http://www.facebook.com/pages/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91/190731637642996 שבילים ברשת

יד על הדופק - דיווחי משטרה וביטחון

על פריצות, שריפות, תרגילים וכל השאר

עידכון ארועי ביטחון 11/11

תאריך

מקבל ההודעה

האירוע

הטיפול

2.11.11

מוקד

פריצה לבית בשורשים

הוגשה תלונה במשטרה.

2.11.11

מוקד

שריפה בין לוטם לסלאמה

טופלה ע"י כוחות כיבוי.

9.11.11

מוקד

שריפה מצפון מערב למצפה אבי"ב

טופלה ע"י כוחות כיבוי.

9.11.11

מוקד

שריפה צפונית לצורית

טופלה ע"י כוחות כיבוי.

9.11.11

מוקד

שריפה בין דיר אל אסד ללבון

טופלה ע"י כוחות כיבוי.

12.11.11

מוקד

שריפה בין יובלים לשורשים

שריפת קוצים, טופלה ע"י כוחות כיבוי.

13.11.11

מוקד

שריפה בהר כמון

טופלה ע"י כוחות כיבוי.

25.11.11

מוקד

פריצות בישוב שורשים

3 פריצות ארעו בסוף השבוע, הוגשו תלונות במשטרה.

1167 צפיות