן ייבחן כאמור את האפשרות לקדם ביצוע תוכנית אב כלכלית לבקעת בית-הכרם.


 רשם: עזרא נשרי

 

 

 

 

1130 צפיות